Kampanje! 15% rabatt på murblokk, murmørtel og mørtelkasse. Se våre kampanjer!

Bærekraftig IT

  • I Finjas samlede bærekraftarbeid prøver vi stadig å finne nye måter å redusere bruken av uendelige ressurser på.  Noen har vært å introdusere sirkulær livssyklusstyring av IT-utstyret vårt. I Sverige har 93% av befolkningen en smarttelefon, noe som betyr at 9,5 millioner mobiler sirkulerer i samfunnet.  Hver omproduserte mobil resulterer i redusert bruk av tungmetaller og besparelser på 27 kg karbondioksidutslipp og 86 kg avfall.

  • Vi har derfor valgt å forlenge livet ved å produsere eller gjenvinne på nytt, for eksempel mobiler og datamaskiner. Dette betyr at produkter som ikke kan resirkuleres, blir resirkulert og elementene i utstyret blir tatt vare på.

    Disse elementene kan deretter inkluderes i den nye produksjonen av elektronikk.

    Vi kan dermed måle og presentere hvor mye karbondioksid og avfall vi har reddet miljøet ved å jobbe med bærekraftig IT. 

  • Mobiltelefon med ledning liggende i gresset

  • Vi prøver hele tiden å finne nye måter å redusere bruken av begrensede ressurser på. En del har vært å innføre sirkulær livssyklusstyring av IT-utstyret vårt. I 2023 sparte Finja-gruppen nesten 10 tonn CO2 ved å gjenbruke utgått IT-utstyr.

  • Mer informasjon