Miljøpolicy

  • Finja skal, i sitt arbeid med å utvikle, produsere og selge betong- og murprodukter, spesialmørtel inkl. maskinutstyr, isoleringsprodukter, virke for et bærekraftig samfunn og menneskers rett til et sunt og rikt liv i harmoni med naturen.

    Medarbeiderens kunnskap, følelse og fornuft skal være ledestjerner i foretakets miljøarbeid.

    Finja skal gjennom løpende forbedring arbeide for forebygging av forurensing, redusert bruk av begrensede ressurser, bevaring av biologisk mangfold samt effektiv ressursbruk i virksomheten. Samarbeid med leverandører og kunder utgjør en viktig del av dette arbeidet.

    Finja vil så langt det er teknisk og økonomisk mulig å unngå materialer og metoder med miljømessig risiko til fordel for sikrere alternativer.

    Finja vil minst oppfylle de bindende kravene som angår vår virksomhet.