Bygg et fritidshus på 30 m²

Her er en inspirerende instruksjon om hvordan du bygger et fritidshus på 30 kvm. Det kan brukes til gjestehus for besøk eller et nydelig hus for de større barna der de kan føle frihet og uavhengighet.

Murverket og pusset huset er bygget med Isolerblokk Exakt som både er holdbart og godt isolert. Huset har en permanent boligstandard og kan varmes opp med peis og / eller gulvvarme. Veggene er begge brannsikre, ufølsomme for fuktighet og vedlikeholdsfrie.

I vår DIY-beskrivelse er to forskjellige måter å pusse oppgitt på. I listen over materialer nedenfor har vi spesifisert alternativ to.

DIY-beskrivelse
 Tegning

Se våre bevegelige arbeidsinstrukser:

kr 113 622,40

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Bygg et fritidshus på 30 m²

Her er en inspirerende instruksjon om hvordan du bygger et fritidshus på 30 kvm. Det kan brukes til gjestehus for besøk eller et nydelig hus for de større barna der de kan føle frihet og uavhengighet.

Denne DIY-beskrivelsen inneholder trinn-for-trinn-instruksjoner for alle oppgavene fra basis til ferdig hus. For mer detaljert informasjon, se bruksanvisningen Støpte fundamenter, murvegger, Putsa fasade og Putsa interiør som viser hvordan et hus kan bygges. Instruksjonene finner du på finja.no.

Murverket og pusset huset er bygget med Isolerblokk Exakt som både er holdbart og godt isolert. Huset har en permanent boligstandard og kan varmes opp med peis og / eller gulvvarme. Veggene er begge brannsikre, ufølsomme for fuktighet og vedlikeholdsfrie. Designet vil være både moderne, trygt og stabilt. Planløsningen inneholder et sjenerøst kjøkken, spisestue, bad, plass til peis og TV-sofa i første etasje. Huset har et innendørs areal på 21 kvm og via en trapp når du opp til en hems med 11,3 kvm og plass til dobbeltseng og sittepuffer.

På finja.no finner du også en komplett materialspesifikasjon som blir lagt til handlelisten med ett klikk. Du kan deretter e-post listen til hvilken som helst adresse eller laste ned for utskrift.

Hvilke produkter brukes?

Finja tilbyr høykvalitetsprodukter for hele huskonstruksjonen - fra grunn og vegger till puss. Dette gjør det enkelt når du planlegger et fritidshus å finne alle de viktige komponentene i Finja. Dette er hovedproduktene som brukes i denne DIY-beskrivelsen.

Grunn

Till grunnen brukes Finja Exakt Kantelement som bryter kuldebroen og gir en ferdig ytterside av børstet betong. Med Exakt Kantelementer du kan være sikker på å støpe grunnlaget ditt.

Vegger

Yttervegger er murverk med Finja Murmørtel Exakt og Finja Isolerblokk Exakt 290. Exakt-blokkene gir et fuktsikkert, klimasmart og godt isolert hus. Kjernen i isolasjon i midten av blokkene gjør huset energieffektivt. Murverket er spesialtilpasset for bruk med Exakt-blokkene og Finjas Mørtelkasse Exakt. Indre vegger er vegger med Finja Murblokk Bas 120 for en stabil vegg.

Puss

Det er to alternativer for hvordan veggene er pusset, enten velger du Finja Murmørtel KC 50/50 for håndpåslag / Grovpuss KC 50/50 for pumping og Finja Pussnett av stål eller Finja Fiberpuss og Finja Glassfibernett. Begge alternativene gir sterke og holdbare veggflater. Finjas puss holder høy kvalitet for holdbare overflater.

Behandling av fasade och innvendig

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet. Finja anbefaler ulike sluttbehandlinger for forskjellige underlag: for eksempel: Edelpuss; stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Støpe grunn

For grunnen velger vi Finja Exakt Kantelement. Det er et stabilt kantelement som bryter kuldebroen, tar opp vekt av veggen mens du har et ferdig ytre av børstet betong.

1. Forbered grunnlaget

Grav bort matjord og fortsett ned til minst 400 mm under den endelige grunnens overkant. Hvis bakken består av leire eller finmasse, må du rulle ut en fiberduk som dekker hele bygningens flate. Drener ifølge konstruktørens anvisning.

