Hva er Betong?

 • Betong består av ballast (stein, grus, sand), sement og vann. Normalt brukes omtrent 80% av ballasten i betongblandingen, og den resterende delen består av sement (som består av kalkstein og leire) og vann. All vår betong er produsert i Sverige, og i de fleste tilfeller samler vi råstoffet fra nærområdet rundt våre anlegg for å redusere transportavstanden og dermed vår miljøpåvirkning.

 • Betong er et av de mest brukte byggematerialene i vår tid og kan, takket være sine gode egenskaper, betraktes som det kanskje viktigste byggematerialet i hele verden.

  Betongens lange levetid og fleksibilitet gjør betong til et av de viktigste byggematerialene i vår tid i alt fra flerfamilieboliger, skoler, offentlige bygninger til broer, tunneler og kontorkomplekser.

  Betong er et populært og miljøbevisst valg takket være materialets lave miljøpåvirkning gjennom dets lange levetid og evnen til å gjenbruke materialet i nybygg. Det faktum at betong som uorganisk naturmateriale verken kan brenne eller mugge, bidrar til dets popularitet.

  Det har blitt gitt kritikk mot materialer som krever mye energi i produksjonen av sement - dette til tross for at betong som materiale i løpet av levetiden er nær vedlikeholdsfritt og derfor ikke bidrar til flere utslipp på grunn av renovering. På den annen side binder sementen i betongen karbondioksid gjennom hele sin levetid. Betongens kalsiumhydroksyd reagerer med luften og danner kalsiumkarbonat. Prosessen kalles karbonatisering og forklares enkelt, betongen går gjennom dette tilbake til sin opprinnelse - kalkstein.

  Forskning og utvikling betyr også at andelen sement i dagens betong kan reduseres, noe som gjør betong til et virkelig bærekraftig valg for fremtidens bygninger.

 • Torrbruk.jpg