Bærekraftig IT

  • I Finjas samlede bærekraftarbeid prøver vi stadig å finne nye måter å redusere bruken av uendelige ressurser på.  Noen har vært å introdusere sirkulær livssyklusstyring av IT-utstyret vårt. I Sverige har 93% av befolkningen en smarttelefon, noe som betyr at 9,5 millioner mobiler sirkulerer i samfunnet.  Hver omproduserte mobil resulterer i redusert bruk av tungmetaller og besparelser på 27 kg karbondioksidutslipp og 86 kg avfall.

  • Vi har derfor valgt å forlenge livet ved å produsere eller gjenvinne på nytt, for eksempel mobiler og datamaskiner. Dette betyr at produkter som ikke kan resirkuleres, blir resirkulert og elementene i utstyret blir tatt vare på. 

    Disse elementene kan deretter inkluderes i den nye produksjonen av elektronikk.

    Vi kan dermed måle og presentere hvor mye karbondioksid og avfall vi har reddet miljøet ved å jobbe med bærekraftig IT. 

  • Hållbar IT.jpg

  • Gjennom gjenvinning og resirkulering har vi spart 165 000 kg avfall og 9 599 kg karbondioksid. Ved å produsere produkter i stedet for nyinnkjøp, har vi spart 7.040 kg avfall og 5.529 kg karbondioksid.  Dette tilsvarer 127 386 personers daglige husholdningsavfall og 22 080 kilometer kjørt med bil.

  • Mer informasjon