Bygg et poolhus i betong

Forleng sommeren med et vakkert og avslappende hus ved poolen. Et herlig sted for sosial omgang og fest, eller for lange avslappende stunder og velfortjent avkobling. Den store vindusveggen gir næring til sansene, spesielt hvis huset plasseres med naturskjønn utsikt, og det fungerer utmerket både som gjesterom, atelier og hjemmespa.

For å kunne bygge poolhuset kreves det kunnskap innen flere håndverksområder. Brosjyren tar for seg betongarbeid, støping og muring, og beskriver den generelle fremgangsmåten. Den kan med fordel ligge til grunn for så vel egen bygging som for et oppdrag for en byggentreprenør. Poolhuset er 3,6 x 7,7 m, som gir et innvendig areal på 21,9 m².

DIY-beskrivelse
Tegning
kr 97 253,75

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

stk
Behov: 128 lm
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
lm
Behov: 530 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
Behov: 164 lm
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
lm

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Såle

Sett ut profiler og strekk opp en murersnor i høyde med det ferdige gulvet. Grunnens byggeplass er 3000 x 6200 mm. Grav vekk matjord, og fortsett ned til minst 300 mm under endelig bakkenivå. Hvis grunnen ikke er drenerende, må du ordne med drenering.

Rull ut geoduk over hele bygningens areal hvis grunnen består av leire eller finmasse. Hvis grunnen er tørr og fast, trengs ingen duk. Legg deretter ut pukk, minst 150 mm. Komprimer med vibratorplate, og rett av med laser til overflaten ligger 300 mm under murersnoren.

Legg ut vann- og avløpsledninger samt elektrikerrør.

Sett ut L-elementene, juster dem ved hjelp av vater og profiltråder, og forankre dem i hverandre med festekiler og en spikerplate per skjøt.

Isoler mot tele med EPS-plater svakt hellende nedover fra grunnen, utenfor L-elementenes base.

Fyll opp med pukk til overkanten av L-elementenes nedre del, og komprimer med vibratorplate.

Legg deretter på et lag EPS-plater som strekker seg 100 mm inn over elementene. Fest platene i kantelementene med plastspiker.

Forsterk med armeringsbøyler og armeringsjern ved de kommende ytterveggene. Legg ut armeringsnett på armeringsdistanser, og overlapp med 400 mm.

Bestill ferdigbetong, og støp betongplaten 100 mm tykk. Vibrer med vibratorstav, og rett av med rettholt. Puss med brett eller stålslip overflaten.

Dekk betongen med plastfolie i fem døgn. Løft plastfolien og ettervann noen ganger i denne perioden. La betongen herde ytterligere to døgn.

Såle sidemurer

Grav vekk matjord, og fortsett ned til minst 800 mm under den støpte platens øvre kant. Rull ut geoduk i bunnen. Fyll gropen med pukk og minst et 50 mm tykt lag subbus. Overflaten skal være 600 mm under den støpte platens øvre kant. Bredden skal være minst 700 mm. Komprimer med vibratorplate. Rett av og kontroller at den er i vater.

Legg ut såleblokk i den utgravde grunnen. Bland Tørrbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen, og fyll blokkene med betong. Legg i to parallelle armeringsjern, overlapp med 500 mm i skjøtene. Støt forsiktig i betongen med en stav for å eliminere luftlommer. Rett av overflaten.

Yttervegger

Monter og lodd inn hjørnestolper som er høyere enn veggene skal bli. På disse fester du murersnor som skal følges ved muringen. Fest grunnisoleringspapp mot grunnen der veggene skal ta form.

Bland Murmørtel M5 iht. anvisningene på forpakningen, legg ut mørtelen med mureskje, og legg ut den første raden med Isolerblokk Bas. Det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene. Juster ut fra snoren, og sørg for at blokkenes øvre kant er 200 mm over grunnen. Jo mer nøyaktig du er med den første raden, desto lettere blir det å mure den neste.

Flytt snoren opp 200 mm, og mur neste rad. Fyll mørtelkassen med mørtel, og dra fremover. Mur neste rad med en halv blokks forskyvning. Fortsett på samme måte opp til 10 rader. Mur en ellevte skift med passblokk for å justere høyden for dørene. Legg en overligger over hver åpning slik at opplagslengden på veggen blir minst 250 mm i hver ende.

Så blokkene i takets helling og mur ytterligere to skift på ende-veggene.

Armer med to parallelle fugearmeringsjern i den første raden, og deretter i hver tredje rad samt i den øverste raden. Ubehandlet bistål på innsiden og galvanisert på utsiden. Klipp opp fugearmering og bøy dem i hjørnene, se bilde til høyre. Mur inn fugearmering for forankring av sidemurer.

