Plastsekk – et bedre miljøvalg

 • Tradisjonelt har tørrmørtel kommet i en sekk der plast og papir blandes i forskjellige lag. En slik sekk har flere fordeler, men i et livsløpsperspektiv har den vist seg å ha en stor ulempe: Blandingssekken kan ikke gjenvinnes, bare forbrennes.

  I tidsperioden 2015-2019 gjorde Finja store investeringer i for å kunne levere våre mest populære tørrmørtelprodukter i slitesterke, fuktsikre og 100 prosent gjenvinnbare plastsekker. Fra oktober 2020 faser vi inn en helt ny plastsekk. Den nye plastsekken gjør at Finja Betong ytterligere styrker sin grønne profil og reduserer klimafotavtrykket.

 • Lager med masse betongsekker

 • Smart emballasje reduserer klimaavtrykket


 • Våre plastsekker består av 100 prosent gjenvinnbar polyeten, og i tillegg til dette består plastsekken allerede av delvis resirkulert plast, minst 30%. Karbondioksidutslippet for en plastsekk er omtrent halvparten sammenlignet med en tradisjonell blandingssekk*.

  Plastsekken for produktet Grovbetong ECO og Innedørs Tørrbetong ECO, i klimainitiativet Klimapositive byggeprodukter, består også av mer enn halvparten av bioplast og er sertifisert med I’m green-symbolet.

  Vi bruker også bøtter til for eksempel fargeprøver, som er 100 prosent resirkulert materiale. Topparket som brukes til innpakning av pallene ved pakking består også av materiale som er 80 prosent resirkulert. 

 • ECO produkter Im green.jpg

 • Plastsekken dobler holdbarheten og reduserer kasseringen


 • Bjørn Christiernsson om Finjas fuktsikre plastsekk

  Björn Christiernsson om Finjas fuktsikre plastsekk:
  "Den er bra for økonomien, den er bra for miljøet, det er en klassisk vinn-vinn-situasjon."

 • Produktens holdbarhet forlenges i mange tilfeller opp til 24 måneder for tørrmørtel og opptil 12 måneder for gulvutjevning. Plastsekken beskytter tørrmørtelen bedre, og dette reduserer antall sekker som må kasseres.

  Plastsekken er også svært slitesterk, noe som letter både håndtering og transport. Den tåler også fuktighet, noe som reduserer mengden produkt som må kasseres som følge av for eksempel regn. Siden sekkene ikke trenger å dekkes til, gjør det ting enklere på byggeplassen, i våre fabrikker, under transport og hos forhandleren. Dette gjør at plastsekken har store fordeler både for miljø og logistikk.

 • Plastsekk i avfallspyramiden


 • Avfallstrappan illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. De fem nivåene er: avfallsreduksjon, ombruk, materialgjenvinning, energiutnytting og deponering.

  Plastsekken bidrar til avfallsreduksjon da den reduserer mengden produkt som må kasseres. Ved å bruke resirkulert materiale i sekken, som også kan resirkuleres, bidrar plastposen også til det tredje nivået, materialgjenvinning.

 • Avfallspyramid

 • Våre filmer om plastsekken • Björn Christiernsson er en av dem som setter pris på sekkene våre. Hør ham fortelle mer om sin positive opplevelse i denne filmen.


 • Se forskjellen på hvordan de nye sekkene tåler elementene sammenlignet med de tradisjonelle blandingssekkene i filmen vår.

 • *Study Lafarae – extract from ecological efficiency analyses of BASF SE; Plastic packaging compared with paper bags construction industry