Murt og pusset utekjøkken

Hva er vel bedre enn å kunne bruke alle sommerens herlige timer utendørs, også når vi lager mat? Et koselig sted der vi kan spise og omgås, der vi kan samles, og der vi kan lande og lade batteriene, er et must i en hage i dag. Med denne gjør det selv-beskrivelsen murer og pusser du et utekjøkken som står støtt året rundt, og som alltid er klart til å stå i sentrum for så vel hjemmekosen som hagefesten. Du kan legge alle prosjektets produkter, i riktig mengde, med et klikk i handlekurven. Du kan også endre mengde per produkt hvis du for eksempel vil bygge større enn beskrivelsen indikerer eller trekke fra for materialer du allerede har hjemme.

DIY-beskrivelse
Tegning

kr 13 436,50

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Behov: 150 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
stk.
stk.
stk.
Behov: 17 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Bestem hvor du vil plassere utekjøkkenet

Hvor utekjøkkenet plasseres, er faktisk viktigere enn man kan tro. Plasser det et sted der du vet at du kommer til å bruke det både oftest og best. Vil du ha kveldssol, skygge eller ha utekjøkkenet under tak? Kanskje vil du på samme måte som Björn plassere utekjøkkenet direkte på fjellet?

Støpe grunnsokler, 8 stk.

Høyden på grunnsokkelen avgjør endelig totalhøyde på kjøkkenet. På plant underlag skal grunnsoklene være 300 mm høye. På grunn av den kraftige hellingen på fjellet viser Björn i filmen at han har saget det første skiftet med murblokk til halve høyden. I denne beskrivelsen sages ikke disse blokkene.

Formsett med OSB-plate. Dette gjør at overflaten blir grovere, noe som får pussen til å feste bedre. Rupanel (den sagede overflaten innover) fungerer også bra. Formen skal være sterk, men samtidig lett å rive. Bruk sviller sammen med OSB-plater for å forme. Soklene skal bli like brede som blokkene som brukes, 120 mm. Jo bedre formen følger underlaget, desto mindre lekkasje får man fra formen. Skru sammen formen og sikre at skruen ikke støpes fast i betongen.

Hvis du støper soklene mot et ujevnt underlag, skal formen formsages slik at den følger underlaget. Ved støping mot fjell eller stein pigges 3 stk. galvaniserte gjengestenger ned i fjellet. Bor hullene og blås hullene rene, fyll hullene med forankringsmasse og trykk gjengestengene ned i hullene slik at de stikker opp ca. 100 mm.

Bland Grovbetong B30 ifølge anvisningene på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Fyll opp formen halvveis med Grovbetong B30 og vibrer betongen for å få ut luftbobler. Fyll opp formen helt, vibrer igjen. Stikk ned 3 stk. armeringsjern med jevne mellomrom i betongen. Jernene må ikke berøre underlaget eller kantene på formen, men skal være helt omsluttet av betong.

Den øverste overflaten på fundamentet dras av med kanisjebrett eller lignende, overflaten skal være grov. Fortsett å støpe resten av soklene på samme måte.

Betongen skal beskyttes mot en for rask uttørking og holdes fuktig i minst sju døgn etter støping.

Mure

Utekjøkkenet mures med Murblokk Bas 120 mm. Hivs konstruksjonen trenger å være ekstra stabil, brukes Murblokk Fordel hvor man armerer og støper i hulrommet i blokkene. Monter bord i ytterkantene av de ytre soklene. Spenn mursnor mellom for å få en linje å følge ved muringen. Mursnoren flyttes deretter i høyderetning slik at den følger de forskjellige murskiftene. Mursnoren skal alltid følge overkanten av murblokken.

Bland Murmørtel M5 ifølge anvisningene på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Påfør murmørtel på sokkelens overside. Bruk mureskje eller lignende. Legg blokken til det første skiftet på plass. Følg mursnoren for å få en rett konstruksjon og kontroller at blokkene ligger i lodd og vannrett med jevne mellomrom.

