Bygg en holdbar stall i betong

Gi hesten din det perfekte hjemmet, en nybygd stall i moderne materiale utstyrt med en praktisk og effektiv innredning. Stallen er tilpasset for tre bokser og et salkammer med dimensjonene 6890 x 9460 mm, men kan økes og gi plass til flere hester. I en ny og lettarbeidet stall trives både dyr og mennesker, og den murte og pussede konstruksjonen gjør den dessuten brannsikker, ufølsom for fukt og så og si vedlikeholdsfri.

I beskrivelsen spesifiseres ikke grus, pukk, drenering og ytre detaljer som er avhengig av tomtens utseende og egenskaper, men gjelder først og fremst betongarbeid, støping og muring. Vinduer, dører og tak behandles mer generelt, og materiale som ikke inngår i husets konstruksjon, for eksempel installasjons- og innredningsdetaljer, spesifiseres ikke i beskrivelsen.

Å bygge en stall krever kunnskap innen en rekke håndverksområder. Denne brosjyren beskriver fremgangsmåten på en generell måte og kan med fordel ligge til grunn for så vel egen bygging som for et oppdrag til en byggentreprenør.
I parentes er det økte materialkravet oppgitt for en stall på 6890 x 11800 mm.

Last ned DIY-beskrivelsen

Last ned tegningen

kr 77 950,95 (kr 91 707,00)

Obs, vennligst noter at prisen er for Finjas produkter, og at en del av produktene som trengs til prosjektet må kjøpes fra byggevareforhandler.

Materialer - Produkter uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Murblock Fördel ECO 150
11152066
(Beregnet på 36 m² innervegg i henhold til tegning)
stk.
Murmørtel M2,5 25kg
5530205
(+7 stk.)
stk.
Spikerplate 56x100 mm
690300
(+2 stk.)
stk.
stk.
Armeringsdistans 40/50 mm
690045
(+20 stk)
stk.
U-Element 300 S200
64203003
(+2 stk.)
stk.
Plastspik 180 mm
690218
(+31 stk.)
stk.
Tørrbetong B30 25kg
5511005
(+2 stk.)
stk.
Puss & Murmørtel KC 50/50 25kg
5540305
(+10 stk.)
stk.
Tilpasningsblokk 150x90x590mm
11151060
(Beregnet ved 13,7 lm etter tegning)
stk.
U-blokk 190x190x590mm
11202064
(+4 stk.)
stk.
stk.
stk. per innvendig dør
Grunningsmørtel 25kg
5540205
(+3 stk.)
stk.
lm
Murblock Fördel ECO 190
11192066
(+48 stk.)
stk.
m per m mur

Verktøy - Verktøy uten bilde i listen leveres ikke av Finja, og må kjøpes hos en byggevareforhandler.

Bygg en større stall

Grunnmålene for stallen er 6890 x 9460 mm, noe som gir en total innvendig overflate på ca. 59 m². Hvis du vil bygge en større stall, kan du forlenge den med én eller flere enheter. I parentes angis materialbehovet til en utvidelse med 1180 mm.

Grunn

Sett ut profiler og spenn opp en mursnor på høyde med det ferdige gulvet. Grav bort matjord og fortsett ned til minst 400 mm under det endelige bakkenivået.

Rull ut fiberduk over hele bygningens areal hvis underlaget består av leire eller finmateriale. Legg deretter ut pukk, minst 150 mm. Komprimer med platevibrator, og rett av med laser til overflaten ligger
300 mm under mursnoren.

Legg ut VA-ledninger og tomrør for strøm. Start i et hjørne og plasser ut U-elementene. Juster dem ved hjelp av vater og profiltråder, og forankre dem i hverandre med festekiler og én spikerplate per skjøt.

Kapp bort 150 mm av overkanten på U-elementenes ytre del i portens hele bredde. Form med et brett som lar betongen fylle til U-elementenes utsider. Fest en trekantlist i bordets overkant for å gi betongplaten en avrundet kant.