Sett ut profiler og spenn opp mursnor i linje med grunnens ytterkant og i høyde med den ferdige grunnens overkant. Mål langsidene og diagonalene for å sikre at hjørnene er vinkelrette. Legg ut minst 150 mm pukk. Pakk med platevibrator. Vei av overflaten med et avrettingsinstrument til overflaten er 400 mm under mursnoren. Legg ut VA-ledninger og tomrør for strøm.

2. Plassere grunnelement

Plasser ut Exakt Kantelementene. Begynn med hjørnene. Sikre at ytterkantene går i linje med mursnoren. Plasser deretter ut øvrige kantelementer.

For å kappe et element må du måle og kappe ved hjelp av vinkelsliper og håndsag. Fiberbetongens børstede overflate gjør at skjøtene blir mindre synlige. Føy sammen kantelementene ved å feste en festekile per skjøt i overkant mellom hvert element. Fest også brede festekiler mellom de vertikale EPS-delene, 2 stk per element. Fest en spikerplate per skjøt for å føye sammen elementenes bunnplater.

Legg deretter ut første lag med isoleringsplater innenfor Exakt Kantelementene. Neste lag skal strekke seg 100 mm inn over elementenes bunnplate. Vri platene i lag to 90 grader slik at skjøtene forskyves mellom sjiktene. Siste lag skal være av samme størrelse som det forrige, men vri platene så de er i samme retning som i det første laget, slik at skjøtene forskyves. Fest platene i hverandre ved hjelp av plastspiker, ca. 4 stk per m².

3. Armere grunnen

Plasser armeringsdistanser i den ytre og indre kantbjelken, 1 stk per 600 mm og per armeringsjern. Tre armeringsbøyler av type 1 over fire armeringsjern. Se separat tegning for bøylene. Plasser bøylene i 600 mm avstand og bind dem fast i armeringsjernene i alle bøylenes hjørner. Plasser de sammenføyde armeringsjernene og bøylene i armeringsdistansene i den indre kantbjelken. Ved skjøting overlapper du armeringsjernene med 500 mm, og ved hjørnene bøyes armeringsjernene.

Plasser armeringsjern i armeringsdistansene i den ytre kantbjelken. Bestill 8 mm armeringsjern til bøyle og kroker av type 1 og 2. Type 3 leveres sammen med Exakt Kantelement.

Hekt på bøyler av type 2 i jernene med 600 mm mellomrom i den nedre kroken, og la dem peke oppover. Bind dem fast med surretråd og bindetang. Plasser armeringsjern også i bøylens øvre krok og bind dem fast. Ved skjøting overlapper du armeringsjernene med 500 mm, og ved hjørnene bøyes de.

Plasser ut armeringsdistanser på isoleringsplatene med ca. 3 stk per m². Legg armeringsnett i armeringsdistansene med 50 mm avstand til elementenes indre kantbjelkes ytre side. Overlapp nettene med 300 mm og bind dem sammen med surretråd og bindetang. Bind også fast den indre kantbjelkens bøyler i armeringsnettene.

Sag 2 stk. tynne furer per element, 50 mm dype, i den indre vertikale EPS-delen. Trykk vinklede armeringsjern av type 3 ned i furene slik at den korteste siden er vinklet nedover over de øvre armeringsjernene i den ytre kantbjelken. Bind fast jernene i armeringsnettene.

Fyll opp til 2/3 av grunnens utside med pukk. På kaldere breddegrader kan du teleisolere svakt hellende bakke nedover fra grunnen med Isoleringsplate S100, 50 mm, rett kant, utenfor Exakt-elementenes base.

4. Støpe grunn

Nå er det på tide å støpe grunnen. Begynn med å fylle opp den indre og ytre kantbjelken til halvparten. Vibrer betongen i den indre og ytre kantbjelken med stavvibrator. Fyll deretter opp resten av grunnen, dvs. til elementenes overkanter. Vibrer igjen betongen i den indre og ytre kantbjelken med stavvibrator og vibrer hele resten av grunnen med avretter eller annet egnet verktøy.

La betongen herde i ca. 2–4 timer, og puss deretter med pussebrett. Glatt deretter betongen utenfra og inn mot midten med et glattebrett.

