Bygg din egen murpeis av blokk

Blafrende lys, knitringen og den herlige varmen. Å fyre opp i peisen er en av de beste måtene å skape en hjemmekoselig følelse. Med en murpeis som du murer og pusser selv, skaper du både kos og trivsel i hjemmet. Plasser den i midten av huset for å få maksimal varme og for å skape en vakker romdeler i en åpen planløsning. Med denne DIY-beskrivelsen murer du en 1960 x 590 mm murpeis. Den kan enkelt størrelsestilpasses etter innbyggingskaminen og etter egne ønsker.

DIY-beskrivelse
kr 30 332,00

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Behov: 120
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)
Behov: 56
(artikkelen er inkludert i en pakke / pall som ikke kan deles)

Verktøy - (Verktøy uten bilde leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.)

stk
stk

Følgende produkter er ikke inkludert i vårt sortiment og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Før du begynner

Det er alltid klokt å rådføre seg med feieren før du påbegynner byggingen av murpeisen. Husk at du trenger godkjenning fra kommunen. Følg instruksjoner fra produsenten av innsatsen og før gjeldende byggeregler ta kontakt med din kommune. Det er viktig med sikkert avstand til brennbart materiale.

Forbered grunnlaget

Hvis du har en støpt plate å bygge på, må du kontrollere at den er minst 250 mm tykk. Hvis den ikke er det, kan man forsterke den eksisterende platen ved å støpe på slik at tykkelsen blir 250 mm der murpeisen skal stå. Hvis du bygger på et trebjelkelag, bør du kontakte en bygningsingeniør for vurdering. Marker hvor komfyren skal stå ved å legge et glidesjikt av grunnmurspapp på gulvet i samme form og størrelse som den tenkte peisen. Glidesjiktet skal ikke stikke frem under blokkene.

Hvis grunnlaget må forsterkes

Saner bort løs og porøs betong, ytterlag og eventuell farge. Jevne og glatte flater bør gjøres ru for maksimal vedheft. Forvann alltid støpestedet senest én dag før støping. Motstøpingsflaten skal være svakt sugende. Motstøpt betong skal ikke ha en fasthet som understiger C28/35. Lag en solid form av filmbelagt forskalingsplate, og bruk enten Finjas Reparasjonsbetong Anlegg Grov eller Finja Grovbetong B30. Bland mørtelen i henhold til anvisninger, og hell i slik at halve formen blir fylt. Vibrer med en stavvibrator i betongen eller slå med en hammer på formens sider for å bli kvitt luftbobler. Legg i et armeringsnett som er tilpasset formen, men etterlat 5 cm langs ytterkantene. Støp ferdig, vibrer som tidligere og dekk deretter med plast. Hold betongen fuktig og under plast i noen dager. La det herde ordentlig før muring av murpeisen påbegynnes.

Mur veggene

Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 ifølge anvisningene på forpakningen.

1. Legg det første skiftet med Murblokk Fordel ECO på glidesjiktet. De blokkene som ikke skal brukes i sine hele lengder, sages til riktig lengde etterpå.

Lag et hull for et luftgitter i en av gavlene i det første skiftet. Sag to snitt i blokken og slå den vekk med en huggmeisel. Vær nøye med å tilpasse størrelsen på hullet etter innsatsens effekt slik at luftkanalen ikke blir for varm.

Armer det første skiftet av murblokk med 2 stk. fugearmering. Legg fugearmeringene parallelt og bøy dem i hjørnene ved å klippe den ene tråden i hver fugearmering og bøye den andre. Plasser fugearmering på første, fjerde, sjuende og nest siste skift.

2. Mur opp neste skift i forband med en forskjøvet murblokk ifølge skissen. Fugens tykkelse skal være ca. 10 mm, og ingen mørtel legges i de vertikale fugene. To blokker skal forbinde de to langsidene (A).

Tenk hele tiden på å fjerne mørtelsøl før det herder.

3. Mur det tredje skiftet. Mur fast en bjelke (B) mellom veggene på de to gjennomgående blokkene (A) i det andre skiftet.

4. Mur skift fire ifølge skissen. Mål nøye så innsatsen får plass. Sag til et hull for kaminens tilluft på baksiden. Hvis murpeisen er plassert ved en vegg, må hullet plasseres der det passer innsatsen. Sag to blokker til ca. 40 mm lengde. Mur dem direkte på det tredje skiftet og på bjelken (B) i det tredje skiftet, nøyaktig der kaminen skal stå, for at det ferdige hullet skal få riktig høyde til kaminen.

