For en bærekraftig fremtid

  • Finja Betong jobber kontinuerlig med målet om at all produksjon skal være fossilfri. Bærekraftrapporten håndterer vårt pågående miljøarbeid, men også vår rolle som arbeidsgiver og leverandør av byggevarer i Norge og Sverige.

    Innen Finja har vi et langsiktig bærekraftsarbeid, som inkluderer miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Vi følger ILOs kjernekonvensjoner og FNs Global Compact. Les gjerne vår siste bærekraftsrapport.