Bygg en praktisk jordkjeller i betong

Bygg en egen jordkjeller til oppbevaring av hagens avling. Den blir raskt en stor ressurs og åpner for nye oppbevaringsmuligheter. Her kan du oppbevare poteter, frukt, saft, syltetøy og mye annet på en tradisjonell og klimasmart måte. Temperaturen i jordkjelleren varierer mellom 10–12 grader om sommeren og 4–6 grader om vinteren, og den naturlige fuktigheten i jorden gjør at varene holder seg ferske over lang tid. Det kan ta opptil et år før den nybygde jordkjelleren får riktig temperatur og fuktighet, men vær tålmodig, du vil få stor glede av den. Husk å bunkre opp før vinteren ved å fylle jordkjelleren i vekstsesongen.

DIY-beskrivelse

kr 32 790,20 kr 40 987,75

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

stk
stk.
stk.
stk.
stk.
Behov: 148 lm
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
lm

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Forbered grunnen

Fastsett høyden på det ferdige gulvet, og grav minst 400 mm under dette nivået i jordkjelleren. All matjord fjernes ned til telefri dybde. Rull ut fiberduk i gropen for å skille jordens finmasse fra pukk.

På framsiden vil det ikke være noe jordlag som isolerer mot utsiden av jordkjelleren. Ved fare for tele bør du derfor legge EPS av kvalitet S100 som jordisolering under jordkjellerens fremre mur.

Hvis bakken ikke er tilstrekkelig drenert, legger du et dreneringsrør utenfor grunnen på nivå 1:2 fra underkant av grunnsålen. Sørg for at denne heller og leder vekk fra jordkjelleren.

Legg ut drenerende grus eller pukk, og komprimer med vibratorplate der U-blokkene skal plasseres. Rett av 200 mm under det ferdige bakkenivået utenfor døren, og kontroller at flaten er vannrett med et vater.

Legg ut en rad med U-blokker. 14 blokker på de lange sidene og mellom dem 6 blokker for hver vegg, gavlmurene och indre veggen. Sag uttak i langsidenes endeblokk for tilkobling til kortsidene. Lukk de åpne endene på langsidenes endeblokk med forskalingsflak.

Bland Tørrbetong B20 i henhold til anvisningene på forpakningen. Fyll blokkene med betong, og legg nedi to parallelle armeringsjern. Overlapp armeringsjernene med 500 mm i skjøtene. Kapp åtte armeringsjern 1000 mm lange, bøy dem på midten, og legg ned to i hvert ytterhjørne. Støt forsiktig i betongen med en stav for å eliminere luftlommer. Dra av, og rett av overflaten.

La betongen herde i minst to døgn.

Mure ytterveggene

Monter og lodd inn hjørnestolper som er høyere enn veggene skal bli. På disse fester du murersnor som skal følges under muringen. Merk den øvre kanten på hver rad, og flytt snoren opp etter hvert.

Bland Murmørtel M5 i henhold til anvisningene på forpakningen. Legg ut mørtelen med mureskje i to strenger, og legg ut den første raden med blokk. Bruk litt for mye mørtel slik at det renner over, og form den overflødige mørtelen til en hulkil slik at eventuelt vann skal kunne renne av. Fugens tykkelse skal være 10 mm, og det skal også legges mørtel i de vertikale fugene. Juster ut fra snoren, og sørg for at blokkenes øvre kant er 200 mm over grunnen. Jo mer nøyaktig du er med den første raden, desto lettere blir det å mure den neste.

Flytt snoren opp 200 mm. Fyll mørtelkassen med mørtel, og dra den fremover for å lage to strenger. Mur opp neste rad med en halv blokks forskyvning. Fortsett på samme måte opp til 5 rader. Armer den første og siste raden av murblokker med to parallelle fugearmering. Klipp opp fugearmering, og bøy dem til i hjørnene.

Bygge hvelvingsforskalingen

Sag to halvsirkelformede plywoodplater med radien 985 mm. Som passer kan du bruke en list. Fest den ene enden av listen med skrue mot platen. Bor et hull i listen 985 mm fra skruen, og sett en blyant i hullet. Før listen rundt og tegn opp sirkelen.

Skru stendere som ben på begge platene, og monter tverrgående bord som føtter. Forskalingens føtter skal hvile mot U-blokkene. Tilpass lengden på bena, hvelvingsforskalingen skal være ca. 100 mm under sin endelige posisjon. Reis stillasene, og legg bord i kryss som stag. Sett kiler under føttene, og hev hvelvingsforskalingen til riktig posisjon.

Skru råspont mot buene til en hvelving.

Hvelvingsforskalingen må flyttes en gang under muringen. Slå da vekk kilene og senk hvelvingsforskalingen. Flytt den, og sett under kiler igjen.

Mure taket

Sett forskalingen innerst i jordkjelleren, og mur takhvelvingen 200 mm fra ytterkanten på bakveggen.

Bland Murmørtel M5 i henhold til anvisningene på forpakningen. Legg murblokkene på hvelvingsforskalingen, og mur sammen. Armer med et bistål i hver rad, og fyll fugene godt med mørtel.

Vent i to døgn, og senk forskalingen. Flytt forskalingen, og mur ferdig takhvelvingen. Vent i to døgn, og demonter deretter hvelvingsforskalingen.

Mure veggene

Mur de to gavlveggene og innerveggen på samme måte som ytterveggene.

Den bakre gavlveggen mures utenfor takhvelvingen og forankres i yttervegger og takhvelvningen med 200 mm lange armeringsjern i hvert annet skift. Mur inn et ventilasjonsrør i veggens øvre kant. Koble til med T-kobling for vannavrenning, og monter insektsnett.

Den fremre gavlveggen og innerveggen forankres i ytterveggene med 200 mm lange armeringsjern på annenhver rad. Plasser ventiler med insektsnett på den nederste raden på hver side i begge veggene. Mur inn L-jern over døråpningene.

Ferdigstille jordkjelleren

Bland Sementmørtel A i henhold til anvisningene på forpakningen før du slemmer et tynt lag med kalkkosten på inn- og utsiden. Fremsiden blir ekstra fin om den også pusses med et 10 mm tykt lag Sementmørtel A.

Murene kan stå som de er, men males med fordel med Sementmaling hvit, for å gjøre det lyst og trivelig i jordkjelleren.

Monter dørene, og tett godt rundt karmene for å holde musene ute. Fyll opp gulvet med grus, og rett av.

Legg grunnmursplast på langs der jorden skal ligge inntil muren. Begynn nederst, og overlapp for å sikre riktig vannavrenning.

Fyll med sand inntil grunnmursplasten og deretter med jord. For beste resultat skal dekkelaget være minst 600 mm tykt på alle sider. Sett ut planter som binder jorden og gir skygge.