Uisolert grunnplate

Fyll opp med pukk til overkanten på U-elementenes indre vertikale del og pakk med platevibrator. Dekk pukkoverflaten med plastfolie og påse at skjøtene overlapper minst 400 mm.

Isolert grunnplate

Fyll opp med pukk til 100 mm under overkanten på U-elementenes indre vertikale del og pakk med platevibrator. Legg ut isoleringsplater på hele overflaten innenfor U-elementene og fest med én spikerplate og én festekile per element.

Forsterk med to parallelle armeringsjern i U-elementene. Legg armeringsjernene på armeringsstoler og overlapp 500 mm. Legg ut armeringsnett på armeringsdistanser og overlapp minst 300 mm.

Bestill ferdigbetong, og støp betongplaten 100 mm tykk. Vibrer med stavvibrator, og rett av med rettholt. Puss med brett eller stålslip overflaten.

Dekk betongen med plastfolie i fem døgn. Løft plastfolien og ettervann noen ganger i denne perioden. La betongen herde i enda to døgn.

Vegger

Monter og lodd hjørnestolpene som er høyere enn veggene skal bli. På disse veggene fester du mursnoren som skal følges ved muringen. Fest grunnmurspapp mot grunnlaget der veggene skal ta form.

Bland Murmørtel M2,5 ifølge anvisningene på forpakningen. Legg ut mørtelen med murskje i to strenger og plasser ut det første skiftet Murblokk Fordel 190 ECO. Det skal ikke legges mørtel i de vertikale fugene. Juster etter snoren og sørg for at den øvre kanten på blokken er 200 mm over sålen. Jo nøyere du er med første skift, desto enklere blir det å mure kommende skift.

Flytt snoren opp 200 mm. Fyll mørtelkassen med mørtel, og dra den fremover slik at det kommer to strenger. Mur opp neste skift med en halv blokks forskyvning. Fortsett på samme måte opp til ti skift.

Armer med to parallelle fugearmeringer (ubehandlet) i det første skiftet og deretter i hvert tredje skift og i øverste skift. Klipp opp fugearmeringene og bøy dem i hjørnene, se bilde til høyre.

Mur det ellevte skiftet med Murblokk Bas/Tilpasningsblokk for å få den endelige høyden til å stemme overens med vinduer og port.

Mur de to kommende skiftene med Murblokk Fordel ECO. Legg Overliggene på plass over vinduenes og portens åpninger i skift tolv, og etterlat 200 x 200 mm store åpninger for ventilene i skift tretten.

Mur det siste skiftet med U-blokk som fylles med Tørrbetong B30 og to liggende fugearmeringer (forzinket).

Slam veggene innvendig i åpningene før karmene monteres.

Innervegger

Planlegg innvendige vegger i henhold til dine behov.

Mur innerveggene med tretten skift Murblokk Fordel 150 ECO og et skift Tilpasningsblokk slik at innerveggene når samme høyde som ytterveggene.

Lodd inn og fest et bord på ytterveggen ved siden av innerveggen. Merk ut skiftet hver 200 mm.

Mur på samme måte som ytterveggene og bruk Mørtelkasse 150 mm.

Innervegger som bygges i forbindelse med yttervegger, forankres med bøyde fugearmeringer som mures inn i de ytre veggenes armerte skift. Ved senere muring av innervegger skal disse forankres i de ytre ved at 6 mm armeringspigger bores 90 mm inn i annenhvert skift. Pigglengde ca. 300 mm.

Tak

Fest en svill 36 x 98 mm som toppsvill sentrisk ovenpå betongstøpen i U-blokkene. Klem en innplastet drivremse mellom toppsvill og betong.

Løft opp, plasser ut og forankre takstolene med vinkelbeslag og ankerskrue iht. takstolprodusentens instruksjoner. Dette gjøres på begge sider, bortsett fra de to ytterste som bare monteres på den ene siden.

Spikre rupanel på hele taket og dekk med underlagspapp. Fest en trekantlist på ytterkanten av rupanelet ved gavlene og dra opp pappen på denne. Monter vindskier og dekkeplate til vindskier.

