Bygg en murt dobbeltgarasje på 65 m²

La drømmen gå i oppfyllelse og bygg en ekte garasje for to biler og masser av oppbevaring. Her kan du ha ditt eget bilverksted, holde sommerfest med naboene, male om hagemøbler eller helt enkelt parkere bilene. Den murte garasjen blir et holdbart og nesten vedlikeholdsfritt bygg som høyner verdien på huset og blir stående i flere generasjoner.

Garasjen har yttermålene 8070 x 8070 mm. Se også de fire filmene Støpe grunnmur, Mure vegger, Pusse fasade og Pusse innvendig med levende arbeidsinstrukser som viser hvordan det bygges.

DIY-beskrivelse
 Tegning

kr 119 228,25

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Behov: 28 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
stk.
Behov: 28 stk.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
stk.

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Støpe grunnmur – Forberedelser

Grav bort matjord og fortsett ned til minst 300 mm under endelig bakkenivå. Hvis bakken består av leire eller finmasse, må du rulle ut fiberduk som dekker hele bygningens overflate. Hvis bakken er tørr og fast, trengs ingen duk.

Sett ut profiler og spenn opp en mursnor i linje med grunnens ytterkant og i høyde med det ferdige gulvet. Mål langsidene og diagonalene for å sikre at hjørnene er vinkelrette.

Legg ut minst 150 mm pukk. Pakk med platevibrator og vei av overflaten med avrettingsinstrument til overflaten er 300 mm under mursnoren. Legg ut tomrør for strøm og eventuelle HVA-ledninger.

Støpe grunnmur – L-element

Plasser ut L-elementene. Begynn med hjørneelementene og deretter de rette delene. Juster med vater og sikre at ytterkanten går i linje med mursnoren. Mål ut og kapp til mindre deler ved hjelp av vinkelsliper og håndsag.

Forankre L-elementene i hverandre med en festekile per skjøt i overkant mellom hvert element, og en spikerplate per skjøt for å føye sammen elementenes bunnplater.

Støpe grunnmur – Garasjeportåpninger

Kapp bort 150 mm av overkanten på L-elementenes vertikale deler i hele garasjeportenes bredde. Form med et godt forankret bord som lar betongen fylle til L-elementenes utsider. Monter et kantjern i overkant på hvert bord.

Støpe grunnmur – Isoleringsplater

Legg ut det første laget med isoleringsplater. Legg deretter på et lag med isoleringsplater som strekker seg 165 mm inn over elementene. Legg dette laget slik at skjøtene forskyves mellom sjiktene. Føy sammen begge lagene med plastspiker, ca. 5 stk. per kvm.

Støpe grunnmur – Armering

Plasser ut armeringsstoler for to parallelle armeringsjern i kantbjelken, 1 stk. per 600 mm for hvert armeringsjern. Monter armeringsjernene i armerings-stolene. Ved skjøting overlappes jernene med 500 mm. Bøy armeringsjernene i hjørnene. Portåpningene skal armeres ekstra. Plasser ut armeringsstoler i elementenes kappede deler i portåpningene, og monter armeringsjern også i disse.

Plasser ut ca. 3 stk. armeringsstoler per kvm til armeringsnettene, og legg disse ut over hele overflaten, slipp 50 mm fra elementenes innsider. Overlapp armeringsnettene med 300 mm. Bind sammen med bindetang og surretråd.

Fyll opp med pukk på elementenes utsider til 2/3 av høyden.

Støpe grunnmur – Støping

Begynn med å fylle kantbjelken med betong til halve høyden, og vibrer med stavvibrator.

Fyll deretter opp hele grunnmuren til elementenes overkant. Vibrer med stavvibrator og la herde i to til fire timer.

Puss overflaten med pussebrett og glatt deretter med et glattebrett fra ytterst og inn mot midten.

Dagen etter støpingen fjernes plankene og deres støtte ved portåpningene.

Vann hele betongflaten og dekk med plastfolie. Ettervann 2–3 ganger de neste fem døgnene. La til slutt betongen herde i ytterligere to døgn.

Mure vegger – Forberedelser

Monter hjørnestolper som er høyere enn det veggene skal bli. Kontroller at stolpene er i lodd, og fest dem med strebere.

