Miljøpolicy

Finja skal i sitt arbeid med å utvikle, produsere og levere betong- og murprodukter samt cellplast etterstrebe et langsiktig bærekraftig samfunn og menneskets rett til et sunt og rikt liv i harmoni med naturen.

Medarbeiderens kunnskap, følelse og fornuft skal være ledestjerner i foretakets miljøarbeid.

Finja skal gjennom løpende forbedring arbeide for forebygging av forurensing, redusert bruk av begrensede ressurser, bevaring av biologisk mangfold samt effektiv ressursbruk i virksomheten. Samarbeid med leverandører og kunder utgjør en viktig del av dette arbeidet.

Finja vil så langt det er teknisk og økonomisk mulig å unngå materialer og metoder med miljømessig risiko til fordel for sikrere alternativer.

Finja kommer til å oppfylle gjeldende lovgivning samt arbeide for å tilgodese interessenters krav.

 

Finja februar 2014
 

Gull-Britt Jonasson

VD Finja Betong AS