Bygg en carport med lagringsplass

Gi bilen din et pålitelig tak over panseret! En carport beskytter bilen din mot blåst og nedbør, samtidig som den innebygde boden har plass til sykkelen og gressklipperen. Finja beskriver hvordan du murer og pusser en fleksibel carport med metall tak som gir deg strøkets gladeste bil.

DIY-beskrivelse

kr 53 510,60 kr 66 888,25

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Behov: 1 frp.
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
frp.
stk.
stk.

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Forbered grunnen for de murte delene

Til den murte sideveggen fjernes det et 400 mm dypt jordlag som måler ca. 8500 x 500 mm. Til de murte bodveggene fjernes det et 500 mm dypt jordlag som måler mer enn ca. 2500 x 8500 mm.

Dybden er veiledende og avhenger av lokale klimaforhold. All matjord fjernes ned til frostsikker dybde. Fyll opp med et lag pukk på ca 200 mm.

Legg ut ett skift Finja Såleblokk i den utgravde grunnen. Såleblokkenes top skal være ca. 100 mm under endelig bakkenivå. Bland Finja Tørrbetong B30 iht. anvisningene på forpakningen. Fyll blokken med betongen og legg ned 2 parallelle armeringsjern. Overlapp armerings-jernene 30 mm i skjøtene. Støt forsiktig i betongen med en stav for å redusere luftboblene.

Mur veggene

Bland Finja Murmørtel M5 iht. anvisningene på forpakningen og legg ut mørtelen med murskjeen på såleblokkene. Bruk litt for mye mørtel slik at det renner litt over når det første skiftet med Finja Murblokk Fordel ECO mures opp. Det første skiftet av murblokker legges oppå såleblokkene og skal være halvt nedgravd i bakken. Den overflødige mørtelen formes til en hulkil, ca. 45°, slik at eventuelt vann renner av, se skissen til høyre. Fugens tykkelse skal være ca. 10 mm, og det legges ikke noe mørtel i de vertikale fugene.

Armer det første skiftet av murblokker med bistål. Bøy til bistålet slik at det passer i sporene i murblokkene og plasser det parallelt, iht skissen til høyre. Bistål skal legges i hvert tredje skift og i det siste murblokkskiftet. Mur opp neste skift med en halv blokks forskyvning og fortsett på samme måte opp til 13. skift, eksklusive Såleblokken. Husk å mure inn en døråpning med målene 900 x 2000 mm. Over bodens døråpning mures en overligger på plass.

Skift 14 mures med U-blokker som skal fylles med Finja Tørrbetong B30 og et liggende Bistål.

De to siste skiftene på boddelen mures med murblokker. Blokkene kappes slik at det dannes en helling på 6°. Dette sikrer god vannavrenning.

Puss veggene

Bland Finja Grunningsmørtel A iht. anvisningene på forpakningen og slemme et ca. 3 mm tykt lag grunningsmørtel rundt på hele grunnen. Bruk en kalkkost for å gjøre overflaten litt ru.

Når grunningsmørtel er tørket, festes Finja pussenett rundt hele utsiden. Bruk Finja Nettfeste Universal og varmgalvanisert spiker. Legg på et 10 mm tykt lag av Finja Puss- og Murmørtel KC 50/50 etter at grunningsmørtelen har ”tørket hvit” i minst et døgn, og puss det hele etter baner av lekter som loddes inn. Bruk trelister som gir deg et 10 mm tykt pussjikt.

Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Når veggen er jevn, fjerner du trelistene og fyller inn med pussmørtel der listene har sittet.

For å få rette kanter på de utvendige hjørnene og kortsidene, pusses hjørnene ved hjelp av en rett planke som stikker ut 10 mm fra veggen. Planken spikres eller skrus fast i linje med veggen og i lodd, se skisse til høyre. Fest ytterligere en loddrett trelist lengre inn på veggen og puss deretter på samme måte som over. Løsne deretter forsiktig plankene og fyll mørtel i hullene etter spikrene/skruene.

Alt etter vær ettervannes pussen i ca. 3 dager.

Forbered for fundamenter

Grav ut i alt tre hull ca 700 mm dype til fundamenten som skal bære takkonstruksjonen. Dybden er veiledende og avhenger av lokale klimaforhold. All matjord fjernes ned til frostsikker dybde. Fyll opp med et lag pukk på minst 100 mm. Påse at 100 mm av soklene stikker opp av bakken.Grav ut i alt tre hull ca 700 mm dype til fundamenten som skal bære takkonstruksjonen. Dybden er veiledende og avhenger av lokale klimaforhold. All matjord fjernes ned til frostsikker dybde. Fyll opp med et lag pukk på minst 100 mm. Påse at 100 mm av soklene stikker opp av bakken.

Bygg bindingsverket

Til alle bærende deler av bindingsverket brukes det konstruksjonsvirke C24. De stående stenderne består av tre deler; en midtdel med mål 123 x 2880 og to ytre med mål 148 x 3100 mm. Stenderne festes sammen med treskruer. De noe lengre delene på hver side av midtdelen gir en utsparing øverst der toppsvillen passes inn og festes med fire treskruer på hver side. Stenderne skrus fast med gjennomgående skruer i fundamentbeslagene.

Bygg takkonstruksjonen

Remstykkene monteres liggende med spikerplugg langs med overkant av de murte veggene. Legg svillepapp mellom mur og tre. Takbjelkene legges på plass og festes med vinkelbeslag og ankerskruer til toppsvillen og remstykkene. Takbjelkene plasseres oppå remstykkene.

Oppå takbjelkene og som underlag for takplatene festes 5 stk bærelekter. De festes til takbjelkene med treskruer. Takbjelker og bærelekt stikker ut ca. 300 mm og danner en takfot rundt carporten.

Fest takplatene til bærelekten med takskruer. Takplatekanten skjules med vindskiplate.

Hva inspirerer deg?

Sett ditt personlige preg på carporten. Den kan for eksempel bygges høyere, slik at campingvognen din også kommer under tak. Eller sett inn et vindu i boden.

Ta gjerne et bilde og send på e-post til Finja, info@finja.no, for å få verket ditt publisert på hjemmesiden.

Pass på att...

Denne carporten krever byggetillatelse. Kontakt kommunen og send inn din byggesøknad i god tid.

Tips!

Bodgulvet kan støpes oppå et lag pukk. Bruk Finja Tørrbetong B30 som armeres med Finja Armeringsark.

Tips!

Sørg for å grave ut hele grunnen i den åpne delen av carporten og fyll opp med pukk. Det gir et jevnt og lettstelt underlag for bilen.