U-Element 400 S200 Hjørne

Fakta

U-element med børstet fiberbetong på overflaten brukes ved nyproduksjon av eneboliger, mindre kontorbygninger, barnehager, m.m. Bunnplate av S200.

Navn: U-Element 400 S200 Hjørne
Art.nr: 64204003H
Produktkategori: Grundsystem
Nobb/Finfo.nr: 51250424
Vekt pakning (kg): 13.4
Lengde pakning (mm): 600
Bredde pakning (mm): 600
Høyde pakning (mm): 400

U-element med fiberbetong brukes ved nyproduksjon av grunnmur til f.eks. eneboliger, kontorbygninger og industribygninger. U-elementet monteres enkelt på en komprimert overflate. Man unngår arbeid med forskaling og avstiving. EPS-kvalitet og dimensjonering av betongplaten beregnes ut fra aktuelle laster. Overflaten består av 7–10 mm fiberbetong. Hjørneelementer og festedetaljer til å forenkle monteringen inngår i sortimentet. Betongoverflaten kappes med en vinkelsliper. Deretter kan du enkelt dele U-elementet med en vanlig håndsag.

Forberedelser
La kommunen eller en annen kompetent person fastsette grunnmurens plassering på tomten. Normalt utføres dette enklest ved at man markerer høyden og plasseringen til profilene som er montert utenfor den tenkte grunnmuren.

Graving
Graving til nødvendig dybde for grunnen. Drenerende fyllmasse legges ut på bunnen. Fyllmassen komprimeres godt og avrettes til riktig nivå før montering.

Montering av U-element med fiberbetong
Spenn en snor mellom profilene for å ta ut retningen. Monter U-elementene i hjørnene før du setter ut de andre. Monter festekiler i øvre kant av skjøt mellom U-elementene - en festekil per skjøt. Trykk deretter en spikerplate ned i bakkant på U-elementenes horisontale del i hver skjøt - en spikerplate per skjøt. Se bildene til høyre.

Isolering av sålen
Legg ut celleplastplatene slik at du oppnår den foreskrevne kantavstivningen. Skjøtene overlappes mellom sjiktene. Celleplastlagene bindes sammen med plastspiker. Ca. 4 stk./m².

Armering, inntilfylling og støping
Armering og betong skal være dimensjonert for belastningen bygningen vil bli utsatt for. Armeringsnettet distanseres med armeringsdistanser. Ca. 3 stk./m². Fyll inntil opptil 2/3 av grunnelementets høyde før støping. (Gjelder for våre standardelementer opptil 600 mm.) Ved spesialhøyder over dette, ta kontakt med Finja for konsultasjon. Ved støping fylles kantblokken til halve blokkhøyden, la betongen sette seg. Støp deretter resten av platen. Komprimer med vibratorstav. Vær forsiktig ved grunnelementets ytterdel. Ved betongstøping må det ikke pumpes mot grunnelementets stående del. Elementet rengjøres for betongsøl rett etter støpingen.

Ferdigstilling
Tilbakefyllingshøyden over elementets underkant bør være minst 200 mm.

Utvendig teleisolering festes iht. gjeldende forskrifter.

Følg oss  YouTube-logo.png Linkedin-logo.png mynewsdesk-logo.png Pinterest.png Instagram.png

 

Finja Betong AS - Norge, Ole Deviks Vei 35, 0668 Oslo  | +47 22 72 22 72 | info@finja.no | Cookies

Produktet er lagt til i handlelisten