Iso-Plus

 • Iso-Plus er et tykkpussystem som gir en riktig holdbar fasade. Den er derfor spesielt egnet for boliger i utsatte posisjoner. Systemet kan monteres på for eksempel stendere som er dekket med uorganisk plate, lettklinker, porebetong og tegl. Iso-Plus består av støyabsorberende, vannavvisende og ikke brennbar mineralull med to lager fiberforsterket pussmørtel og med et ytre sjikt av for eksempel Finja Edelpuss. Den gjennomfargete edelpussen er svært bestandig, gir en rustikk struktur og sprøytes vanligvis på fasaden. I de tilfeller som Finja Rivepuss brukes som slutpuss trengs kun et litt tykkere sjikt fiberforsterket pussmørtel på mineralullen. Rivepussen rives med spikerbrett. Heretter vises to eksempel på hvordan Iso-Plus er bygget opp avhengig av monteringsunderlaget.

 • iso-plus.png

 • iso-plus-illustration.jpg

  Prinsippoppbygging ved underlag av murstein eller betong

 • iso-plus-illustration-2.jpg

  Prinsippoppbygging ved underlag av trebjelkeramme

   

 • Dokumenter