Edelpuss, Fasademaling og Fasadepuss

  • Edelpuss er en foredlet uorganisk puss som brukes både til overflatesjikt, nyproduksjon og renovering. En tørrmørtel som kun blandes med vann for å gi et bruksklart produkt. De mange ulike fargene og overflatestrukturene skaper gjennomfargede, estetisk tiltalende fasader med personlig preg.

    Fasademaling og Fasadepuss er produkter for sluttbehandling av pussede fasader. Fasademaling bevarer den eksisterende strukturen i pussen og gir den et varig og beskyttende overflatesjikt. Fasadepuss er basert på samme bindemiddel som Fasademaling, men med tilslag i ulike fraksjoner.

    adelputs-fasadfarg-ytputs.png

  • Brosjyre og arbeidsbeskrivelser


     

  • Produkter