Mur et eget skrivebord

Bygg et vakkert og originalt skrivebord som blir ett med huset. Her kan du trives, ta viktige beslutninger og finne kreative løsninger i mange år fremover. Skrivebordet kan lett tilpasses både omgivelser og formål og gir en følelse av stabilitet og varighet.

DIY-beskrivelse
kr 5 826,00

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Planlegg

Ta utgangspunkt i bordplaten og tilpass muren. Den platen som har blitt brukt for å lage vårt skrivebord har yttermålene 1950 x 1550 mm. Den ene kortsiden er 800 mm bred og den andre er 500 mm bred.

Forbered underlaget

For å beskytte gulvet legger du ut parkettunderlaget der skrivebordet skal stå.

Bygg muren

Mur opp et første skift Murblokk 120 slik som på skissen. Fugenes tykkelse skal være cirka 10 millimeter og det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene.

Mur ytterligere tre stk. skift. Armer det første og det nest siste skiftet Murblokk med to stk. bistål. Kapp den indre tråden og bøy til bistålet i hjørnene. Plasser dem parallelt, slik som på skissen til høyre.

Puss muren

Muren må pusses for å få et holdbart og slett ytre. Bland Mur- & Pussmørtel KC 35/65 etter anvisningene på forpakningen og trekk på et tynt lag mørtle med et stålbrett. Kost dette ut med en kalkkost.

Monter deretter rettkiver på hvert hjørne. Fest dem så de stikker ca 10mm ut fra hjørnet. Rettkivene spikres eller skrus fast.

Trekk på et nytt lag med mørtel med stålbrettet. Denne gangen ca 10mm tykt. “skjær” av overkytende mørtel med en rettkive. Rettskiven skal være litt lengre enn veggen. Rettskivene på hjørnene av veggen brukes som føringsskinner for den lange rettkiven. Begynn nederst og trekk oppover med en sagende bevegelse. Der det er for lite mørtel etterfyller du. Deretter gjentar du prosedyren til feltet er fylt med mørtel. La mørtelen sette seg. Bruk til slutt et pussebret til å skure mørtelen så du får en jevn flate.

Flytt rettskivene på hjørnene til neste veggfelt og gjenta prosedyren. Du kan også avslutte pussingen med en fils som fuktes med vann.

Puss også oversiden. Fest rettskiver langsetter hele muren. Disse skal stikke cirka 10 millimeter opp, bruk vater og juster slik at muren blir helt rett og jevn. Ettervann forsiktig i noen dager for bedre herding av mørtelen. La tørke i 2-3 dager.

Monter bordplate

Påfør monteringslim punktvis på muren og legg på bordplata.

Hva inspirerer deg?

Støp en vakker betongplate til ditt skrivebord og gi det den formen du ønsker. Rette vinkler eller myke overganger – valget er ditt. Beskrivelsen stilren benkeplate i betong finnes på www.finja.no og inneholder all informasjon du trenger.
Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

Husk at...

Det ferdige skrivebordet veier mye. Har du en støpt plate å bygge på er det bare å sette i gang, men vil du plassere skrivebordet i en overetasje bestående av et trebjelkelag bør du kontakte en byggingeniør for vurdering.

Få gode råd om muring og pussing i brosjyrene Hjelp med muring og Hjelp med pussing som finnes på finja.no..