Vann hele betongflaten dagen etter støping. Dekk betongen med plastfolie i fem døgn. Ettervann 2–3 ganger de fem neste døgnene. La til slutt betongen herde i ytterligere to døgn. Nå er grunnlaget til huset klart, og det er klart for muring av vegger.

Mur yttervegger

Mure ytterveggene med Finja Mursystem Exakt som gir en sterk isolert vegg som er vedlikeholdsfri. Kjernen i isolasjon midt i Isolerblokk Exakt gjør huset energieffektivt. Murmørtel Exakt er spesielt tilpasset Isolerblokk Exakt og Murkasse Exakt.

1. Forberedelser

Monter og lodd inn hjørnestolper som er høyere enn det den første etasjens vegg skal bli. Stabiliser disse med skråstrebere. Marker hver skifts høyde, 200 mm, på den loddrette hjørnestolpen med en penn. Spenn mursnoren mellom svillene i høyde med den første streken for å kunne følge dette ved muringen.

Monter glidesjikt ifølge konstruktørens anvisning. Glidesjiktplaten er montert med den brettede kanten utenfor fundamentet. Glidesjiktplaten kan ved behov monteringslimes med utefug mot underlaget. Finjas glidesjiktplate overlappes med 50 mm. Gjærsag i hjørnene. Den smalere gummien legges på platen inntil den oppbrettede kanten og den bredere gummien innenfor platen på grunnen. Glidesjikt skal ikke monteres i døråpninger. Glidesjiktgummien skal overlappes i hjørnene. Du finner flere varianter av glidesjikt under Prosjekteringsanvisning Exakt på finja.no.

2. Start mur

Nå er det på tide å sette blokkene i det første trinnet. I det første skiftet brukes Murmørtel Exakt, eller hvis underlaget er ujevnt, Murmørtel B. For resten av veggen brukes Murmørtel Exakt. Bland mørtelen i henhold til instruksjonene på pakken. Tilsett alltid vann først. Mørtelen kan for det første laget blandes i en tykkere tekstur. Ikke bland mer enn du trenger for øyeblikket.

Legg ut mørtelen med mureskje på glidesjiktet i to strenger og i blokkens bredde. Begynn i et hjørne med en Hjørne-/avslutningsblokk Exakt. Kapp 350 mm av den ene siden på blokken med en tigersag eller alligatorsag for å sikre at kuldebroen brytes. Fortsett deretter å mure med Isolerblokk Exakt. Blokkene skal ligge tett mot hverandre. Det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene. Mål og kapp blokkene ved avslutninger hvis det trengs. Avslutt rundt dør- og vindusåpninger med Hjørne-/avslutningsblokk Exakt. Juster etter snoren og sørg for at overkanten på blokken er 200 mm over grunnen. Det er viktig at det første skiftet er helt vannrett for å oppnå et godt resultat.

Flytt snøret opp 200 mm og mur neste skift. Fyll Mørtelkasse Exakt med Murmørtel Exakt og dra fremover slik at to strenger mørtel dannes. Mørtelkassen er en rask og praktisk måte å bruke riktig mengde bruk på. Hell mørtelen i kassen, plasser den på siste skift med blokker, åpne døren og dra. Steng luken ved avslutning ved åpninger.

3. Armere yttervegger

Rull etterpå ut Armering Exakt. Overlapp 300 mm og fest armeringen ved å dra med tannsparkel slik at mørtelen flyter opp mellom maskene. Følg veiledning til muring og armering. Armér også over og under åpninger der armering ikke sammenfaller med generell armering.

4. Fortsett å mura

Påføre Murmørtel Exakt med mureskje i hjørnet for å kunne legge sjikt to. Fortsett å påføre murmørtel med Mørtelkasse Exakt, i to parallelle strenger.

Fortsett å bruke mørtel med Mørtelkasse Exakt, i to parallelle strenger. Fortsett på samme måte bortsett fra i skift 6 der Exakt Tilpasningsblokk 290 brukes for å få en passende høyde ved vinduer og åpninger. Fortsett deretter med Isolerblokk Exakt 290 som før. Følg armeringstegning. Husk å legge ekstra armering under åpninger.

Mur i forband med minst en fjerdedels blokks forskyvning for hvert sjikt. Kontroller fylling av liggefuger og at blokkene i støtet/kortsiden ligger tett på hverandre. Mindre gliper kan forekomme, og disse tettes med mørtel før pussing. Sikre at blokkene følger mursnoren, og at de ligger vannrett.

