God trygg jul og godt nytt år!

Publisert 19.12.2023

God trygg jul og godt nytt år!

Det siste året har vært preget av kjærlighet og engasjement, blant annet gjennom våre initiativ for mangfold og likeverd. Vi tror på en verden der alle blir behandlet rettferdig, med verdighet og med respekt. Derfor gir vi årets julegave til Bris, som støtter barn og styrker deres rettigheter i samfunnet.

Bris er en barnerettighetsorganisasjon som står opp for barns rettigheter ved å støtte barn ut fra barnets behov, mobilisere samfunnet og påvirke beslutningstakere ved å gjøre barnas stemmer hørt. Vi er glade for at vi kan støtte Bris viktige arbeid slik at de igjen kan støtte barn og unge.

Tidligere i år stod vi opp for mangfold, toleranse og respekt gjennom vår regnbuefargede sekk, hvor en del av overskuddet doneres til Bris.

Vi takker kunder og andre samarbeidspartnere for året som har gått og ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

God trygg jul og godt nytt år!