Tynnfugemørtel & Tynnpussmørtel A

Tynnfugemuring av porebetongblokker og andre murblokker med stor målnøyaktighet. Mørtelen påføres med tynnfugeskje eller et annet fortannet verktøy. Kan brukes til tynnpussing innendørs av hovedsakelig betongvegger.