Ekspanderende Betong Grov

Til understøping i sjikt 30–300 mm av stål- og betongsøyler, betongelementer og maskiner. Lettflytende masse med ekspansjon.
Artikkel informasjon