Bygg en romdeler i betong

Fiks lagring på en pen måte ved å dekorere med smart murt og pusset romdeler. Oppbevaringsrommet på baksiden kan bli ditt eget walk in closet, mens den pussede veggen utgjør en vakker sengegavl. Med denne beskrivelsen som inspirasjon får du en 3640 x 750 x 2000(h) mm murt romdeler, eller du kan tilpasse den dine egne ønskemål.

DIY-beskrivelse
kr 11 385,50

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Forbered underlaget

Marker hvor romdeleren skal stå ved å legge et glideskjikt av en grunnmurspapp på gulvet i samme form og størrelse som den planlagte veggen, cirka 750 mm for kortsidene og 3640 mm for langsiden (ytre mål). Glidesjiktet skal ikke stikke frem under blokken.

Mur veggen

Bland KC 35/65 i henhold til anvisning på sekken. Mur opp et første skift med 7,5 stykk Murblock Fordel ECO, likt skissen til høyre. Fugens tykkelse skal være 10 mm og ingen mørtel skal legges i de vertikale fugene.

Armer det første laget av murblokk med 2 stykk bistål. Bøy til bistålet i hjørnene og plasser dem parallelt, likt skissen til høyre. Bistål skal plasseres i hvert tredje samt i det nest siste laget.

Mur opp neste lag med en forskjøvet murblokk, likt skissen til høyre. Fortsett å mure opp veggen til den er 10 skift høy (ca 2 m). Stikk mineralull i de øvre blokkhullene før veggen skal pusses.

Puss veggen

Veggen skal pusses for å oppnå en holdbar og glatt overflate.

Puss etter lirer av lekter som loddes inn, se skissen til høyre. Bruk trelekter som gir et 10 mm tykt pusslag. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Ta bort lektene når veggen er jevn og fyll i med pussmørtel der lektene har sittet.

For å få rette kanter i de ytre hjørnene og på kortsidene pusses hjørnene med et rett bord som stikker ut 10 mm fra veggen. Bordet spikres eller skrus fast på linje med veggen og i lodd slik som på skissen til høyre. Fest ytterligere en loddrett trelekt lengre inn på veggen og puss deretter på samme måte som over. Løsne deretter forsiktig bordene og fyll mørtel i spiker/skruehullene.

La tørke i ca. 2-3 dager

Hva inspirerer deg?

Med alle de mulighetene som ligger i betongen, er det bare fantasien som setter grenser. Gi også hjemmet et preg av betong med en personlig bilderamme. Beskrivningen personlig bilderamme finns på www.finja.no

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

Husk...

Den ferdige veggen har høy vekt. Dersom den bygges på et dekke av betong er det bare å sette i gang, men hvis den skal byges på et trebjelkelag bør du rådføre deg med en bygningsingeniør.

Tips!

Få gode råd om muring og pussing i tekstene Hjelp med muring og Hjelp med pussing som finnes på Finjas hjemmeside.