Salgsbetingelser

 • Innledning

  Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

  1. Avtalen

  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning

  Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

  2. Partene

   Selger: Finja AS

   Kontaktadresse: Ole Deviks vei 35, 0668 Oslo

   E-post: kundeservice@finja.no

   Telefonnummer: 22 72 22 72

   Organisasjonsnummer: 913 907 752

  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

  3. Pris

  Priser som angis er inklusive moms for privatpersoner og eksklusive moms for bedrifter. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

  4. Avtaleinngåelse

  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

  5. Ordrebekreftelsen

  Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

  6. Betalingen

  På Finja.no kan du benytte både Visa og Mastercard. Kortbetalinger behandles av vår betalingspartner Klarna.

  Faktura

  Kjøp nå – betal senere. Finja.no tilbyr gjennom Klarna faktura til privatpersoner og bedrifter. Faktura blir sendt pr. mail til mailadressen du oppgir ved bestilling.

  • Ingen fakturagebyr
  • Faktura blir sendt til din e-post samtidig som varene blir sendt ut fra lager
  • Se og last ned dine fakturaer på klarna.no eller last ned Klarnas app for full oversikt

  Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din epost. Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk. Unnlates betaling tilkommer det et purregebyr på 70,00 kr og en forsinkelsesrente på 9,5%.

  Delbetaling

  Dette er betalingsmåten for deg som selv vil bestemme hvor mye du ønsker å betale hver måned.

  • Betal fra 95 kr i mnd. eller 1/24 av totalbeløpet
  • Alle kjøpene dine samles på en konto og dermed på en og samme faktura
  • Kjøp nå – betal i slutten av neste måned
  • Et fakturagebyr på 45 kr uansett antall kjøp

  Når du velger Klarna som betalingsløsning kan det foretas en kredittsjekk. Dersom kredittsjekk foretas vil et gjenpartsbrev bli sendt til din epost. Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovverk. Les mer om Klarnas delbetaling her.

   Får du ikke opp valget faktura eller delbetaling i kasseløsningen?

  • For å benytte deg av Klarna Faktura må du være fylt 18 år.
  • Du har oppgitt feil adresse. Klarna Faktura godtar kun din folkeregistrerte adresse.
  • Du har angitt feilaktig personnummer. Det personnummeret du oppgir kontrolleres opp mot din folkeregistrerte adresse. Disse to opplysningene må altså være samstemte for at ditt kjøp skal godkjennes.

  Klarna godkjenner ikke din kreditt etter å ha gjennomført den automatiske kredittsjekken. Du må selv ta kontakt med Klarna om du har spørsmål angående din kreditt. Finja.no har ikke tilgang til dine kredittopplysninger. Du har overskredet det maksimale beløpet for faktura. Kontakt Klarna direkte på telefon 21018991 om du har spørsmål rundt kreditt og ditt konto. Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

  For vanlige spørsmål vedrørende Klarna, besøk https://www.klarna.com/no/kundeservice/ Her kan du også enkelt ta kontakt med deres kundeservice dersom du har spørsmål som omhandler betaling av din ordre.

  7. Levering

  Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Normal leveringstid er 2-5 virkedager for lagervarer. For bestillingsvarer må det påregnes lengre leveringstid. Leveringstid som er oppgitt i nettbutikken, er ment som veiledende. Finja AS står ikke under noen omstendigheter økonomisk ansvarlig for forhold eller konsekvenser, som skyldes forsinkelser utenfor vår kontroll. Alle produkter leveres av transportør herunder større varer som for eksempel blokk, mørtel og lignende blir kun levert på fortauskant på oppgitt gateadresse. Sjåføren har ikke anledning til å bære dette inn til i hus eller leilighet.

  Levering til øyer og hyttetomter

  Ved levering til øyer og hyttetomter uten bro/veiforbindelse avtales leveringen spesielt med tanke på pris, leveringstidspunkt og transportmetode. Vi leverer da til en fast adresse på fastlandet. Kunden må da ta imot leveringen på fastlandet og deretter selv besørge videretransport. Vennligst oppgi om du ønsker levering til øy allerede ved bestillingstidspunktet da visse varer krever spesialemballasje. Dette kan vi hjelpe til med, normalt mot et kostnadstillegg.

  Endring av leveringsadresse

  Når varen har forlatt lagret går det ikke å endre leveringsadressen. Det er derfor viktig at du før ordren plasseres og godkjennes, sørger for at leveringsadressen er helt korrekt.

  Leveringsforhold

  Levering skjer med en lastebil utstyrt med løftelem. Varene leveres inntil to meter fra lastebilen om ikke annet er avtalt. Plassen der varene skal leveres må være hard nok til at det er mulig for en jekketralle å losse av. Det må være kjørbar vei for lastebilen helt frem til avtalt leveringssted. OBS! I tilfeller der fraktselskapet ikke kan ferdes på veibanen som kreves for å komme frem til gate- eller tomtegrensen eller ikke klarer å snu med det nødvendige transportmidlet, må kunden ordne videre transport fra stedet der fraktselskapet kan forlate bestillingen og ekstra kostnader står kunden for. Hvis du er usikker på fremkommeligheten til leveringsadressen, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice før du bestiller for mer informasjon. Lastbilen er 4 meter bred og 18 meter lang.

  Hvis du ikke har informert oss om det, og transporten må returnere, blir du belastet de ekstra transportkostnadene. Finja AS har alltid rett til å avbryte en bestilling der levering ikke er mulig på grunn av ufremkommelig vei til valgt leveringsadresse.

  Inspisere leveransen

  Forhold på leveringsstedet kan påvirke hvor vi setter varene. Dette gjelder særlig ved heising i høyden hvor trær, bygninger og ledninger eller værforhold kan hindre avtalt løft. Det er alltid sjåføren som bestemmer hvor varene plasseres.

  Varene leveres på bakkenivå på nærmeste kjørbare vei til leveringsadressen. Kunden må inspisere leveransen ved levering, og anmerke eventuelle synlige transportskader direkte på følgeseddel og deretter kontakt kundeservice.

  Leveranser utføres ved hjelp av eksterne fraktselskaper og på hverdager og sjåføren ringer opp innen leveranse. Vennligst noter at samtalen kan komme fra et svensk telefonnummer +46.

  Fraktselskapet tar kontakt med mottakeren via sms eller telefonsamtale for å informere om leveringsdag og det aktuelle tidsintervallet mottaker må være tilgjengelige for mottak av levering.

  Ikke mulig å levere

  Hvis Finja ikke kan levere på grunn av hindringer hos deg som kunde, eller at det ikke er mulig å nå deg via telefon / tekstmelding, returneres leveransen til terminalen. De vil da kontakte deg for å avtale en ny leveringstjeneste eller henting på terminalen. Ekstra kostnad som tilkommer belastes kunden. Hvis forsendelsen ikke har vært i stand til å bli levert innen 3 dager etter første forsøk, vil en terminalkostnad per dag legges til leveransen er fullført. Etter 15 dager returneres forsendelsen til Finja AS.

  8. Risikoen for varen

  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

  9. Angrerett

  Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

   Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

   Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

   Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.

  Varen(e) må være uskadet, på hel/komplett pall og med ubrutt emballasje.

  10. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

  Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

   Dersom varen er betalt med kredittkort, kan kjøperen også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post).

  11. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

  Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

  Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

  Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

  Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

  Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer.

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

  13. Garanti

  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

  14. Personopplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

  15. Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet