Bygg fritidshus med blokk

Et komplett fritidshus med soverom, hems, bad, kjøkken og et stort og godt rom med herlig takhøyde er alt som trengs for å kunne nyte sommeren fullt ut. Takket være sine gode varmeisolerende egenskaper kan det murte og pussede huset også fint brukes resten av året. La det bli utgangspunktet for lange spaserturer om våren og høsten, og inviter familie til en avslappende julefeiring. Den enkle formen og de fine proporsjonene gjør at huset tar seg like bra ut for seg selv som i en tettere bebyggelse. Fritidshuset er 4,4 x 8,4 x 2,4 m, som gir et innvendig areal på 36,96 m².

DIY-beskrivelse
 Tegning

kr 157 684,50

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

stk.
stk
Behov: 26 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
stk.
stk.
Behov: 6 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
Behov: 48 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Komplett fritidshus

Et komplett fritidshus med soverom, hems, bad, kjøkken og et stort og godt rom med herlig takhøyde er alt som trengs for å kunne nyte sommeren fullt ut. Takket være sine gode varmeisolerende egenskaper kan det murte og pussede huset også fint brukes resten av året. La det bli utgangspunktet for lange spaserturer om våren og høsten, og inviter familie til en avslappende julefeiring. Den enkle formen og de fine proporsjonene gjør at huset tar seg like bra ut for seg selv som i en tettere bebyggelse. Fritidshuset er 4,4 x 8,4 x 2,4 m, som gir et innvendig areal på 36,96 m².

Denne brosjyren gir en generell beskrivelse av hvordan du kan bygge fritidshuset, og gjelder først og fremst støping, muring og pussing. Grus, pukk, drenering og utvendige detaljer som avhenger av tomtens utseende og egenskaper, spesifiseres ikke. Det samme gjelder øvrige materialer, for eksempel innvendig tak- og gulvkledning samt installasjons- og innredningsdetaljer.

Ringmur

Sett ut profiler og strekk opp en murersnor i høyde med det ferdige gulvet. Grav vekk matjord, og fortsett ned til minst 400 mm under endelig bakkenivå.

Rull ut fiberduk over hele bygningens areal hvis grunnen består av leire eller finmasse. Hvis grunnen er tørr og fast, trengs ingen duk. Legg deretter ut pukk, minst 150 mm. Komprimer med vibratorplate, og rett av med laser til overflaten ligger 400 mm under murersnoren.

Legg ut vann- og avløpsledninger samt elektrikerrør.

Sett ut Exakt-elementene, juster dem ved hjelp av vater og profiltråder, og forankre dem i hverandre med festekiler og en spikerplate per skjøt.

Legg deretter ut det første laget med isoleringsplater innenfor Exakt-elementene. Det neste laget skal være større og strekke seg 80 mm inn over elementene. Det siste laget skal være like stort som det første. Fest platene inntil hverandre samt i kantelementene med plastspiker. Forsterk med armeringsbøyler og armeringsjern ved de kommende ytterveggene. Legg ut armeringsnett på armeringsdistanser, og overlapp med 300 mm.

Bestill ferdigbetong, og støp betongplaten 100 mm tykk. Vibrer med vibratorstav, og rett av med rettholt. Puss med brett, eller stålslip overflaten.

Dekk betongen med plastfolie i fem døgn. Løft plastfolien og ettervann noen ganger i denne perioden. La betongen herde ytterligere to døgn.

Yttervegger

Monter og lodd inn hjørnestolper som er høyere enn veggene skal bli. På disse fester du murersnor som skal følges ved muringen. Fest grunnisoleringspapp mot ringmuren der veggene skal ta form.

Bland Murmørtel Exakt iht. anvisningene på forpakningen, legg ut mørtelen med mureskje i to strenger under blokkens lettklinkerdeler, og legg ut den første raden. Begynn i et hjørne med en Avsl/Hjørneblokk Exakt, og fortsett deretter med Isolerblokk Exakt. Det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene. Juster ut fra snoren, og sørg for at blokkenes øvre kant er 200 mm over ringmuren. Jo mer nøyaktig du er med den første raden, desto lettere blir det å mure den neste.

Flytt snoren opp 200 mm, og mur neste rad. Fyll Mørtelkasse Exakt med mørtel, og dra frem slik at det legger seg to strenger med mørtel på lettklinkerdelene. Det skal ikke legge seg mørtel på EPS-en.

Rull deretter ut Armering Exakt 290 i det første skiftet, deretter i hvert tredje skift samt i øverste skift. Overlapp med 300 mm, og fest armeringen med tannsparkel.

Mur på samme måte opp til 10 skift. Sørg for åpninger for vinduer og dører, og avslutt hvert skift på begge sider av disse med Avsl/Hjørneblokk Exakt.

Mur skift 11 med Tilpasningsblokk Isolerblokk Exakt og Tilpasningsblokk Avsl/Hjørneblokk Exakt for at høyden skal stemme med døråpninger.

