Tettesystem

 • Hos Finja har vi to varianter av tettesjiktssystemer, et rullbart og et dukbasert. Begge oppfyller kravene til vann- og fukttetthet i BBR, Boverkets byggforskrifter og BBV, Byggkeramikrådets bransjeforskrifter for våtrom. Systemene brukes som fuktsperre bak kakkel og flis på vegger, og gulv i våtrom i boliger og på steder med lignende belastning.

  Hovedkomponenten i begge tettesystemene våre består av en tettemembran. Produktet er ferdigblandet og brukes på gulv og vegger. Sammen med fuktsperre utgjør den vårt rullbare tettesystem og i kombinasjon med tetteduk vårt dukbaserte system. Det finnes mer tilbehør i tillegg til disse produktene.

  For skjøter, gulv- og veggvinkler passer Fleksbånd og Tettebånd perfekt, og ved forseglinger av rørgjennomføringer og inner- og ytterhjørner brukes henholdsvis Rørmansjett og Tettehjørne. Når det gjelder å forsegle gulvsluker, er slukmansjett enkeltlimt kompatibel med vårt rullbare tettesystem, mens slukmansjett rund passer til vårt dukbaserte system.

  Vår arbeidsanvisning for tettesystemer, som forutsetter at Byggkeramikrådets bransjeregler overholdes, omfatter både vårt rullbare og dukbaserte tettesystem, overlapping av disse samt etterfølgende montering av keramiske fliser.

Produkter

 • Digitale verktøy – Produktvelger og mengdeberegner


 • Med vår produktvelger og mengdeberegner for baderom kan du finne riktig gulvavretting, håndsparkel, lim og fug på en rask og enkel måte og beregne materialforbruket. I den bevegelige arbeidsanvisningen for flislegging viser vi hvordan du flislegger både vegg og gulv.

 • Samlet informasjon for deg som vil renovere baderom


  Å renovere et baderom krever så vel riktige produkter som korrekt fremgangsmåte, og det er viktig at arbeidet utføres på riktig måte. På vår prosjektside for Renovere baderom finnes det bevegelige arbeidsinstrukser, inspirasjon og mye annet som trengs til et baderomsprosjekt.

  Gå til prosjektsiden

 • Mobile arbeidsinstruksjoner