Bygg en levegg til hagen

La hagen bli en forlengelse av hjemmet ditt. Med en skjermende vegg skaper du din egen oase under åpen himmel, enten i tilknytning til huset eller frittstående i hagen. Veggen beskytter mot vind og innsyn, samtidig som den gir deg en koselig plass for avkopling og omgang med venner. Med denne inspirasjonsbeskrivelsen bygger du en mur med målene 4130 x 1800 mm, eller så kan du tilpasse størrelsen etter eget ønske.

Verktøy for produktvalg og mengdeberegning.

Last ned DIY-beskrivelsen

kr 13 412,00

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Verktøy - Verktøy uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Forbered grunnen

Fjern et jordlag som måler mer enn 4130 mm x 400 mm og er minst 600 mm dypt. Dybden er veiledende og avhenger av lokale klimaforhold. All matjord fjernes ned til frostsikker dybde. Fyll opp med et minst 150 mm tykt lag pukk og pakk med en vibroplate. Overflaten skal være 450 mm under bakkenivå. Rett av og kontroller at grunnen er vannrett med et vater.

Legg U-blokken i gropen. Bland Tørrbetong iht. anvisningene på forpakningen. Fyll blokkene med Tørrbetong og legg i 2 parallelle armeringsjern ø 12 mm i betongen. Overlapp armeringsjernene 500 mm i skjøtene.

Stående armeringsjern plasseres i den fremdeles våte betongen ved at det legges en støttende trelekt på U-blokken som armeringsjernene festes i, f.eks. med kramper. Bruk ett armeringsjern per Murblokk Fordel. Mur i forbånd. Plasser armeringsjernen slik at de passer inn i hullene til blokkene. Når betongen har herdet, fjernes trelekten.

Mur opp muren

De to første skiftene med Murblokk Fordel skal være gravd ned i bakken. Bland Murmørtel M5 iht. anvisningene på forpakningen. Legg ut mørtelen med murskjeen på U-blokken og mur opp ett sjikt Murblokk Fordel. Fugens tykkelse skal være ca. 10 mm, og det legges ikke noe mørtel i de vertikale fugene.

De stående armeringsjernene stikker opp gjennom hullene i blokken. Armeringen skal rekke hele veien opp i muren og skjøtes derfor i høyden, forslagsvis når noen skift allerede er murt. Bruk bindetråd og 500 mm overlapping ved skjøtingen.

Armer Murblokk Fordel med liggende bistål i det første, deretter annethvert og til slutt i det nest siste skiftet. Bland Tørrbetong iht. bruksanvisningen på pakken og fyll hullene i blokkene med betongen. Støt forsiktig i betongen med en stav for å redusere luftboblene. Hele muren skal fylles.

Puss muren

Bland Grunningsmørtel iht. anvisningene på forpakningen. Med kalkkosten slemmes et ca. 3 mm tykt sjikt grunningsmørtel på murens sider. Når grunningsmørtelen har tørket skal det festes et pussenett på mursidene. Bruk Nettfeste Universal og varmgalvanisert spiker.

Trekk på et 10 mm tykt sjikt med Murmørtel M5 etter at grunningsmørtelen har “tørket hvit” i minst ett døgn. Puss etter baner av lekter (trelekter) som loddes inn for å få best mulig resultat. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse.

For å få rette kanter på de utvendige hjørnene og kortsidene, pusses også hjørnene ved hjelp av en trelekt som stikker ut 10 mm (pussens tykkelse) fra muren. Lekten spikres eller skrus fast i linje med muren og i lodd, se skissen til høyre. Fest ytterligere en loddrett trelekt lengre inn på muren og puss deretter på samme måte som over. Løsne deretter forsiktig plankene og fyll pussmørtel i hullene etter spikrene/skruene.

I skjøten mellom U-blokk og Murblokk Fordel lages det en hulkil av Tørrbetong som hjelper vann å renne av. La pussen tørke i cirka 2–3 dager.

Ferdigstill muren

Lim fast Finja Grenseløs murlokk på murens overside. Bruk lim steinlim. Til å kappe blokkene i riktig størrelse bruker man en vinkelsliper med kappeskive for betong.

Fyll til slutt opp med et bærelag, eksempelvis det utgravde underlaget.

Hva inspirerer deg?

Muren kan pusses på ulike måter, velg farge og struktur etter det som passer til huset, omgivelsene eller kort og godt etter egen smak.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

Husk...

Kontakt bygningskomiteen i din kommune og spør hva regler for bygningslov som gjelder for bygningsmurer.

Tips 1

Kompletter muren med søyler og pussdekorasjoner for å gjøre den enda mer personlig.

Tips!

Få gode råd om muring og pussing i tekstene Hjelp til muring og Hjelp til pussing som finnes på Finjas hjemmeside.