Påfør ytterligere murmørtel og legg ut alle blokkene. Det skal brukes mørtel i så vel liggefuge som støtfuge. Fugen skal være ca. 10 mm. Kontroller med jevne mellomrom at blokkene ligger i lodd og vannrett. Bruk vater eller laser. Mur alle vegger på samme måte.

Pusse

Sementmørtel A brukes her både som grunningsmørtel og pussmørtel siden den er tilpasset for nettopp sokler og fundamenter og tåler for eksempel fukt fra bakken, regnvann og snø. Man grunner for å redusere risikoen for at murfugene skal synes gjennom pussen.

Bland Sementmørtel A ifølge anvisningene på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Påfør mørtelen i et ca. 3 mm tynt og jevnt lag med svamp, kanisjebrett eller lignende. Grunn alle flater og la tørke.

Alle flater nettes med Finja Fasadenett og Nettfeste Universal. Nettfestet festes med spiker. Fest med spikerplugger på de stedene der nettet skal festes i den støpte sokkelen. Legging av nett hindrer sprekkdannelse. Det er viktig å overlappe rundt hjørner og kanter for å få et holdbart resultat.

Monter bord langs utsidene av den overflaten som skal pusses. Disse bordene danner avtrekksbaner og gjør at pussen blir like tykk overalt, totalt 10–12 mm. Sikre at bordene sitter i lodd og vannrett.
Påfør Sementmørtel A når grunningen har hvittørket. Bruk et stålbrett eller lignende og puss hele overflaten. Det er også mulig å slå på pussen med en mureskje.

Dra av den pussede overflaten med en rettholt, nedenfra og oppover i en sagende bevegelse. Overflødig mørtel fjernes da, og man får en jevn og glatt overflate som er like tykk overalt. Når overflaten har tørket, men ikke herdet, rives overflaten til ønsket struktur ved hjelp av et kanisjebrett eller et pussebrett.

Puss øvrige flater på samme måte, også innsiden av utekjøkkenet, ved å bruke avtrekksbaner og rettholt. Puss forsiden av kjøkkenet til slutt og vær nøye med å pusse sammen hjørner og kanter slik at det ikke finnes gliper i pussen. Det er viktig at oversiden av kjøkkenet pusses slik at overflaten blir helt glatt. Dette er fordi man ikke ønsker noen forhøyninger som kan påvirke den støpte benkeplaten som senere skal legges på plass.

Støpe benkeplate og hylleplater

Benkeplaten støpes med Bemix A3 og av håndteringsgrunner i to deler siden en altfor stor plate risikerer å skades ved avforming og når platen skal løftes på plass.

Formen bygges av filmbelagt forskalingsplate. Det er viktig at platen er glatt og uten skader. Fastsett målene for den ferdige platen og legg til 15 mm på alle sider, legg gjerne til ytterligere 95 mm på langsiden av den lange platen for der å kunne feste en stabiliserende sville. Sag platen. Kontroller at vinkelen der platene skal møtes, er korrekt.

Lag også formsidene av filmbelagt forskalingsplate. De skal være rette, glatte, jevne og ha uskadde kanter. Høyden på formsidene skal være 40 mm, det samme som tykkelsen på den ferdige benkeplaten.
Skru fast formsidene fra undersiden av formen gjennom bunnplaten. Skru også sammen formsidene i hjørnene. Forbor for å unngå sprekkdannelse. Tett formen med våtromssilikon i alle kanter.

Bygg uttaksformer for grill og kum med EPS-plater med minst samme tykkelse som benkeplaten. Kontroller størrelsen på festeanordninger for griller og kum slik at uttaksformen ikke blir for liten. Normalt følger det med en beskrivelse for festeanordning fra produsenten. Mål opp, tegn av og sag ut former i EPS-en. Lim eller skru fast ESP-formene på sine tiltenkte steder. Sikre at formene ligger tett mot underlaget, og tett igjen med våtromssilikon.

