Renovering, ombygging og påbygging

 • Vi tilbyr et av markedets bredeste sortimenter for forskjellige typer renoverings-, ombyggings- og påbyggingsprosjekter. I vår brede produktkatalog finnes blant annet ringmurselementer, mur- og lettklinkerblokker samt tørrmørtel for murte og pusset konstruksjoner.

  Alle eiendommer trenger før eller senere å repareres, moderniseres eller bygges på. Ved å velge riktige produkter til ditt prosjekt skaper du bærekraftige bygg med minimalt behov for vedlikehold.

  Hvis du vil lese mer om fordelene med å velge en murt og pusset konstrusjon, kan du gjøre det her: www.finja.no/prosjekt/murt-pusset 

 • ROT_entreprenad_1.jpg

 • Utvikle og modernisere på en langsiktig måte


 • Finjas lettklinkerblokker og puss er bærekraftige, brannsikre, fuktsikre og bestandige mot slitasje. De skaper en konstruksjon som ofte gir både lavere oppvarmingskostnad og minimerer behovet for vedlikehold.

  Ved å minimere fremtidige renoveringsbehov og samtidig forbedre eiendommens isolering, enten gjennom ny puss eller et velisolert påbygg, skaper du en mer bærekraftig eiendom med en lavere miljøpåvirkning.

  Med Finja som leverandør får du også materialer fra en produsent der bærekraftsspørsmål og miljø står i fokus for arbeidet vårt. Les mer her.

 • Bærekraftig bygging med klimapositive byggeprodukter


 • Bærekraft og klima er strategiske prioriteringer for Finja. Vi arbeider stadig med å redusere vår miljøpåvirkning og dermed vårt klimaavtrykk. Vi verner om en bærekraftig fremtid der fokus er på bestandige materialvalg med lang levetid og med så lav miljøpåvirkning som mulig. Som et ledd i det langsiktige miljøarbeidet har vi utviklet et veikart for å kunne tilby klimapositive byggeprodukter. 

  Den grønne ECO-linjen innebærer at aktuelle produkter som lanseres over tid, har en redusert CO2-belastning og er klimapositive. 

  Les mer under miljø eller ved å klikke her.

 • ECO-linje-460px-NO.jpg

 • Referanser


 • Derfor er Finjas produkter riktige for ditt prosjekt


 • Her angir vi noen viktige punkter som viser hvorfor du skal velge murt og pusset når du utfører renovering, ombygging og påbygging:

  1.  Med våre lettklinkerblokker og puss får du en konstruksjon med høy brannteknisk klasse. Den motstår også fukt og gir derfor eiendommens eier en trygghet fremover.
  2. En murt og pusset konstruksjon er i mange tilfeller billigere fra et oppvarmingssynspunkt siden materialet isolerer bedre enn mange andre bygningsmaterialer. Vår Isolerblokk Exakt har for eksempel svært gode U-verdier.
  3. I for eksempel et flerfamiliehus der lydisolering er viktig, gir våre forskjellige murblokker svært gode verdier når det gjelder lydreduksjon. Best i klassen er vår Lydblokk som anbefales ved leilighetsskillende vegger.
  4. Hvert produkt har, hvis aktuelt, et sikkerhetsdatablad og byggvaredeklarasjoner og er registrert i BASTA. De fleste produktene er også registrert hos Sunda Hus eller  Byggvarubedömningen og oppfyller kravene i Svanen vedlegg.
  5. På hver produktside finnes informasjon om hvilke miljødatabaser som produktene er registrert i. Finja er tilknyttet REPA-registeret.

Produkter