Ekspanderende Betong Fin

Høykvalitets tørrmørtel av sement og sand 0–2 mm. Til understøping i sjikt 10–100 mm av stål- og betongsøyler, betongelementer og maskiner. Lettflytende masse med ekspansjon.
Artikkel informasjon