Hvert skift blir 200 mm. Marker skiftene med en penn på stolpene og spenn mursnor mellom dem i høyde med den første streken.

Påfør utefugemasse i to strenger direkte på underlaget der veggen skal stå, og fest grunnmurspapp, såkalt glidesjikt, i fugemassen. Grunnmurspappen skal ha samme bredde som blokkene. Ingen grunnmurspapp ved dør- og portåpninger.

Bland Murmørtel M5 ifølge anvisningene på forpakningen. Tilsett alltid vann først og bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket.

Mure vegger – Muring

Legg ut mørtelen til det første skiftet med mureskje i to strenger og i blokkenes bredde. Plasser ut det første skiftet med Murblokk Fordel ECO 190. Ikke legg mørtel i de vertikale fugene (støtfuger). Begynn i et hjørne og arbeid videre mot neste hjørne.

Sikre at blokkenes øvre kant ligger i høyde med mursnoren. Blokken må imidlertid ikke ligge mot mursnoren. Kontroller med vater at blokken ligger vannrett. Jo mer nøyaktig du er med det første skiftet, desto enklere blir det å mure kommende skift.

Blokk kappes enklest med vinkelsliper med bred klinge. Plasser blokkens kappede del innover for å få en glatt overflate ytterst.

Mur ferdig hele det første skiftet og skrap bort overflødig murmørtel med murskje for hånd.

Søylen mellom portene forsterkes med armeringsjern og betong.
Bor hull ca. 80 mm ned i betongplaten og påfør kjemisk anker i hullene. Trykk ned armeringsjern i hullene. Legg ut murmørtel og plasser blokken over armeringsjernene. Bland Tørrbetong B30 ifølge anvisningene på forpaknin-gen, og fyll opp blokkens hull med betong slik at armeringsjernene dekkes.

Flytt opp mursnoren til den andre markeringen på stolpen.

Armer med to parallelle fugearmeringer i det første skiftet, deretter i hvert tredje skift og i det øverste skiftet. Klipp opp og bøy fugearmeringene i hjørnene. Overlapping skjer med 500 mm.

Forbered armering for innervegg. Plasser fugearmering og bøy i 90 grader der innerveggen skal være plassert. La fugearmeringene stikke ut minst 500 mm.

Mur neste skift. Fyll murkassen med mørtel og dra fremover slik at to strenger dannes. Bruk mureskje i hjørnene. Fugene skal være velfylt.

Mur med ca. en halv blokks forskyvning. Kontroller med jevne mellomrom at blokkene ligger vannrett.

Skrap bort overflødig murmørtel med mureskje og fjern tørkede murmørtel-rester med rotbørste når mørtelen har tørket, men ennå ikke har herdet. Børst diagonalt slik at mørtelen ikke dras ut av fugene.

Mur de resterende skiftene opp til og med det tiende skiftet på samme måte.

Mur det ellevte skiftet med Murblokk Bas 90/Tilpasningsblokk 190. Dette er for at høyden skal stemme overens med dør og porter.

Mur det tolvte skiftet med Murblokk Fordel ECO 190 og med bjelker ovenfor port-, dør- og vindusåpninger. Minste opplag, dvs. overskytende del på sideblokken, per side er 250 mm. Pilen på bjelken skal peke oppover. Tilpass murblokkens lengde. Bjelken kappes aldri.

Mur det trettende skiftet på den bakre veggen og én meter inn på begge sideveggene med U-blokk. U-blokkene gjæringssages 45 grader i hjørnene slik at det dannes en sammenhengende støpekanal ovenpå. Mur resten av det trettende skiftet med Murblokk Fordel ECO 190.

Mure vegger – Mure U-blokk

Fyll deretter U-blokkene med Tørrbetong B30 og armer med to liggende fugearmeringer, hvorav én lenger ned og én høyere opp i støpingen.

Fyll opp med betong slik at murkronen dekkes helt, og puss overflaten med mureskje slik at den blir glatt og homogen.

