Bygg en kompostbinge i betong, 1 m³

Bruk naturens kretsløp og start en kompostbinge som omvandler avfall til næringsrik jord. Trenger du en løsning for avfallet på tomten, velger du en åpen hagekompostbinge, mens matrester hører hjemme i en lukket husholdningskompostbinge.

DIY-beskrivelse

kr 2 124,80

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Kompostbinge 1 m³

Merk opp kompostbingens plassering, og legg til ca. 300 mm rundt om. Grav ut ca. 250 mm dypt.

Legg et 50 mm tykt lag pukk i bunn. Mål med vater, jevn ut overflaten og pakk godt.

Legg ut Murblokk 70 x 190 x 590 mm, og la dem utgjøre kompostens bunn. Tørrstable første skiftet med Murblokk 150 x 190 x 590 mm.

Sag to bjelker 1030 mm lange og plasser dem med 20 mm mellomrom på bunnen av komposten. La bjelkene fikseres av klemkraften fra murblokken.

Tørrstable ytterligere fire skift Murblokk. Legg blokkene i forband.

Sag en filmbelagt forskalingsplate 1200 x 1250 mm og sag to hull i den med målene 600 x 400 mm ifølge tegning.

Skru og lim fast to bjelker à 1000 mm mellom hullene på platens underside. Avstanden mellom bjelkene skal være 20 mm.

Sag to filmbelagte forskalingsplater til lokket, 1250 x 800 mm og 1250 x 450 mm. Sett dem sammen med hengsel.

Sag isoleringsplater i samme format som lokkets deler og fest dem på undersidene av disse med skruer og skiver eller med lim tilpasset for EPS.

Sag en filmbelagt forskalingsplate 1020 x 940 mm til skillevegg og før den ned mellom bjelkene på kompostbingens bunn. Legg på platen med hullene og de to bjelkene på undersiden og påse at skilleveggen føres inn mellom disse.

Legg på lokket og forankre det i murblokken med seks lange skruer gjennom den mindre delen og gjennom den nedre platen ned i murblokken. Skruene skal være lette å skru ut når kompostbingen skal tømmes. Monter eventuelt håndtak på lokkene.

Etterfyll rundt kompostbingen.

Kompostbinge 2,25 m3
Merk opp kompostbingens plassering, og legg til ca. 300 mm rundt om. Grav ut ca. 250 mm dypt.

Legg et 50 mm tykt lag pukk i bunn. Mål med vater, jevn ut overflaten og pakk godt.

Legg ut Murblokk 70 x 190 x 590 mm og la dem utgjøre kompostbingens bunn. Tørrstable seks skift med Murblokk 150 x 190 x 590 mm. Legg blokkene i forband.

Kapp seks av de større murblokkene til 440 mm lange passbiter og tørrstable kompostbingens skillevegg med disse og seks hele blokker av samme variant.

Til lokk sages to filmbelagte forskalingsplater 1200 x 1250 mm og to isoleringsplater 1000 x 1000 mm. Fest dem deretter sentrisk mot de filmbelagte forskalingsplatenes undersider med skruer og skiver eller med lim tilpasset for EPS.

Monter eventuelt håndtak på lokkene og legg dem på kompostbingen.

Etterfyll rundt kompostbingen.

Tøm komposten

Når den fine, næringsrike jorden er klar og det er tid for å tømme kompostbingen, plukker du ned murblokken på en side og graver ut komposten.

Tips om kompostering

En velstelt kompostbinge gir et raskt og bra resultat. Følger du bare de grunnleggende reglene, er det enkelt å lykkes.

Legg et tynt lag luftig materiale i bunn, for eksempel grener, kvister eller hekklipp. Husholdningsavfall må dekkes med strømateriale, for eksempel flisete kvister, pellets, tørt løv eller lignende. En del strø til tre deler avfall er passende.

Finfordel kjøkkenavfallet og ikke kast hele brød eller store, ikke delte poteter. Da bruker prosessen mye lengre tid, og komposten risikerer å begynne lukte. Kjøttben og store kjerner fra for eksempel avokado bruker lang tid på å løse seg opp og passer ikke i komposten.

Konsistensen på kompostinnholdet skal føles som en utklemt svamp, da er fuktighetsinnholdet 50–60 %. Vann hvis komposten begynner å bli uttørket, og legg i tørt materiale hvis den føles for bløt.

Komposten skal ha god tilgang til luft. Blande i noe grovere materiale hvis innholdet blir for kompakt. Komposten må aldri pakkes eller trampes til.

Tilsett gjerne kompostmark som hjelper til med å bryte ned, syresette og røre om i materialet, noe som gir en luktfri kompost.

Når en beholder er full, skal den ligge i fred til oppløsningsprosessen er klar. Det kan ta fra tre måneder opp til to år avhengig av innhold, temperatur og andre omstendigheter. Vend gjerne komposten noen ganger og kontroller fuktigheten.

Hva inspirerer deg?

En kompostbinge må ikke være stygg, og er den dessuten velstelt, lukter den heller ikke ille og må dermed ikke gjemmes vekk. La den bli en del av hagens arbeidshjørne med plantebord og lagerskjul.

Ta gjerne et bilde og send det til Finja,
info@finja.se for å få verket ditt
publisert på hjemmesiden.

Tenk på at!

Du kan alltid anlegge en hagekompostbinge, men i visse områder finnes det spesialbestemmelser vedrørende husholdningskompostbinge. Kontakt teknisk etat i kommunen for informasjon.

Tips 1

Plasser komposten på et halvskyggefullt eller skyggefullt sted. For mye sol tørker ut komposten, og nedbrytingen tar lengre tid.

Tips 2

Legg Finja Pussnett over hele bunnflaten som alternativ til en kompostbunn av murblokk. Begge alternativene hindrer ubudne gjester i å komme inn i komposten nedenfra.