Spesialbetong

  • Vi tilbyr et bredt sortiment av tørrmørtel for støping, og uansett størrelse velges produktet ut fra tiltenkt objekt, dets belastning og hvilken sjikttykkelse som ønskes. Vi har selvsagt også mer høyytende betongtyper som Anleggsbetong Fin, Anleggsbetong Grov og Fiberbetong, og alle disse er beregnet på støping der det stilles høye krav til høy kvalitet og levetid

  • Betongstøp med høye krav til levetid og kvalitet


    Anleggsbetong Fin brukes ved støping og betongreparasjon med krav til høy bestandighet. Produktet er egnet til betongkonstruksjoner som er utsatt for så vel kjemisk som mekanisk belastning, og der det foreligger krav til god bestandighet mot salt og frost.

    Anleggsbetong Grov har samme gode egenskaper som Anleggsbetong Fin, men brukes når man ønsker å støpe sjikt på over 50 mm, til forskjell fra Fin som brukes ved sjikt på 20–100 mm.

    Fiberbetongen er en fiberforsterket, vanntett og frostbestandig betong der fibrene reduserer risikoen for krympesprekker under selve herdingsforløpet. I tillegg til at produktet er fiberforsterket, er det også vanntett og frostbestandig.