Mur ytterligere to skift på den fremre veggen og på sideveggene med Mur-blokk Fordel 190 ECO. Mur, armer og støp deretter et skift med U-blokk på den fremre veggen som fortsetter én meter inn på begge sideveggene. Fortsett med Murblokk Fordel 190 ECO på sideveggene.

Mur innerveggen på samme måte som ytterveggene, men ikke bruk glidesjikt. Mur Murblokk Bas 90/Tilpasningsblokk 190 i det ellevte skiftet, og deretter ytterligere to skift med Murblokk Fordel 190 ECO. Følg armeringskanalen.

Alle smyger slammes før dører m.m. monteres. Monter garasjeporter, boddør og vindu ifølge respektive produsents anvisninger.

Tak og gavlspisser – Plassere takbjelker

Fest en svill, toppsvill 45 x 120 mm, med spikerplugg, i kant med innsiden ovenpå betongstøpen i U-blokkene på den fremre og den bakre veggen. Klem en innplastet drivremse mellom toppsvill og betong.

Løft opp, legg ut og forankre takbjelkene med vinkelbeslag og ankerskrue. Dette skjer på begge sider, bortsett fra de to ytterste bjelkene som ligger an mot sideveggene og bare monteres på innsiden. Spenn et forsinket trekkbånd 25 x 2,0 mm over takbjelken inntil innsiden av veggen og la dette gå ned ca. 5 skift på veggen litt skjevt ut til siden og fest med en spikerplugg 6 x 65 i hver blokk.

Tak og gavlspisser – Mure sluttskift

Mur ytterligere skift på sideveggene opptil overkant av takbjelkene. Sag mur-blokken etterpå for å passe takhellingen.

Mur to skift med Murblokk Bas 70 stående på langsiden mellom takbjelkene utenfor toppsvillen på fremre og bakre vegg.

Tak og gavlspisser – Taktekking

Spikre rupanel i dobbelte lag på hele taket med 300 mm taksprang på sidene og dekk med underlagspapp. Monter rennekroker og fest takfotplate under pappen i nederkant av taket.

Taket dekkes med takduk eller helsveiset papp godkjent for lavthellende tak.

Fest insektsnett i åpningen mellom rupanel og mur i fremre og bakre vegg.

Monter vindskier og vindskibeslag.

Pusse fasade – Forberedelser

Bland grunningsmørtel A til en vellingaktig konsistens. Tilsett alltid vann først og bland bare den mengde mørtel du trenger for øyeblikket.

Forvann sterkt sugende underlag slik at veggen blir lett fuktig før pussing. Grunn garasjens utside med et 1–2 mm tykt lag. Bruk traktsprøyte eller mureskje. Bruk kalkkost eller pussebrett på overflaten for å fordele mørtelen og dekke skjøter.

La grunningsmørtelen hvittørke minst ett døgn.

Monter startlist i nederkant av veggene på garasjens utside. Gjerdesag startlis-ten i hjørnene.

Pusse fasade – Pussing

Bland Fiberpuss ifølge anvisningene på forpakningen.
Påføring: Finja Fiberpuss sprøytes på med egnet pussesprøyte eller strykes på for hånd. Mørtelen påføres i to sjikt. Det første sjiktet legges på i 5–6 mm tykkelse. Finja Glassfibernett legges i det første sjiktet og skal dekkes helt av mørtelen. Sørg for at skjøtene på nettet overlappes med minst 10 cm. Rundt åpninger og i hjørner skal det brukes Finja Glassfibervinkel. Som en ekstra sikkerhet legges det ekstra glassfibernett i hjørnene på åpninger. Disse skal vris 45 grader i forhold til underliggende nett.

Neste sjikt påføres innen et døgn etter det første. Pussen totale tykkelse skal være 8–10mm tykk.

Når overflaten har tørket, men ikke ferdigherdet, kan den skures til ønsket overflate med et pussebrett, med en egnet fils, eller lignende, i en sirkelbev-egelse, over hele overflaten. Smyg pusses i siste fase.

Ettervann overflaten innen 24 timer og én gang om dagen i ytterligere to dager, avhengig av vær. Dette gjøres for å redusere risikoen for krympesprekker. Overflatebehandling av Finja Fiberpuss. Anbefalt herdetid er minimum 14 dager før overflatebehandling påføres.