I skift 11 skal Overligger Exaxt 290 festes til veggen under taket. Der så du 300 mm av den indre lysklinkerdelen på blokken der overliggern møter ytterveggen.

5. Monter overligger ovenfor åpninger

Ovenfor dør- og vindusåpninger monteres en Finja Overligger Exakt i egnet lengde. Monter i Murmørtel Exakt. Overliggern skal strekke seg minst 250 mm inn på hver side over veggen eller i henhold til gjeldende konstruksjonstegning. Overligger finnes i både en- og toskifts høyde og i lengder på opptil 6 meter. Mur ferdig skiftet med Isolerblokk Exakt. Mura resten av skiftet med Isolerblokk Exakt. Rundt de runde vinduene klippes blokkene slik at du lar nok overflate rundt vinduet til at du kan nette og legger mørtel i tet rundt åpningene.

6. Mur med U-blokk

Mur laveste sides siste skift, den 18., med U-blokk som også strekker seg minst en meter ut i begge ender. Bruk Murmørtel Exakt. Hvis det er ønskelig med tykkere skjøter, brukes Murmørtel B, M2,5. Geringssåga blokkene i hjørnene i 45 grader for å danne en kontinuerlig støpekanal.

Monter Finja U-blokkisolering på høykant ytterst i U-blokkene. Bland til Tørrbetong B30 ifølge anvisninger på forpakningen og tidligere instruksjoner. Fyll blokkene med mørtelen og armer med to liggende fugearmeringer. Overlapp fugearmeringene med 500 mm. Glatt til betongen med mureskje. La tørke. Mura resten av skift 18 med Isolerblokk Exakt.

Mur skift 19 med U-blokk festet på lignende måte på den øvre siden av huset. La U-blokkene fortsette litt i begge ender. Fyll U-blokkene som ovenfor, og mur resten av gavlene med Isolerblokk Exakt, men klipp blokkene i overkanten slik at de ikke stikker ut over takkanten. Mura med Finja Mur-/Tilpasningsblokk 190x90x590 mellom takstolene.

Tak

Takstoler kan bygges på mange forskjellige måter så ta kontakt med en leverandør av takstoler og / eller en designer for den beste løsningen. Vi har valgt et pulttak slik at høyden ikke overstiger 4 meter. Konsulter alltid designer eller takleverandør for riktig design. Taket er ikke spesifisert i handlelisten.

Pusse fasade 1. Velg alternativer

Du kan velge å dekorere utsiden av huset på forskjellige måter. Nedenfor finner du to varianter - alternativ 1 når du bruker Finja Pussnett av stål eller alternativ 2 når du bruker Finja Glassfibernett. Velg alternativer etter ønske. Mer informasjon om produktene, deres egenskaper og bruksområder finner du på finja.no.

I følgende instruksjoner er vinduer og dører / dører montert når alle smygerne er ferdige. Pusse kompletteres da med støpe kant med et utgående fall under vindusbeslaget. Ved montering av vinduer og dør innen påføring sv sluttpuss, skal vindusbeslagene føres med pusskant.

Alternativ 1 – Finja Murmørtel KC 50/50, Finja Pussnett 1. Grunning

Vegger grunnes med Finja Grunningsmørtel. Bland ifølge anvisninger på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket. Fukt veggflaten ved behov. Bruk slange med finspredermunnstykke.

Tynngrunn alle vegger samtidig med Grunningsmørtel. Dette er for å få god vedheft mellom puss og pussunderlag. Bruk traktsprøyte eller mureskje. Grunn også smygen på alle åpninger.

Børst den grunnede overflaten med en kalkbørste for å sikre at fuger og blokk dekkes. Flatens struktur skal fortsatt være grov. Gjør det samme på alle vegger og i alle åpninger. La grunningsmørtelen hvittørke før legging av nett.

2. Legging av nett

Legg nett på hele overflaten med pussnett. Brett over 200 mm ved ytterhjørnene. Fest med Universalfeste og varmeforsinket spiker. Nettene overlappes med minst 50 mm. Brett inn nettet i smygen slik at hele smygen dekkes. Nettet skal også dekke 150 mm av veggens innside. Gjør det samme rundt hele åpningen og ved øvrige åpninger.