5–7. Mur det femte skiftet. I det sjette skiftet mures to blokker (C) som forbinder de to langsidene. I det sjuende skiftet mures to blokker på disse, plassert slik at skorsteinen får plass. Det sjuende skiftet inneholder også en bjelke (D) over kaminen. Kontroller nøye innsatsens høyde slik at den får plass.

8–9. Mur ytterligere to skift. Sag til et hull for luftgitter øverst i den kortsiden som ikke har luftgitter ved gulvet. Vær nøye med å tilpasse størrelsen på hullet etter innsatsens effekt slik at luftkanalen ikke blir for varm.

10. Monter pipen før du murer det siste skiftet. La alle blokkene i det siste skiftet ligge ned slik at oversiden blir glatt, og dekk igjen synlige hull (E) med mineralull før pussing.

Puss veggen

Veggen skal nettes og pusses for å gi en holdbar og glatt overflate.

Forvann muren med kalkkosten. Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 og tynngrunn ved å stryke på mørtelblandingen med kalkkosten. Dette er for å få god vedheft mellom pussunderlag og puss. Overflaten skal da være grov. La grunningsmørtelen hvittørke før legging av nett. Fest fasadenett over hele overflaten med Nettfeste Universal og spiker. Nettene skal overlappe hverandre minst 50 mm.

Bland Puss & Murmørtel KC 50/50 ifølge anvisningene på forpakningen. Puss etter baner av lekt som loddes inn. Fest lekten i en streng av mørtel. Kontroller deretter at lektens avstand fra veggen blir den samme slik at mørtelens tykkelse blir jevn. Bruk trelister som gir et 10 mm tykt lag med puss. Dra av med rettholten nedenfra og oppover i en sagende bevegelse. Når veggen er jevn, fjerner du forsiktig pusslekt og fyller i med pussmørtel der lekten har sittet.

For å få rette kanter i hjørnene pusses de ved hjelp av en lekt som stikker ut 10 mm fra hjørnet. Lekten spikres eller skrus fast. Fest ytterligere en lekt lenger inn på veggen. Puss på samme måte som ovenfor. Løsne deretter forsiktig lekten. La pussen tørke tilstrekkelig til å sette opp en ny lekt i hjørnet, nå på den pussede siden. Sett også en lekt lenger inn på den ennå ikke pussede veggen, og puss på samme måte som ovenfor.

Hvis man har en lang rettholt, trenger man bare å feste lekt ved hjørnene og rundt innsatsen. Glattpuss muren med pussebrett i store, brede bevegelser. Hvis du vil ha muren virkelig glatt og jevn, kan du fortsette med et fuktet filtbrett. Ettervann hver dag i noen dager for økt holdbarhet.

La pussen tørke 2–3 dager. Hvis du ikke har montert innsatskaminen under muringen, må du gjøre det nå.

Etter at feieren har godkjent murpeisen, kan du først tenne forsktig opp med noen få pinner som driver ut den siste fukten, før du fyller på med større vedskier. Så kan du nyte den koselige varmen som sprer seg i huset fra den fine murpeisen.

Hva inspirerer deg?

Lag en vakker gnistfanger foran kaminen. Støp tynne betongplater, legg dem som fliser og poler dem godt. Plater som ikke er større enn 400 x 400 mm, trenger ikke å armeres.

Vennligst ta et bilde og send e-post til Finja, info@finja.no, for å få arbeidet ditt publisert i våre digitale kanaler.

Tips!

Installasjon av kamin krever tillatelse. Kanskje trenger du også en ny pipe. Kontakt feieren og bygningsnemnda i din kommune. Installer kaminen i samråd med feieren og i henhold til anvisninger fra produsenten.

Tips!

Hvis murpeisen bygges mot en eksisterende vegg, reduseres materialforbruket. Husk imidlertid å sikre veggens formålstjenlighet.

Tips!

Etter det fjerde skiftet kan du stille innsatsen på tiltenkt sted, det forenkler tilpasningen i den fortsatte byggingen. Ta hensyn til pusssjktet og plasser kaminen 10 mm ut. Tenk på å beskytte innsatsen godt mot murmørtelen.

Tips!

Få gode råd om muring og pussing i arbeidsanvisningene Hjelp ved muring og Hjelp ved pussing som finnes på Finjas hjemmeside.

Tips!

Murpeisen kan mures med glatt overside rundt røykrøret eller mures hele veien opp til taket. Husk å kontakte feier for å kontrollere at det ikke blir for mye varme ved taket. Hvis den bygges høyere, må du huske å sjekke at underlaget tåler vekten. Peisen på bildene er 10 skift høy. Velg om veggene skal være moderne glatte eller grovt pussede for et eldre utseende.