Iso-Vent

  • Iso-Vent er et tostegstettende og uorganiskt fasadepussystem med luftspalte som sikrer at fasaden dreneres og forblir konstant ventilert. Systemet er enkelt med noen tilbehør og består av tradisjonell tykkpuss med fiberforsterket pussmørtel og pussplater og distanser av hardt mineralull. Iso-Vent er et fordelaktig valg ved for eksempel nybygging av velisolerte bygninger med trebjelkelag. Fasadepussystemet overflatebehandles med Finjas gjennomfargede Edelpuss alternativt Overflatepuss eller Fasadefarge.

  • iso-vent.png

  • iso-vent-illustration.jpg


     

  • Dokumenter