Benkeplaten skal armeres med galvanisert fugearmering siden benkeplaten kommer til å ligge ute. Armering gjøres for å redusere risikoen for sprekkdannelse. For at benkeplaten skal bli rett, er det viktig at armeringen plasseres i midten av denne. Kapp fugearmering som er 40 mm kortere enn lengden på benkeplaten og dessuten fugearmering som er 40 mm kortere enn bredden på platen. Fest sammen fugearmeringene med surretråd.
Løft ut armeringen og rengjør formen. Olje innsiden av formen med matolje og tørk bort overflødig olje. Legg tilbake armeringen og heng den opp med surretråd minst 20 mm fra formsidene og i midten av benkeplaten. Surretråden forankres i skruer på formsidene.

Bland Bemix A3 ifølge anvisningene på forpakningen og fordel betongen jevnt i formen. Fyll først opp halvveis og bank deretter forsiktig på formens utside for å få bort eventuelle luftbobler. Fyll resten av formen og bank forsiktig igjen. Nøyaktighet på dette tidspunktet belønnes med et jevnt og fint sluttresultat, men vær nøye med ikke å slå borti eller flytte armeringen i formen. Påse at armeringen er dekket av betong.

Hold form og betong fuktig i minst fire døgn. Dekk med plastfolie i to døgn. Løft plastfolien og ettervann et par ganger i løpet av denne tiden. Påse at betongen har herdet ordentlig før du fortsetter.

Ta av formen på benkeplaten

Still benkeplaten med form på langsidens høykant. Legg forsiktig benkeplaten på plass og kontroller at den har støtte i ytterkantene og hver 600 mm. Unngå belastning på de smale kantene ved utsparingen for oppvaskkum eller lignende i forbindelse med montering. Dra ut alle skruer og fjern formen. Fjern EPS-en med kniv eller lignende. Slip bort eventuelle rester med fint sandpapir.

Hylleplater støpes på samme måte som benkeplatene. Monter disse ved å pigge fast gjengestang på innsiden av mellomveggene på utekjøkkenet, i den høyden du ønsker å ha hylleplaten. Tips! Bygg 3 stk. former og bruk disse om igjen.

Etterbehandle benkeplaten

For å få en jevn og blank overflate må du slipe betongen. Bløt overflaten og slip med små sirkelformede bevegelser, og siden slipingen skjer med vann, bør du ikke bruke en elektrisk sliper, men slipe for hånd med en slipekloss. Bruk slipepapir med kornstørrelse 240. Når du har slipt ferdig, spyles overflaten ren med vann. Etter rengjøring skal betongen selvtørke et døgn før den avsluttende overflatebehandlingen påføres.

Bruk vinkelsliper med ønsket sliperondell for å runde av kanter og hjørner på benkeplaten.

Overflaten behandles med Finja Betongimpregnering som bidrar til en sterkere og mer smussavvisende overflate samtidig som vanninntrengning og risiko for påvekst av alger og mose reduseres. Ved behov rengjør du overflaten nøye med egnet rengjøringsmiddel og skyller med vann. La overflaten tørke. Test alltid på en liten flate for å vurdere resultatet. Påfør betongimpregnering med lavtrykkssprøyte, rull eller pensel. Behandle to ganger for beste resultat. Bruk vann til rengjøring. Masker områder som ikke skal behandles.

For å minimere risikoen for flekker er det viktig regelmessig å vedlikeholde det beskyttende overflatesjiktet. Betong er ekstra følsomt for flekker forårsaket av mat og drikke med høyt syreinnhold, for eksempel sitron, lime og vin. Hvis en slik flekk oppstår, kan den fjernes ved å slipe området med sandpapir og overflatebehandle på nytt.

Riper, sprekker og mindre luftbobler i betongen repareres ved å jevne ut skaden med sandpapir og fylle med samme betong som benkeplaten er støpt i. Bruk gjerne en tesil slik at finmaterialet kan skilles ut og brukes til formålet. Dytt ned finmaterialet ved hjelp av en fuktig svamp. Gjenta overflatebehandlingen slik at også det reparerte området får et nytt beskyttende lag.

Tips!

Gjør utekjøkkenet personlig ved å tilpasse størrelse, valg av overflatebehandling og kulør etter egne ønsker. Suppler gjerne utekjøkkenet med sitteplasser, f.eks. Björns støpte betongpaller.

Tips!

Du finner gode råd ved muring og pussing i Hjelp ved muring og Hjelp ved pussing som kan lastes ned på finja.no.