Bygg et anneks med blokk

Realiser drømmen og bygg en komplementær bolig i form av et anneks på tomten. Den kan brukes til mye; hytte, gjestehus, utleie eller hva du vil.

Med Finjas anneks utnyttes tillatt utnyttelsesgrad maksimalt, og godt planlagt layout skaper en følelse av luftighet som gjør at rommet føles overraskende stort. Det er både en kjøkkenkrok, bad, hems og et oppholdsrom hvor det er høyt under taket.

Huset er selvfølgelig murt og pusset og består av en moderne og stabil konstruksjon. Den er både brannsikker og motstandsdyktig mot fukt. Huset er i tillegg tilnærmet vedlikeholdsfritt og vil være til glede for flere generasjoner.

Ønsker du å gjøre annekset mer personlig, kan du for eksempel komplettere det med en vakker asfaltert gårdsplass og en pergola som blant annet kan fungere som vindfang og skape et utendørsmiljø utenom det vanlige. Også fargevalget er svært viktig for det endelige resultatet.

Ønsker du å gjøre annekset mer personlig, kan du for eksempel komplettere det med en vakker asfaltert gårdsplass og en pergola som blant annet kan fungere som vindfang og skape et utendørsmiljø utenom det vanlige. Også fargevalget er svært viktig for det endelige resultatet.

 DIY-beskrivelse

kr 146 586,00

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Såle

Sett ut profilene og spenn opp mursnor på høyde med det ferdige gulvet. Grav bort matjord og fortsett ned til minst 400 mm under det endelige bakkenivået. Hvis jorda ikke er drenert må dette ordnes.

Rull ut fiberduk på hele bygningens ytre dersom underlaget består av leire eller finmateriale. Legg deretter ut singel, minst 150 mm. Pakk med hoppetusse og niveller ut til massen er 300 mm under mursnora.

Legg ut VA-ledninger samt trekkerør for strøm.

Plasser ut Exakt- elementene, juster dem ved hjelp av vater og snor, og forankre dem i hverandre med fikseringskiler og en spikerplate per ledd.

Isoler mot tele svakt hellende nedover fra bakken med EPS S100 50 mm, rett kant, utenfor Exakt-elementenes base.

Legg deretter ut det første laget med EPS S100 100 mm, rett kant, innenfor Exakt-elementene. Neste lag skal være større og strekke seg 100 mm innover elementene. Det siste laget skal være av samme størrelse som det første. Fikser platene inntil hverandre og i kantelementene ved hjelp av plastspiker.

Forsterk med armeringsbøyler og armeringsjern ved de fremtidige ytterveggene. Legg ut armeringsnett på armeringsdistanser og overlapp 400 mm.

Bestill ferdigbetong og støp betongplaten 100 mm tykk. Vibrer med stavvibrator og dra av med rettholt. Treskur eller stålslip overflaten.

Dekk betongen med plastfolie i fem døgn. Løft plastfolien og ettervann noen ganger underveis. La deretter betongen herde i enda to døgn.

Yttervegger

Montere og lodd hjørnestolpene som er høyere enn veggene vil bli. På disse veggene fester du mursnora som skal følges ved muringen. Fest grunnmurspapp til såla der veggene skal ta form.

Bland Murmørtel Exakt etter anvisningene på forpakningen, legg ut mørtelen med murskje i to strenger under blokkenes lettklinkerdeler og plasser ut det første sjiktet. Begynn i ett hjørne med en hjørne/avslutningsblokk Exakt og fortsett deretter med Isoleringsblokk Exakt 290. Ikke legg mørtel i de vertikale fugene. Juster etter snora og sørg for at overkanten på blokken er 200 mm over sålen. Jo nøyere du er med dette laget desto enklere blir det å mure neste lag.

Flytt snora opp 200 mm og mur neste lag. Fyll Mørtelkasse Exakt med mørtel og dra den fremover slik at det kommer to strenger mørtel på lettklinkedelene. Ikke få mørtel på EPS-delen.

Rull deretter ut Armering Exakt i det første sjiktet og deretter i hvert tredje sjikt samt øverst. Overlapp 300 mm og fikser armeringen med sparkel.

Mur på samme måte til sjikt 15 på bakre vegg og til sjikt 17 på den fremre veggen og på sidene.

Mur neste sjikt på samtlige vegger med U-blokk. Plasser U-blokkisolering på høykant ytterst i U-blokken og støp inn to fugearmering. Bland Tørrbetong B20 etter anvisningene på pakken og fyll U-blokkene.

Mur de to øverste lagene på sideveggene med Murblokk 290 og Murmørtel M5. Jevn ut øverst med Murmørtel Exakt.

Mur ett sjikt til nærmest fasaden på fremre og bakre vegg med Murblokk 120, også dette med Murmørtel M5. Lag deretter et hakk i blokken for takbjelkene, c/c 600.

Lag åpninger til vinduer og dører og avslutt hvert sjikt på begge sider med avslutningsblokk. Sikre under og over samtlige vinduer med Armering Exakt i vinduets bredde pluss 500 mm på hver side.