Monter rennekroker og fest takfotplate under pappen i nederkant av taket.

Spikre strølekt fra takfot til møne og deretter bærelekt og mønsås fra endestykke til endestykke. Avstand mellom lekten ifølge takplateprodusents anvisninger.

Monter takplate ifølge produsentens anvisninger.

Fest insektsnett, underlagsbord og takfotbord mot takstolendene. Monter takrenner og nedløpsrør og sjalusirist.

Fest vindpapp og spikerlekt på gavlene, men vent med ytterpanelet til pussingen av ytterveggene er gjort.

Vinduer og dører

Monter vinduer og dører iht. leverandørens anvisninger.

Pusse

Bland Grunningsmørtel til en vellingaktig tekstur, og grunn utsiden med et 3–4 mm tykt lag. Bruk en kalkkost for å gjøre overflaten litt ru.

Når mørtelen har tørket, festes Fasadenett med Nettfeste Universal og galvanisert spiker. La mørtelen «hvittørke» i minst ett døgn.

Husets innside trenger ikke å grunnes og helnettes. Plasser imidlertid kompletteringsnett ved samtlige hjørner som tilhører vindus- og døråpninger på både ut- og innsiden. Legg pussenett i alle utføringer minst 150 mm inn på veggen og minst 50 mm inn mot karmen.

Bland Puss- & Murmørtel KC50/50 ifølge anvisningene på forpakningen. Legg på et 10 mm tykt lag, og puss inn- og utsiden langs baner av lekt som loddes inn.

Bruk trelister som gir deg et 10 mm tykt lag med puss. Puss nedenfra og opp i en sagende bevegelse. Når veggene er jevne, fjerner du trelistene og fyller hullene etter dem med pussmørtel.

For å få rette kanter i de ytre hjørnene og på kortsidene pusses hjørnene med en rett lekt som stikker ut 10 mm fra veggen.

Lekten spikres fast på linje med veggen og i vater. Fest enda en loddrett trelist inn på veggen, og puss deretter på samme måte som ovenfor. Løsne deretter forsiktig lektene og fyll mørtel i hullene som har oppstått etter spikerne.

Ettervann pussen i ca. tre dager, avhengig av været.

Edelpuss eller overflatepuss og maling

For å få en vakker og vedlikeholdsfri fasade er det viktig at arbeidet med det endelige overflatesjiktet blir grundig og nøye utført. Velg mellom tre typer edelpuss: stenkpuss, spritpuss og rivepuss, eller mal den pussede veggen.

Til slutt

Fest underpanel og deretter panel eller gipsplater mot takstolenes underside og innred stallen. Koble inn vann og la en autorisert elektriker koble inn strøm.

Finja har ikke mulighet til å svare på spørsmål om endringer av utforming og dimensjonering av stallen.

Hva inspirerer deg?

Gi stallen et gammeldags og landlig utseende med eldre stallvinduer fra et byggjennvinningsforetak og en port du har bygd selv av brede planker. Eller la stallen gi en nåtidig følelse og utstråle modernitet. Med små endringer kan du få til store forskjeller.

Ta gjerne et bilde og send til Finja på e-post info@finja.no, for å få verket publisert på hjemmesiden.

Husk...

Kontakt din kommune for informasjon om hvilke regler for byggetillatelse som gjelder for stallen.

Tips!

Erstatt Murblokk Fordel med Isolerblokk Bas hvis det ønskes bedre U-verdi i veggene.

Husk...

Det må være minst 5 °C hele døgnet og ytterligere noen dager ved mure- og pussearbeid for at materialene skal fungere på riktig måte.

Tips!

Pass på å bygge en mur i tilknytning til stallen, og lag et beskyttet sted. Kanskje kan muren forbinde stallen med et annet hus.

Tips!

Velg takkledning og legg taket i henhold til produsentens anvisninger. Leie en plater for kledning av rørgjennomføringer i taket. Med solceller på taket kan stallen bli selvforsørget med strøm.

Tips!

Tilpass stallen til øvrige bygninger på gården gjennom valg av farge og takbelegg.