Edelpuss, Fasademaling og Fasadepuss

  • Edelpuss er en foredlet uorganisk puss som brukes både til overflatesjikt, nyproduksjon og renovering. En tørrmørtel som kun blandes med vann for å gi et bruksklart produkt. De mange ulike fargene og overflatestrukturene skaper gjennomfargede, estetisk tiltalende fasader med personlig preg.

  • Edelpuss, Fasademaling og Fasadepuss


  • Fasademaling og Fasadepuss er produkter for sluttbehandling av pussede fasader. Fasademaling bevarer den eksisterende strukturen i pussen og gir den et varig og beskyttende overflatesjikt. Fasadepuss er basert på samme bindemiddel som Fasademaling, men med tilslag i ulike fraksjoner.

  • adelputs-fasadfarg-ytputs.png

  • Dokumenter