Ved alle hjørnene rundt åpninger i vegg settes det inn ekstra forsterkningsnett i formatet 250 x 500 mm diagonalt. Hvis det er andre nett, monteres alltid disse diagonale nettene ytterst. Fortsett på samme måte rundt resten av huset.

3. Pussing

Velg mørtel etter pussmetode. Velg Grovpuss KC 50/50 hvis mørtelen skal pumpes med mørtelpumpe. Hvis du legger på for hånd, velges Puss & Murmørtel KC 50/50. Bland ifølge anvisninger på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket.

Påfør pussmørtelen når grunnmørtelen har hvittørket. Begynn med å montere et bord på ytterhjørnets motsatte kant. Påfør pussmørtel i loddrette strenger på veggen. Bruk mureskje. Monter en lekt egnet for formålet i murmørtelen. Bordet og lekten vil fungere som avtrekksbaner for å få pussen jevn. Bredde mellom lekt skal være lik med eller mindre enn den rettholten du bruker.

Slå på mørtelen på veggen mellom lekten med mureskje til overflaten mellom bord og lekt er dekket. Dra rettholten langs med avtrekksbanene, brett/lekt, nedenfra og opp med sagende bevegelser. Pussen skal være like tykk overalt, totalt 10–12 mm.

Påfør murmørtel til ytterligere en avtrekksbane av lekt. Slå på mørtelen på veggen og dra med rettholten mellom avtrekksbanene.

Fjern bordet i ytterhjørnet. Flytt lekten og fest med murmørtel for ny avtrekksbane. Fyll i med pussmørtel der lekten har sittet, og glatt ut med en firkantet mureskje.

Monter bord i smyger ved åpninger. De danner avtrekksbaner og gir jevne kanter og hjørner. Puss veggflaten rundt åpninger på samme måte som tidligere.

4. Pusse smyger

Monter bord som avtrekksbaner på veggen rundt smyger og andre åpninger. Påfør mørtelen med mureskje i smygen og jevn ut med en firkantet mureskje. Puss øvrige vegger, åpninger og smygere på samme måte.

5. Forbered for maling

Når overflaten har tørket, men ikke er ferdigherdet, skal overflaten forberedes for maling. Riv hele overflaten med et rivbrett, eller lignende, i en sirkulær bevegelse. Ettervann overflaten ved behov. Dette er for å redusere risikoen for krympesprekker. Bruk slange med finspredermunnstykke.

Alternativ 2 – Finja Fiberpuss og glassfibernett 1. Grunning

Bland Fiberpuss ifølge anvisninger på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket.

2. Montere glassfibervinkler

Monter glassfibervinkel i alle ytterhjørner og rundt åpninger. Monter glassfibervinkelen i pussmørtel. Fest ved å arbeide inn nettet i pussmørtelen med et glattebrett eller et stålbrett. Gjør på samme måte ved øvrige hjørner og rundt åpninger langs veggen.

3. Pussing og legging av nett

Fukt veggflaten ved behov. Bruk slange med finspredermunnstykke. Påfør det første laget med Fiberpuss i 6–7 mm tykkelse. Bruk stålbrett eller sprøyt på med egnet mørtelpumpe.

Legg glassfibernett over hele overflaten. Fest ved å arbeide inn pussmørtelen med glattebrett eller stålbrett. Overlapp nettene med 100 mm. Ved alle hjørnene rundt åpninger i vegg settes det inn ekstra forsterkningsnett diagonalt i formatet 250 x 500 mm. Hvis det er flere nett, monteres alltid disse diagonale nettene ytterst.

Andre lag med puss påføres innen ett døgn etter lag 1. Påfør mørtelen med stålbrett. Totalt pussesjikt, påslag 1 og 2, skal være minst 10 mm. Puss smygene. Påfør mørtelen med mureskje og jevn ut med firkantet mureskje.

Behandling av fasade 1. Forbered for maling

Når overflaten har tørket, men ikke er ferdigherdet, skal overflaten forberedes for maling. Gå over overflaten med en fuktig filtklut i en myk, sirkulær bevegelse. Puss øvrige vegger og åpninger på samme måte. Jevn ut ytterhjørner med firkantet mureskje.

Ettervann ved behov. Dette er for å redusere risikoen for krympesprekker. Bruk slange med finspredermunnstykke. La pussen tørke til den er «hvittørr».