Over hver åpning plasseres en Isoleringsbjelke Exakt 290 slik at anlegg i hver ende blir minst 250 mm.

Slam veggene innvendig i åpningene før karmene blir montert.

Innervegger

Lodd inn og fest et bord på ytterveggen ved siden av innerveggen. Marker en forskyvning på 200 mm.

Legg ut Murmørtel med murskje på blokkene og mur det første sjiktet. Ikke legg mørtel i de vertikale fugene. Den lengre veggen som bærer loftet mures med Murblokk 120, mens den kortere med dør til toalettet mures med Murblokk 90.

Forankre de indre veggene i de ytre ved å borre 6 mm korte biter armeringsjern inn 90 mm. Knottlengde ca. 300 mm

Mur opp ti sjikt og mur det ellevte med sagede blokker slik at veggene blir 2100 mm høye.

Tak

For spørsmål om takstoler angående for eksempel konstruksjon, materiale og montering henviser vil til en takstolleverandør.

Fest en svill, reimstykke, 36 x 98mm, sentrert på toppen av betongstøpingen i U-blokkene. Klem en lafteremse mellom reimstykke og betong.

Hak bjelkene i endene for tilpasning og monter dem med c / c 600 på reimstykkene med vinkelbeslag på begge sider.

Spikre rupanel på bjelkene og legg på underlagspapp.

Fest et kantbord 28 x 145 mm mot takbjelkeender og dekk inngangen til takets luftspalte med insektsnett.

La en blikkenslager fullføre arbeidet.

Installer takrenner og nedløpsrør.

Isoler og gjør taket klart fra innsiden.

Hems

Fest bjelken som skal være gulv for hemsen, på innerveggen, stående på høykant med vinkelbeslag. Fest innfestingsbjelken i ytterveggen med fransk skrue. ­Monter deretter bjelkene mellom disse med bjelkesko i innfestingsbjelken og med vinkelbeslag i bjelken på innerveggen.

I den store hemsen skal to av loftbjelkene monteres med bjelkesko mot bjelken over åpningen i innerveggen.

Legg valgfritt gulv og gjør klar himlingen på undersiden av hemsen.

Gulvet limes og skrus for å forsterke bjelkelaget og unngå knirk i gulvet.

Vinduer og dører

Monter vinduer og dører etter leverandørens anvisninger

Puss

Bland Grunningsmørtel A til en velling-lignende tekstur og grunn ­utsiden med et 3-4 mm tykt lag. Bruk en kalkkost for å gjøre overflaten litt ru.

Når mørtelen har tørket festes Fasadenettet på utsiden. Bruk Nettfeste Universal og galvanisert spiker. La mørtelen tørke minst ett døgn.

Husets innside trengs ikke å grunnes eller helnettes. Kompletteringsnett ved samtlige hjørner som tilhører vindus- og døråpninger på både ut- og innsiden. Alle vertikale utforinger nettes minst 150 mm inn på veggen og minst 50 mm inn mot karmen.

Bland Puss- og Murmørtel KC 50/50 etter anvisningene på forpakningen. Legg på et 10 mm tykt lag og puss inn- og utsiden.

Bruk trelister som gir deg et 10 mm tykt pusslag. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Når veggen er jevn tar du bort trelistene og fyller hullene etter dem med pussmørtel.

For å få rette kanter i de ytre hjørnene og på kortsidene pusses hjørnene med hjelp av en rett lekt som stikker ut 10 mm fra veggen. Lekten spikres fast på linje med veggen og i vater. Fest enda en loddrett trelist inn på veggen og puss deretter på samme sted som over. Løsne deretter forsiktig lektene og fyll mørtel i hullene som har oppstått etter spikrene.

Ettervann pussen etter cirka 3 dager, avhengig av vær.

Edelpuss eller overflatepuss og maling

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet svært nøyaktig. Velg mellom tre typer edelpuss; stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Til slutt

La en sertifisert elektriker koble inn strøm. Mal inn- og utsiden etter egen smak og behag. Monter rekkverk og trapp til loftet samt kjøkken og våtrom.

Nå er det klart for innflyttingsfest!

Produktblad med detaljert informasjon om de ulike Finja-produktene kan lastes ned fra www.finja.no.

Å bygge et anneks krever kompetanse på flere områder innen håndverk.

Denne brosjyren beskriver prosedyren på en helhetlig måte, og er et godt grunnlag for både privatkunder og profesjonelle kunder.

Tips!

Legg solpaneler på taket og produser din egen varme eller strøm.

OBS! Den kreative friheten for utforming av anneks er stor, men det finnes noen få estetiske retningslinjer for hvordan et tilbygg på tomten kan se ut. Det viktigste er at det harmonerer med omgivelsene.

Tips!

Plasser en skorstein og vedovn der den passer deg best.

Tips!

Den nederste klaffen kan lukkes og gjør forflytning av mørtelkassa enkel.

Finja har ikke mulighet til å svare på spørsmål angående forandringer av utforming og dimensjonering av annekset.