Bygg en stor kompostbinge i betong 2,25 m³

Bruk naturens kretsløp og start en kompostbinge som omvandler avfall til næringsrik jord. Trenger du en løsning for avfallet på tomten, velger du en åpen hagekompostbinge, mens matrester hører hjemme i en lukket husholdningskompostbinge.

DIY-beskrivelse

kr 6 321,00

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Miljøvennlig kompostbinge 2,25 m³

Merk opp kompostbingens plassering, og legg til ca. 300 mm rundt om. Grav ut ca. 250 mm dypt.

Legg et 50 mm tykt lag pukk i bunn. Mål med vater, jevn ut overflaten og pakk godt.

Legg ut Murblokk 70 x 190 x 590 mm og la dem utgjøre kompostbingens bunn. Tørrstable seks skift med Murblokk 150 x 190 x 590 mm. Legg blokkene i forband.

Kapp seks av de større murblokkene til 440 mm lange passbiter og tørrstable kompostbingens skillevegg med disse og seks hele blokker av samme variant.

Til lokk sages to filmbelagte forskalingsplater 1200 x 1250 mm og to isoleringsplater 1000 x 1000 mm. Fest dem deretter sentrisk mot de filmbelagte forskalingsplatenes undersider med skruer og skiver eller med lim tilpasset for EPS.

Monter eventuelt håndtak på lokkene og legg dem på kompostbingen.

Etterfyll rundt kompostbingen.

Tøm komposten

Når den fine, næringsrike jorden er klar og det er tid for å tømme kompostbingen, plukker du ned murblokken på en side og graver ut komposten.

Tips om kompostering

En velstelt kompostbinge gir et raskt og bra resultat. Følger du bare de grunnleggende reglene, er det enkelt å lykkes.

Hva inspirerer deg?


En kompostbinge må ikke være stygg, og er den dessuten velstelt, lukter den heller ikke ille og må dermed ikke gjemmes vekk. La den bli en del av hagens arbeidshjørne med plantebord og lagerskjul.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja,
info@finja.se for å få verket ditt
publisert på hjemmesiden.

Tenk på at!

Du kan alltid anlegge en hagekompostbinge, men i visse områder finnes det spesialbestemmelser vedrørende husholdningskompostbinge. Kontakt teknisk etat i kommunen for informasjon.

Tips 2

Plasser komposten på et halvskyggefullt eller skyggefullt sted. For mye sol tørker ut komposten, og nedbrytingen tar lengre tid.

Tips 2

Legg Finja Pussnett over hele bunnflaten som alternativ til en kompostbunn av murblokk. Begge alternativene hindrer ubudne gjester i å komme inn i komposten nedenfra.