2. Maling

Velg overflatepuss med hensyn til underlaget – overflatepuss, fasademaling eller edelpuss. Overflaten kan også males med fasademaling som enkelt rulles på den glatte pussen. Overflaten trenger da ikke å rives først.Velg den fargen som passer best for formålet.

Forbehandle overflaten ifølge anvisning i aktuelt produktblad. Bruk traktsprøyte eller lignende og påfør et jevnt lag i en bred bevegelse. To sjikt påføres med minst 12 timers mellomrom. Rådfør deg med en fagmann for beste resultat. Nå er utsidene på veggene klare.

Mura innervegger

Mur innerveggene med Finja Murmørtel B, M2,5 och Murblokk Bas 120. Legg Murmørtel B, M2,5 med murskje på blokkene og mur det første skiftet. Det brukes ingen mørtel i de vertikale skjøtene. Under veiene er ikke noe glidelag nødvendig.

Fortsett deretter å legge mørtel på toppen av blokkene og mur neste skift. Fortsett med resten av skiftet. Skift 10 er murat med Murblokk 120 som er kuttet til 100 mm høyde hvor overliggern vil bli plassert i pakke 11. Mur skift 11 med Murblokk Base. La rom for overliggern. Plasser Overligger Exakt over skift 10 og fest dem til ytterveggen som beskrevet nedenfor.

Forankre de indre vegger i ytterveggene ved å bore 6 mm forsterkningsbolter 90 mm i annenhver skift. Lengden på armeringsjernet er ca 300 mm.

Loft

Overliggern som skal bære taket er festet til ytterveggen i det kutt som tidligere er laget i ytterveggen. Plasser glidesjiktgummi under og over overliggern i åpningen i ytterveggen. Monter med Murmørtel Exakt. Loftet er festet med en vinkelbrakett til en trebjelke festet til innsiden av ytterveggen. Forankre trebjelken i ytterveggen med fransk skrue. Monter deretter loftbjelkene med bjelkehengere i festebjelken og eventuelt med vinkelbraketter i trebjelken.

Legg ethvert gulv og fjern taket på undersiden av loftet. Gulvet er limt og skrudd for å forsterke bjelkelaget og unngå knitrende gulv. Loftet er ikke spesifisert i handlelisten.

Putsa invändigt 1. Välj alternativ

Her kan du også velge pussing med Finja Pussnett og Finja Glassfibernett. Pussnettet er festet med nettfesten, noe som betyr at hele huset kan nettes før du begynner å pusse. Glassfibernettet er montert i fuktig mørtel, noe som betyr at du må mura og pusse en vegg om gangen. Mer informasjon om produktene, deres egenskaper og bruksområder finner du på finja.no.

Alternativ 1 – Finja Puss & Murmørtel KC 50/50 og Finja Pussnett 1. Legging av nett

Innerveggene på ytterveggene er nettet på samme måte som utsiden. Andre innvendige vegger trenger ikke å være nettet unntatt diagonalt rundt åpninger. Smygene var nettet ved utvendig pussing og nettet gikk inn 150 mm på veggens innside. Det bør legges nett innvendigt på alle veggpartier større enn 600 mm brede, for eksempel ovenfor åpninger eller mellom vinduer. Ovenfor åpning helnettes 500 mm utenfor aktuell veggdel. Fest nettet med Universalfeste og varmeforsinket spiker.

Det settes diagonale ekstra forsterkningsnett i formatet 250 x 500 mm ved alle hjørner rundt åpninger. Hvis det er flere nett, monteres alltid disse diagonale nettene ytterst. Gjør på samme måte ved døråpning.

For alle hjørner rundt åpninger i veggen settes ekstra pussnett i formatet 250 x 500 mm diagonalt. Hvis det er andre nett, er disse diagonale nett alltid montert til det ytterste. Fortsett på samme måte rundt resten av huset.

2. Pussing

Fukt overflaten etter behov og ytre forhold før pussing. Bruk slange med finspredermunnstykke.

Velg pussmørtel etter pussemetode. Velg Grovpuss KC 50/50 hvis mørtelen skal pumpes med mørtelpumpe. Velg ellers Puss & Murmørtel KC 50/50 for påføring for hånd. Bland murmørtelen ifølge anvisningene på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket.

