Hydraulisk Kalkfug

Brukes til muring og fuging av f.eks. naturstein og tegl når det ønskes en kalkbasert fuge. Produktet egner seg til renovering av bygninger av eldre murverk som kirker og murer.