Selvforsørgende med vindkraft

  • Siden 2015 har vi vært selvforsørgende med grønn elektrisitet, og våre to vindkraftverk plassert på Rödstahöjden utenfor Sollefteå produserer tilsammen nesten 20 GWh fornybar energi. Dette er dobbelt så mye som våre selskap forbruker per i dag, hvilket gir oss mulighet til å fortsette å vokse samtidig som vi bidrar til et bærekraftlig samfunn

    Se hvordan våre vindkraftverk kom i produksjon, og hva omstillingen til fornybar energi innebærer for vår virksomhet og betongproduksjon.