Skift under og over alle vinduer utstyres med Armering Exakt i vinduets bredde pluss 500 mm på hver side. Legg en Overligger Exakt 290 over hver åpning slik at opplagslengden på veggen blir minst 250 mm i hver ende.

Mur det øverste skiftet på veggene med U-blokk. Legg U-blokkisolering på høykant ytterst i U-blokken, og støp inn to armeringsjern. Bland Tørrbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen, fyll i U-blokken, og rett av.

Slamme veggene innvendig i åpningene før du monterer karmene.

Innervegger

Mur innerveggene med 12 skift Murblokk Fordel og t skift Tilpasningsblokk, slik at innerveggene når samme høyde som ytterveggene.

Lodd inn og fest et bord på ytterveggen ved siden av innerveggen. Merk ut raden for hver 200 mm.

Legg ut Murmørtel M5 med mureskje på blokken, og mur første kift. Det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene.

Forankre de indre veggene i de ytre ved å bore 6 mm armeringsjern 90 mm inn i annenhvert skift. Lengde på jern ca. 300 mm.

Tak

Fest en stender 36 x 98 mm, langsgående bjelke, sentrisk over betongstøpen i U-blokken. Legg en innplastet dytteremse mellom den langsgående bjelken og betongen.

Løft opp, legg ut og forankre takstolene med vinkelbeslag og ankerskruer. Dette gjøres på begge sider, bortsett fra de to ytterste som bare monteres på den ene siden.

Spikre rupanel på hele taket, og dekk med underlagspapp. Monter rennekroker, og fest takfotplater under pappen i nedre kant av taket.

Taket kan dekkes med enda et lag papp, plate, takstein eller det som passer best i omgivelsene til fritidshuset. Monter vindskier og vannbord som passer til takleggingen.

Fest insektsnett, underlagsbord og takfotbord mot takstolendene.

Monter takrenner og nedløpsrør.

Fest vindpapp og spikerlekter på gavlspissene, men vent med kledningen til ytterveggene er pusset.

Vinduer og dører

Monter vinduer og dører iht. leverandørens anvisninger.

Pusse

Bland Grunningsmørtel A til en vellingaktig konsistens, og påfør et 3-4 mm tykt lag på utsiden. Bruk en kalkkost til å rufse opp overflaten noe.

Når mørtelen har tørket, fester du pussenett med Nettfeste Universal og galvanisert spiker. La mørtelen ”hvittørke” i minst et døgn.

Husets innside trenger ikke grunnes eller dekkes med pussenett. Legg imidlertid pussenett i alle hjørner for vindus- og døråpninger på både inn- og utside. Legg pussenett i alle vertikale utforinger minst 150 mm inn på veggen og minst 50 mm inn mot karmen.

Bland Puss- & Murmørtel KC 50/50 iht. anvisningene på forpakningen. Slå på et 10 mm tykt lag, og puss inn- og utsiden langs lekter som loddes inn.

Bruk trelister som gir et 10 mm tykt pusselag. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Når veggene er jevne, fjerner du trelistene og fyller hullene med mørtel.

For å få rette kanter i de ytre hjørnene og på kortsidene kan du pusse hjørnene ved hjelp av et rett bord som stikker ut 10 mm fra veggen. Bordet spikres fast på linje med veggen og i lodd. Fest ytterligere en loddrett trelist lengre inn på veggen, og puss på samme måte som ovenfor. Løsne deretter forsiktig bordene, og fyll mørtel i hullene etter spikrene.

Alt etter været bør du ettervanne pussen i ca. tre dager.

Edelpuss eller fasadepuss og maling

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet svært nøyaktig. Velg mellom tre typer edelpuss; stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Hems

Innred en hems i den ene enden av huset ved å legge et valgfritt gulv på takstolenes hanebjelke, og gjør klart himlingen på hemsens underside.

Til slutt

Isoler innsiden av taket og gavlspissene, og monter gipsplater eller trepanel.

La en autorisert elektriker koble til strømmen. Mal inn- og utsiden etter smak og behag.

Monter rekkverk og trapp til loftet og til slutt kjøkken og våtrom.

Finja har ikke mulighet til å svare på spørsmål om endringer av utforming og dimensjonering av fritidshuset.

Husk...

Å bygge fritidshuset krever kunnskap innen en rekke håndverksområder, og selv om du bygger det meste selv, er det arbeidsoppgaver som må gjøres av fagfolk. Glem ikke å kontakte byggesaksavdelingen i kommunen for å få informasjon om hvilke byggeregler som gjelder for din tomt.

Hva inspirerer deg?

Match fritidshuset med et murt og pusset uthus for å skape en deilig uteplass i vinkelen mellom bygningene. Velg takmaterialer etter smak og behag, og mal huset i en farge som føyer seg inn i omgivelsene.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja, info@finja.no, for å få prosjektet ditt publisert på hjemmesiden.

Tips!

Legg solpaneler på taket, og produser din egen varme eller elektrisitet.