Mur den øverste raden med U-blokk. Legg deretter U-blokksisolering på høykant ytterst i U-blokken, og støp inn to fugearmering. Bland Tørrbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen, og fyll i U-blokken.

Slemm veggene innvendig i åpningene før du monterer karmene.

Den forreste glasvegg kan utstyres med jernbjelke med støtte til fundamentet eller, hvis du ikke vil ha glass hele veien, en murt vegg på hver side og murbalk. Husk at overliggeren skal hvile på minst 250 mm bredde på hver side.

Monter slutligen vinduer, dører og vinduspartier iht. produsentens anvisninger.

Tak

Taket er bygget med takbjelker som er montert på bak- og fremveggen, velg takbelegg som passer deg.

Sidemurer

Bland Murmørtel M5 iht. anvisningene på forpakningen, og legg ut mørtelen med mureskjeen på såleblokken. Den første raden med Murblokk Fordel ECO legges oppå såleblokken og skal være gravd ned i grunnen. Bruk så pass mye mørtel at det renner over litt, og form den overflødige mørtelen til en hulkil, ca. 45°, for å gi bedre vannavrenning. Fugens tykkelse skal være ca. 10 mm, og det skal ikke legges noe mørtel i de vertikale fugene.

Fyll mørtelkassen med mørtel, og dra fremover. Mur neste rad med en halv blokks forskyvning. Fortsett på samme måte opp til 13 rader. Armer med to parallelle fugearmering i den første raden, og der-etter i hver tredje rad samt i den øverste raden. Forankre murene i ytterveggene med fugearmering som når minst 600 mm inn i begge retninger.

Mur den siste raden med U-blokk, og støp inn to fugearmering. Bland Tørrbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen, og fyll blokkene. Murtoppene dekkes av metallplater.

Pusse

Bland Grunningsmørtel A til en vellingaktig konsistens, og påfør et 3-4 mm tykt lag på utsiden og sidemurene. Bruk en kalkkost til å rufse opp overflaten litt.

Når mørtelen har tørket, fester du et pussenett på utsiden samt på begge sider av sidemurene. Bruk Nettfeste Universal og galvanisert spiker. La mørtelen hvittørke i minst et døgn.

Husets innside trenger ikke grunnes eller dekkes med pussenett. Legg imidlertid pussenett i alle hjørner for vindus- og døråpninger på både inn- og utside. Legg pussenett i alle vertikale utforinger minst 150 mm inn på veggen og minst 50 mm inn mot karmen.

Bland Puss- & Murmørtel KC 50/50 iht. anvisningene på for-pakningen. Slå på et 10 mm tykt lag, og puss inn- og utsiden langs lekter som loddes inn. Bruk Sementmørtel A, og puss sidemurene på samme måte.

Bruk trelekter som gir deg et 10 mm tykt pusselag. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Når veggene er jevne, fjerner du trelektene og fyller hullene etter dem med pussmørtel.

För å få rette kanter i de ytre hjørnene og på kortsidene, pusser du hjørnene ved hjelp av et rett bord som stikker ut 10 mm fra veggen. Brettet spikres fast på linje med veggen og i lodd. Fest enda en loddrett trelekt lenger inn på veggen, og puss deretter på samme måte som ovenfor. Løsne deretter forsiktig bordene, og fyll mørtel i hullene etter spikerne.

Alt etter været bør du ettervanne pussen i ca. tre dager.

Edelpuss eller fasadepuss og maling

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet svært nøyaktig. Velg mellom tre typer edelpuss; stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Til slutt

Mal tredetaljene og monter takrenner, nedløpsrør og tilhørende beslag.

Overlat det elektriske arbeidet til en autorisert elektriker.

Hva inspirerer deg?

Legg et tak som passer til omgivelsene. Plate eller shingel, eller kanskje et sedumtak som tar seg bra ut både i hage og natur.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja, info@finja.se, for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

Husk...

Det er viktig at man setter seg godt inn i det gjeldende regelverket. Ta kontakt med kommunen for mer informasjon før du setter i gang.

Tips!

Det må være minst 5 °C hele døgnet og ytterligere noen dager ved mure- og pussearbeid for at materialene skal fungere på riktig måte.

Husk...

Beskrivelsen gjelder betongarbeid, støping og murverk. Andre som vinduer, dører og tak er ikke inkludert. Beskrivelsen angir ikke subbus, makadam, drenering og eksterne detaljer som avhenger av utseendet og egenskapene til eiendommen. Det vakkert buede taket som er vist på bildet er bygget av en stålkonstruksjon med en buet bjelke, er en altfor avansert konstruksjon for å bli beskrevet i denne korte overordnede konstruksjonsbeskrivelsen. Kontakt en byggingeniør.