Mørtel Bemix A3 FF Anlegg Eksp 25kg

Fakta

Pumpar ekspandermørtel som er godkjent i henhold til AMA Anlägging. Inneholder kuldetilsetning for støping ned til –10 °C og brukes ved forankring og krevende understøpinger av f.eks. maskiner og brolager.

Navn: Mørtel Bemix A3 FF Anlegg Eksp 25kg
Art.nr: 522809
Produktkategori: Understøping
Pakninger: 25 kg
Nobb/Finfo.nr: 46371152
Vekt pakning (kg): 25
Lengde pakning (mm): 400
Bredde pakning (mm): 300
Høyde pakning (mm): 120

Bemix A3 FF er en pumpbar ekspandermørtel, basert på anleggssement med kuldetilsetning, som brukes til under- og istøp når det kreves herding i lave temperaturer. Bruksområder er f.eks. rekkverksstolper, maskinuderstøpinger, bolteforankringer og brolager. OBS! Herder i minusgrader uten oppvarming. Godkjent iht. AMA Anläggning for bruk ned til –10 °C. Godkjent for betongreparasjon iht. EN 1504-6.

Støping

Forarbeid:
Rengjør underlaget nøye, og forvann om mulig et døgn før støping. Fjern overflødig vann like før støping.

Blanding:
Bland ikke for hånd. Det er best å blande med hurtigblander av typen Rojo 50, automatblander eller tvangsblander. Ved mindre mengder kan du fint bruke bormaskin med visp. Visp til du får en støv- og klumpfri konsistens. Hell alltid i vann først. Bruk et gradert målekar, og sørg for at blandingens temperatur er 20 °C. Den ferdigblandede mørtelen skal brukes innen 20 minutter.

Støping:
Blandingen skal helles i forskalingen kontinuerlig og så raskt som mulig. Det må ikke forekomme avbrudd før du er ferdig med støpingen. Mørtelen skal helles i forskalingen kun fra en side, for å unngå luftlommer. Kontroller at forskalingen ikke lekker. Når du skal understøpe store flater, bør du pumpe mørtelen på plass for å få best resultat. Mørtelen herder uten oppvarming selv om mørtelens egen temperatur synker til langt under 0 °C.

Armering:
For å unngå sprekker pga. uttørking må du legge armeringsjern i mørtelen i følgende situasjoner: ved tykke understøpinger, når understøpingene blir lange, som ved rekkverksstøping, når understøpingene går utenfor platen, ved påstøp eller ved risiko for rask uttørking. Armeringsjernet legges i forskalingen før støping med foreskrevet dekkesjikt.

Etterbehandling:
Mørtel som skal fjernes, skjæres av med mureskje når den er stiv nok. Man kan forenkle arbeidet ved å presse en plate ned i mørtelen, slik at det dannes en begrensning eller meislingsanvisning.

Etterherding:
Når etterbehandlingen er gjort, må du beskytte åpne flater mot uttørking. Ettervann eller vann, eller legg på våt filt, sagspon eller sand. Du kan også beskytte med plastfolie. Fuktingen bør pågå hele den første uken. Når du har revet forskalingen, kan du beskytte åpne flater med membranisolering. Det skal ikke ettervannes ved støping i minusgrader.

Rive forskaling:
Hvis det er fare for uttørking, bør forskalingen stå den første uken. Hvis det ikke er det, kan du rive forskalingen dagen etter støpingen.

Forankring:
Ved reparasjon skal arbeidet utføres iht. EN 1504-10.

Forarbeid:
Boring utføres vinkelrett mot flaten, gjelder også vertikale flater. Borehullet skal ha diameteren til innstøpingsgodset pluss 25 mm. Når du har boret et hull, må du blåse det rent med trykkluft og tette det med en egnet plugg før du begynner å bore neste hull. Minst et døgn før montering fylles borehullet med vann. Rett før monteringen blåses hullet rent med trykkluft. Det må ikke være overflødig vann i hullet før monteringen. Etter denne renblåsingen skal monteringen skje umiddelbart. Innstøpingsgodset skal være rengjort for løs rust, olje og fett samt andre forurensninger.

Montering:
Ved vertikale hull helles mørtelen ned i hullet ved hjelp av f.eks. en trakt. Innstøpingsgodset trykkes deretter forsiktig ned i mørtelen med en bevegelse frem og tilbake for å presse luftporene ut av mørtelen. Hele hullet skal være fylt med mørtel etter at innstøpingsgodset er montert. Innstøpingsgodset festes med mal e.l. Det må ikke kiles fast.

Etterbehandling:
Fikseringen kan demonteres dagen etter støpingen.

Etterherding:
Når etterbehandlingen er gjort, må du beskytte åpne flater mot uttørking. Ettervann eller vann, eller legg på våt filt, sagspon eller sand. Du kan også beskytte med plastfolie. Fuktingen bør pågå hele den første uken. Når du har revet forskalingen, kan du beskytte åpne flater med membranisolering. Det skal ikke ettervannes ved støping i minusgrader.

Følg oss  YouTube-logo.png Linkedin-logo.png mynewsdesk-logo.png Pinterest.png Instagram.png

 

Finja Betong AS - Norge, Ole Deviks Vei 35, 0668 Oslo  | +47 22 72 22 72 | info@finja.no | Cookies

Produktet er lagt til i handlelisten