Bygg et 68 m² dobbelgarasje i mur

En stor, fantastisk garasje med plass til to biler, alternativt et verksted. I en murt og pusset dobbeltgarasje finnes det plass for entusiasten til å renovere sin veteranbil og likevel få plass til sykler, hageredskaper og mye annet. Den stabile konstruksjonen er både brann- og fuktsikker, og garasjen kan benyttes i lang tid fremover samtidig som den krever minimalt med vedlikehold. For å kunne bygge garasjen kreves det kunnskap innen flere håndverksområder. Denne brosjyren beskriver den generelle fremgangsmåten og kan med fordel legges til grunn for egen bygging eller som et grunnlag for en entreprenør.

Grunnmålet for denne dobbeltgarasjen er 8070 mm bred x 10 050 mm lang, noe som gir en total grunnflate på 68 m². Hvis du vil bygge en større garasje kan du legge til en eller flere moduler. Materialbehovet for en forlengelse av garasjen med en modul på 1180 mm angis i parentes. En innvendig høyde på 2300 mm har blitt benyttet til mengdeberegningen.

DIY-beskrivelse
Tegning

kr 113 200,50

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Behov: 32 stk. (2 stk.)
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk. (2 stk.)
Behov: 86 stk. (4 stk.)
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk. (4 stk.)
Behov: 708 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
stk. (4 stk.)
stk. (2 stk.)
stk. (6 stk.)
stk. (5 stk.)
stk. (4 stk.)
Behov: 36 stk. (2 stk.)
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk. (2 stk.)
stk. (2 stk.)
stk. (2 stk.)
Behov: 47 stk. (4 stk.)
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk. (4 stk.)
stk. (40 stk.)

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

m (ca. 2,5 m)

Grunn

Sett ut profiler og strekk opp en murersnor i høyde med det ferdige gulvet. Grav vekk matjord, og fortsett ned til minst 300 mm under endelig bakkenivå.

Rull ut fiberduk over hele bygningens areal hvis grunnen består av leire eller finmasse. Hvis grunnen er tørr og fast, trengs ingen duk. Legg deretter ut pukk, minst 150 mm. Komprimer med vibratorplate, og rett av med laser til overflaten ligger 300 mm under murersnoren.

Legg ut tomrør for strøm og ev. VA-ledninger.

Sett ut L-elementene, juster dem ved hjelp av vater og profiltråder, og forankre dem i hverandre med festekiler og en spikerplate per skjøt.

Kapp bort 150 mm av overkanten på L-elementets vertikale deler i hele bredden til garasjeporten. Form med et bord som gjør at betongen kan fylles til utsiden av L-elementet. Fest en trekantlist i overkant av bordet for å gi betongen en avrundet kant.

Fyll opp med pukk til kanten av L-elementenes nedre del, og komprimer med vibratorplate.

Legg deretter på et lag isoleringsplater som strekker seg 100 mm inn over elementene. Fest platene i elementene med plastspiker.

Forsterk med armeringsbøyler og armeringsjern ved de kommende ytterveggene. Legg ut armeringsnett på armeringsstoler, og overlapp med 400 mm.

Bestill ferdig betong, og støp betongplaten 100 mm tykk. Vibrer med vibratorstav, og rett av med rettholt. Puss med brett, eller stålslip overflaten.

Dekk betongen med plastfolie i fem døgn. Løft plastfolien og ettervann noen ganger i denne perioden. La betongen herde ytterligere to døgn.

Yttervegger

Monter og lodd inn hjørnestolper som er høyere enn veggene skal bli. På disse fester du murersnor som skal følges ved muringen. Fest grunnisoleringspapp mot grunnen der veggene skal ta form.

Bland Murmørtel M5 i henhold til anvisningene på forpakningen. Legg ut mørtelen med mureskje i to strenger, og legg ut den første raden med Murblokk Fordel 190 ECO. Det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene. Juster ut fra snoren, og påse at den øvre kanten på blokken er 200 mm over bakken. Jo mer nøyaktig du er med den første raden, desto lettere blir det å mure den neste.
Flytt snoren opp 200 mm. Fyll mørtelkassen med mørtel, og dra den fremover for å lage to strenger. Mur opp neste rad med en forskyvning på en halv blokk. Fortsett på samme måte opp til ti rader. Armer med to parallelle fugearmeringer i den første raden, og deretter i hver tredje rad samt i den øverste raden. Klipp opp fugearmeringen og bøy dem i hjørnene, se bilde til høyre.

