Selvforsørgende med vindkraft

  • Siden 2015 har Finja-konsernet vært selvforsynt med grønn strøm gjennom Finja Energi ABs to vindturbiner, lokalisert på Rödstahöjden utenfor Sollefteå, som til sammen produserer nesten 20 GWh fornybar strøm. Dette er betydelig mer enn hva våre selskaper i konsernet i dag forbruker, noe som gir oss muligheten til å fortsette å vokse samtidig som vi bidrar til et bærekraftig samfunn.

    Se hvordan våre vindkraftverk kom i produksjon, og hva omstillingen til fornybar energi innebærer for vår virksomhet og betongproduksjon.