Finjas store klimainvestering – byggeprodukter med innebygd karbonvask

 • I en unik satsing har Finja Betong lykkes med å utvikle produkter som motvirker økende nivåer av karbondioksid i atmosfæren ved å lagre en karbonvask, i form av biokull, i produktene. Karbonvasken er aktiv gjennom hele produktets levetid.

  Utviklingsarbeidet har pågått lenge for å få til oppskrifter som fungerer samtidig som den holder høy teknisk kvalitet. Resultatet er betongprodukter med minimal klimapåvirkning gjennom hele levetiden.

  Produktene er en del av klimapositive ECO-linjen. Les mer om ECO-linjen og våre klimapositive produkter.

 •  

 • Unik miljøvaredeklarasjon (EPD) for Murblokk Bas ECO


 • En miljøvaredeklarasjon for et bygningsprodukt beskriver produktets miljøpåvirkning gjennom hele dets livssyklus. Som det første sementbaserte produktet som inneholder biokull med tilregnet karbonvask har Murblokk Bas ECO blitt utstyrt med en miljøvaredeklarasjon (Environmental Product Declaration, EPD). Ifølge tredjepartsgranskende EPD-eksperter er miljøvaredeklarasjonen den første av sitt slag i verden.

 • Hva er biokull og hvordan bidrar det til reduserte karbondioksidutslipp?


 • Karbondioksid tas opp og lagres i planter og trær og bidrar midlertidig til reduksjon av karbondioksid i atmosfæren. Biokull, som er et konsentrat av karbon, utvinnes ved å brenne plantedeler i spesielle anlegg uten oksygen (pyrolyse).

  Karbonatomene hindres av metoden i å reagere med oksygen og dermed danne karbondioksid igjen. Metoden kalles Pyrogenic Carbon Capture and Storage (PyCCS).

 • Biokull i en haug

 • Hva er en karbonvask?


 • En karbonvask dannes når biokull innkapsles og lagres langsiktig, noe som bidrar til redusert drivhuseffekt. Vi lagrer biokullet i produktene, som skaper en innebygd karbonvask gjennom hele produktets levetid.

  Det blir ikke hugget planter eller trær for å produsere biokullet vi bruker, men det er laget av restprodukter. Biokullet er EBC-sertifisert (European Biochar Certification) og oppfyller kravene til kvalitet, opprinnelse og produksjonsprosess.

 • Hvor lenge varer karbonvasken?


 • Biochar symbol 640x360.jpg

 • Biokull er anslått å ha en halveringstid på 150 til 5000 år og ble i 2018 klassifisert som en negativ utslippsteknologi av FNs vitenskapelige panel for klimaendringer (IPCC).

  Biokullet lagres som en permanent karbonvask i våre byggeprodukter, noe som hindrer dannelse av karbondioksid gjennom hele produktets levetid, som er minst 100 år.

 • Karbonvasken motvirker sementens klimapåvirkning


 • Sement brukes som bindemiddel i flere av våre produkter. Ved fremstilling av sement varmes kalkstein opp og deretter frigjøres fossilt karbon i form av karbondioksid. For å motvirke sementens klimapåvirkning lagrer vi en karbonvask i form av biokull i produktet.

 • Betydelig reduksjon i GWP


 • I produktet Murblokk Bas ECO bidrar biokullet til en reduksjon på cirka 56 prosent av GWP (Global Warming Potential), sammenlignet med vårt tilsvarende produkt Murblock Bas.

  Når det gjelder kombinasjonen Mur- & Pussmørtel KC 35/65 ECO og Puss & Murmørtel KC 50/50 ECO, bidrar også den lagrede karbonvasken til en betydelig reduksjon i GWP her. Sammenlignet med produktenes originalvarianter er dette en forskjell på minst 75 prosent.

  I tillegg klimakompenseres produktenes potensielle klimapåvirkning* via et biogassprosjekt i Brasil. Først og fremst for å oppnå klimanøytralitet, i tillegg med ytterligere 15 prosent CO2e for å oppnå et positivt klimaavtrykk. Les mer om hvordan vi kompenserer for klimaet.

  Bruk gjerne våre mengdeberegner som også beregner karbondioksidbesparelser når du velger et ECO-produkt sammenlignet med et tilsvarende produkt i vårt andre sortiment.

 • Klimapositive byggeprodukter med innebygd karbonvask


 • Arbeidet er gjort sammen med firmaet Biokolprodukter. Utviklingen er muliggjort med støtte fra innovasjonsprogrammet BioInnovation – et samarbeid mellom Vinnova, Energimyndigheten og Formas.

  * Den potensielle klimapåvirkningen, fra råvaren tas fra naturen til det ferdige produktet er klart til å leveres. Modul A1-A3 (ISO14025:2010) og indikator GWP-total (EN 15804+A2).