Mur opp den ellevte raden med Mur-/Tilpasningsblokk 90. Dette for at den endelige høyden skal stamme overens med dør og port.

Mur den siste raden med U-blokk 190, som fylles med Tørrbetong B20 og en liggende fugearmering.

Over åpninger til vindu, dør og port mures overligger på plass.

Gavlene mures helt opp. Legg opp en toppsvill og en takstol som mal, og sag deretter til blokken.

Slem veggene innvendig i åpningene før du monterer karmene.

Monter garasjeport, boddør og vindu i henhold til anvisningene fra produsentene.

Innvendig vegg

Bygg en innvendig vegg og lag ett rom. Klargjør for den innvendige veggen ved muring av ytterveggene. Kapp fugearmeringen i lengder på 1200 mm. Kutt opp den ene av stengene og bøy den i en vinkel på 90 grader. Mur fugearmering inn ytterveggen og la den ene delen stikke ut og inn i den innvendige veggen. Fest grunnisoleringspapp på betongsålen og bygg opp den innvendige veggen på samme måte som ytterveggene.

Tak

Fest en stender, toppsvill 36 x 98 mm, med spikerplugger, sentrert over betongstøpen i U-blokken. Legg en innplastet dytteremse mellom toppsvillen og betongen.

Løft opp, legg ut og forankre takstolene med vinkelbeslag og ankerskruer. Dette gjøres på begge sider, bortsett fra på de to ytterste takstolene som bare monteres på den ene siden.

Spikre rupanel på hele taket, og dekk med underlagspapp. Monter rennekroker, og fest fotplater under pappen i nedre kant av taket.

Taket kan dekkes med enda et lag papp, plate, takstein eller det som passer best i omgivelsene som garasjen settes opp i. Monter vindskier og vannbord som passer til takleggingen.

Fest insektsnett, underlagsbord og takfotbord mot takstolendene.

Pusse

Bland Grunningsmørtel A til en vellingaktig konsistens, og påfør et 3–4 mm tykt lag på utsiden. Bruk en kalkkost til å rufse opp overflaten litt.

La mørtelen hvittørke i minst et døgn. Innsiden av garasjen trenger ikke grunnes eller dekkes med pussenett. Legg imidlertid pussenett i alle hjørner for vindus- og døråpninger på både inn- og utside. Legg pussenett i alle utforinger minst 150 mm inn på veggen og minst 50 mm inn mot karmen.

Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 iht. anvisningene på forpakningen. Slå på et 10 mm tykt lag, og puss inn- og utsiden langs lekter som loddes inn.

Bruk trelekter som gir deg et 10 mm tykt lag med puss. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Fjern trelektene når veggen er jevn, og fyll hullene etter dem med pussmørtel.

For å få rette kanter i de ytre hjørnene, pusser du hjørnene ved hjelp av et rett bord som stikker ut 10 mm fra veggen. Bordet spikres fast på linje med veggen og i lodd. Fest enda en loddrett trelekt lengre inn på veggen, og puss deretter på samme måte som ovenfor. Løsne deretter forsiktig bordene, og fyll mørtel i hullene etter spikrene.

Ettervann pussen i cirka tre dager, avhengig av vær.

Edelpuss eller overflatepuss og maling

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet svært nøyaktig. Velg mellom tre typer edelpuss; ­sprutpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Til slutt

Mal tredetaljene og monter takrenner, nedløpsrør og tilhørende beslag. Overlat det elektriske arbeidet til en autorisert elektriker.

Hva inspirerer deg?

Riktig plassert, kanskje forbundet til huset med en mur, kan garasjen gi mulighet til en ombonet uteplass med vindbeskyttelse og redusert innsyn, eller til et beskyttet sted for dyrking.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja, info@finja.se, for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

Husk...

Kontakt byggesaksavdelingen i kommunen for å få informasjon om hvilke byggeregler som gjelder for din tomt. Tegningene til garasjen må kompletteres med en tegning av tomten der garasjen skal plasseres, og begge disse må legges ved byggesøknaden.

Tips!

Plasser døren til garasjen på et egnet sted på tomten.

Tips!

Tenk igjennom hvordan garasjen skal brukes­og dermed hvilken lyssetting du trenger. Et naturlig lysinnslipp skapes enkelt ved hjelp av murte glassblokker.