Puss innerveggene på samme måte som ytterveggene med avtrekksbaner som flyttes etter hånd og puss som påføres og dras jevnt med rettholt. Begynn med den første avtrekksbanen i et innerhjørne. Pussen skal være like tykk overalt, totalt 10–12 mm.

Monter bord ved smygere og åpninger som tidligere, og puss på samme måte som på yttervegger. Fortsett å pusse veggen på samme måte. En vegg skal ferdigstilles før du begynner med neste vegg.

Før overflaten har tørket helt, skal den forberedes for maling. Puss overflaten med et pussebrett eller lignende, i en sirkelbevegelse, til overflaten er jevn. Fortsett å pusse én vegg om gangen på samme måte som tidligere til alle veggene på etasjer 1 og 2 er pusset. Bruk avtrekksbaner og puss overflaten slik at den blir jevn og glatt.

Alternativ 2 – Finja Puss & Murmørtel KC 50/50 og glassfibernett 1. Pussing lag 1

Fukt overflaten etter behov og ytre forhold før pussing. Bruk slange med finspredermunnstykke. Velg pussmørtel etter pussemetode. Velg Grovpuss KC 50/50 hvis mørtelen skal pumpes med mørtelpumpe. Velg ellers Puss & Murmørtel KC 50/50 for påføring for hånd.

Bland murmørtelen ifølge anvisningene på forpakningen. Tilsett alltid vann først. Bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket. Påfør det første laget puss med en mureskje eller en eller annen form for pussebrett.

2. Legging av nett

Monter glassfibervinkel i smygere rundt vindus- og døråpninger. Arbeid inn nettet i den bløte pussmørtelen med glattebrett eller stålbrett. Legg nett på alle veggpartier større enn 600 mm brede, for eksempel ovenfor åpninger eller mellom vinduer. Ovenfor åpning helnettes 500 mm utenfor aktuell veggdel. Arbeid inn nettet i pussmørtelen, bruk stålbrett.

Det settes diagonale ekstra forsterkningsnett i formatet 250 x 500 mm ved alle hjørner rundt åpninger. Hvis det er flere nett, monteres alltid disse diagonale nettene ytterst. Arbeid inn i den bløte pussmørtelen. Gjør på samme måte ved døråpning.

3. Pussing lag 2

Påfør pussmørtel i loddrette strenger på veggen. Bruk mureskje eller sprøyt på med egnet pussprøyte.

Monter lekt i de loddrette strengene med murmørtel ifølge tidligere instruksjoner. Slå på mørtelen mellom lekten og dra av med rettholt nedenfra og opp. Det er viktig at pussen blir like tykk overalt. Total pusstykkelse 10–12 mm. Fortsett å pusse resten av veggen på samme måte. Monter bord som avtrekksbaner i smygere og åpninger og puss som tidligere. Gjør på samme måte ved alle vindusåpninger.

Før overflaten har tørket helt, skal den forberedes for maling. Puss overflaten med et pussebrett eller lignende, i en sirkelbevegelse, til overflaten er jevn. Fortsett å pusse én vegg om gangen på samme måte som tidligere til alle veggene er pusset. Bruk avtrekksbaner og puss overflaten slik at den blir jevn og glatt.

Puss smygene. Bruk firkantet mureskje for å påføre pussmørtel og for å få jevne hjørner og kanter. Ettervann veggene lett ved behov. Dette er for å unngå krympesprekker. Bruk slange med finspredermunnstykke.

Behandling av innvendige vegger

Du kan velge mellom flere forskjellige overflatebehandlinger. Finja anbefaler ulike sluttbehandlinger for forskjellige underlag: for eksempel: Edelpuss; stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Til slutt

Vinduer, dører, plater med mer monteres ifølge leverandørens anvisninger.Nå er huset ferdigt. Nå er bare å flytte inn og nyte et trygt hus som varer i generasjoner.

Hva inspirerer deg?

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet. Finja anbefaler ulike sluttbehandlinger for forskjellige underlag: for eksempel: Edelpuss; stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Husk!

Følg alltid aktuelle byggeplassdokumenter. Supplerende informasjon finnes i trykt arbeidsanvisning, prosjekteringsanvisning og aktuelle produktblad. Se også animerte anvisninger for hvordan huset bygges på finja.no.