Fasademaling og Fasadepuss

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig å påføre det endelige overflatesjiktet med flid og nøyaktighet. Velg mellom Fasademaling og Fasade- puss som er produkter for sluttbehandling av pussede fasader. Produktene er enten basert på silikat eller silikonharts, og sammen med pussjiktet gir disse en diffusjonsåpen, varig og slitesterk fasade. Fasademaling bevarer den eksis-terende strukturen i pussen og gir den et varig og beskyttende overflatesjikt. Fasadepuss er basert på samme bindemiddel som Fasademaling, men med tilslag av ulike fraksjoner. Her har vi valgt silikatmaling. Det finnes mange farger å velge mellom. Se fargekart på finja.no.

Husk at det ikke må forekomme fritt vann på overflaten når sluttbehand- lingen påføres. Fasademalingen påføres med malingsrulle, mens Fasade-pussen påføres med traktsprøyte eller egnet pussebrett. Rådfør deg med en fagmann for beste resultat.

Pusse innvendig

Følg instruksjonene for pussing av fasadevegger, men ved pussing innvendig trengs ingen grunningsmørtel. Her pusses og rives én vegg om gangen. Før overflaten har tørket helt, skal den forberedes for maling. Puss veggflaten med et pussebrett eller lignende, i en sirkelbevegelse, til overflaten er jevn og glatt. Fortsett å pusse øvrige vegger på samme måte som tidligere.

Smygene pusses når alle veggene er helt klare. Monter forskalingsbord på veggene. De danner avtrekksbaner som gir jevne hjørner og kanter. Bruk firkantet mureskje til å påføre pussmørtel i smygene. Jevn ut overflaten slik at den blir glatt.

Ettervann veggene innen 24 timer. La pussen tørke i 14 døgn. Nå er veggene ferdige til å males med silikatmaling for utendørsbruk. Velg den silikatfargen som passer best for formålet. Silikatfargen påføres med ruller og ifølge de anvisninger som finnes i produktbladet.

Til slutt

Mal tredetaljene og monter takrenner, nedløpsrør og tilhørende beslag. La en autorisert elektriker koble til strøm.

Nå kan du trygt parkere bilen beskyttet mot vær og vind i din nye garasje mens vinterstormene herjer. Du har også fått ekstra plass til gressklipperen eller annet som du vil oppbevare tørt og værbeskyttet, samtidig som du har et stabilt bygg som krever lite vedlikehold og pryder plassen i mange år fremover.

Se også de fire filmene Støpe grunnmur, Mure vegger, Pusse fasade og Pusse innvendig med levende anvisninger der du ser hvordan garasjen bygges på finja.no.

Hva inspirerer deg?

La garasjens lagerdel bli en del av hagen med rom for planting og oppbevaring av alle hageredskapene. Med en stor dobbeltdør ut mot hagen kan det bli en yndlingsplass og gjøre hagearbeidet enda morsommere. Bygg sammen garasjen med et lite drivhus og skap et unikt miljø.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få ditt verk publisert i våre digitale kanaler.

Tenk på at...

Kontakt bygningsnemnda i din kommune for informasjon om hvilke byggeregler som gjelder for din tomt. Tegningene på garasjen supplert med en tegning av tomten der garasjen er utplassert, skal vedlegges byggesøknaden sammen med eiendomsbetegnelsen.

Tips 1

Dør og vinduer kan plasseres hvor som helst i veggen. Tilpass etter egne ønsker.

Tips 2

Sett en dør i innerveggen og skap større fleksibilitet i garasjen.

Tenk på at... 2

Innerveggen er bærende. Hvis du vil endre eller fjerne innerveggen og ha en sammenhengende overflate i garasjen, kan den erstattes av bjelke og søyler.

Tips 3

Tilpass garasjen din til omgivelsene. Kanskje det passer bedre med saltak? Avslutt veggene med et trettende skift av U-blokker og bygg deretter videre med takstoler.

Tips 4

Isoler taket, lag innertak og mur veggene med isolasjonsblokk Exakt for en varmere garasje. Rådfør deg men en konstruktør før justering av tegninger og materialberegning.