Kantel Unikon 400X600X600mm Ytterhj

Fakta

Unikon-element med børstet fiberbetong på overflaten brukes ved nyproduksjon av eneboliger, mindre kontorbygninger, barnehager, m.m. Elementets indre stående EPS-del tilpasses etter ytterveggens bredde. Bunnplate av S300.

Navn: Kantel Unikon 400X600X600mm Ytterhj
Art.nr: 64304013YH
Produktkategori: Grundsystem
Nobb/Finfo.nr: 51249955
Vekt pakning (kg): 18
Lengde pakning (mm): 600
Bredde pakning (mm): 600
Høyde pakning (mm): 400

Unikon-elementet er et kantelement som tar hånd om flere viktige og grunnleggende detaljer. Detaljer som alle gir en bedre, mer stabil og energieffektiv grunnmur.
Unikon-elementet brukes ved nyproduksjon
av eneboliger, mindre kontorbygninger, daghjem, m.m. Sammenlignet med
lignende grunnelementer med vertikalisolering kan
Unikon-elementet, takket være sin unike form, ta opp
større laster fra smalere vegger.
Unikon-elementet passer utmerket til så vel tegl- og
trefasader som pussede mur- og trereisverk. Unikon-elementets konede form reduserer veggens trykk mot celleplasten. Dette fører til minimal deformering av celleplasten. Avhengig av veggtype blir U-middelverdien så lav som 0,16 på den ytre meteren. Det gir et lavere energiforbruk og bedre økonomi. Og denne grunnmuren tilfredsstiller med god margin Boverkets strenge krav til energiforbruk, noe som er godt dokumentert av Sweco. Videre gir trappeformen en betydelig bedre styring av leggingen der celleplastplatene får en mer effektiv overlapping, noe som gir en tettere grunnmur som verken slipper gjennom fukt eller radon.
Unikon-elementet monteres enkelt på en plan og
komprimert overflate. Det trengs ingen forskaling og avstiving
hvis det settes opp en motholdende inntilfylling
opp til to tredeler av elementhøyden før støping.
Bredden på Unikon-elementet velges ut fra ytterveggens konstruksjon og tykkelse. Dimensjonering av kantblokk, armering og kontroll av elementets totale lastekapasitet utføres av konstruktør i hvert enkelt tilfelle.

Forberedelser
La kommunen eller en annen kompetent person fastsette grunnmurens plassering på tomten. Normalt utføres dette enklest ved at man markerer høyden og plasseringen til profilene som er montert utenfor den tenkte grunnmuren.

Graving
Graving til nødvendig dybde for grunnen. Drenerende fyllmasse legges ut på bunnen. Fyllmassen komprimeres godt og avrettes til riktig nivå før montering.

Montering av Unikon-element
Spenn en snor mellom profilene for å ta ut retningen. Monter Unikon-elementene i hjørnene før du setter ut de andre. Se ytterhjørne og innerhjørne i bildet. Monter festekiler i øvre kant av skjøt mellom elementene - en festekil per skjøt i den ytre vertikale delen. Trykk deretter en spikerplate ned i bakkant på elementenes horisontale del i hver skjøt utenfor den indre vertikale trappede delen. Se nedenfor.

Isolering av sålen
Celleplastplatene legges ut mot elementene, og elementenes trappeform gir den nødvendige overlappingen. Skjøter overlappes mellom sjiktene. Celleplastlagene bindes sammen med plastspiker, ca. 4 stk. per m².

Armering, inntilfylling og støping
Armering og betong skal være dimensjonert for belastningen grunnmuren vil bli utsatt for. Hvis kantblokken tilfredsstiller kriteriene utforming og maks. linjelast iht. konstruksjonsberegninger for Unikon-elementet iht. www.finja.se, kan utførelsen skje iht. disse beregningene som veiledning. Armeringsnettet distanseres med armeringsdistanser - ca. 3 stk. per m². Rustfritt jern med diameter 8 mm og lengde 800 mm føres gjennom den indre vertikale, trappede celleplastdelen og inn ca. 30 mm i den ytre vertikale celleplastdelen. Plasser 2 stk. symmetrisk mot hvert Unikon-element med senteravstand 600 mm. Bind armeringsnettet. Armeringen i øvre kant kan henges opp i de rustfrie jernene. Inntilfylling skal gjøres opptil to tredelers høyde av elementene før kantblokken støpes. Ved betongstøping må det ikke pumpes mot grunnelementets stående del. Elementet rengjøres for betongsøl rett etter støpingen.

Ferdigstilling
Tilbakefyllingshøyden over elementets underkant bør være minst 200 mm. Drenerende masser nærmest elementene. Utvendig teleisolering festes med Finja isoleringsplate grå iht. gjeldende forskrifter.

Følg oss  YouTube-logo.png Linkedin-logo.png mynewsdesk-logo.png Pinterest.png Instagram.png

 

Finja Betong AS - Norge, Ole Deviks Vei 35, 0668 Oslo  | +47 22 72 22 72 | info@finja.no | Cookies

Produktet er lagt til i handlelisten