Kantel Exakt 400 400X640X1200mm

Fakta

Exakt-element med børstet fiberbetong på overflaten brukes som sokkel til yttervegger med en kjerne av isolasjon. Passer utmerket til Isolerblokk Exakt og fås tilpasset til blokkenes tre bredder.
Bunnplate av XPS 400.

Navn: Kantel Exakt 400 400X640X1200mm
Art.nr: 64304040
Produktkategori: Grundsystem
Nobb/Finfo.nr: 51249902
Vekt pakning (kg): 18
Lengde pakning (mm): 1200
Bredde pakning (mm): 640
Høyde pakning (mm): 400

Exakt-element med børstet fiberbetong på overflaten brukes ved grunnlegging til yttervegger med en kjerne av isolasjon, f.eks. prefabrikerte eller murte sandwichvegger. Brukes ved nyproduksjon av eneboliger, mindre kontorbygninger og daghjem. Passer utmerket til Isolerblokk Exakt og fås tilpasset til blokkens tre bredder. Bunnplate av XPS 400.

Forberedelser
La kommunen eller en annen kompetent person fastsette
grunnmurens plassering på tomten. Normalt gjøres dette
enklest ved at man markerer høyde og plassering på
profiler som er montert utenfor den tenkte grunnmuren.
Graving
Graving til nødvendig dybde for grunnen. Drenerende
fyllmasse legges ut på bunnen. Fyllmassen
komprimeres godt og rettes av til riktig
nivå før montering.
Montering av Exakt-elementet
Spenn en snor mellom profilene for å ta ut retningen.
Monter Exakt-elementet i hjørnene før du setter ut
de andre. Se ytterhjørnet i bildet! Monter festekiler
i overkant av skjøten mellom elementene - en festekile
per skjøt i den ytre vertikale delen. Trykk deretter ned
en spikerplate i bakkant av elementets horisontale del
i hver skjøt utenfor den indre vertikale delen. Kontroller
og rett inn den indre vertikale celleplastdelen ved å
trykke ned 2 festekiler, modell brede, per element
på tvers mellom de ytre og indre vertikale celleplastdelene. Se
nedenfor!
Isolering av sålen
Celleplastplatene legges ut mot elementene og med
50 mm overlapping over elementets innerkant. Skjøter
overlappes mellom sjiktene. Celleplastlagene bindes sammen
med plastspiker, ca. 4 stk. per m².
Armering og støping
Armering og betong skal være dimensjonert for
belastningen grunnmuren vil bli utsatt for. Hvis kantblokken tilfredsstiller kriteriene for utforming og
maks. linjelast iht. konstruksjonsberegninger for Exakt-
elementet iht. www.finja.se, kan utførelsen skje
iht. disse beregningene som veiledning. Armeringsnettet
distanseres med armeringsdistanser - ca. 3 stk. per
m². Sag spor i overkant av den indre celleplastdelen c/c
600 mm, og legg rustfritt jern, type B-jern, med diameter
8 mm og lengde 800 mm med den korte vinklede
enden vridd ned sentrisk i den ytre blokkformen. 2 stk. per
element som bindes til armeringsnettet, overkantsarmeringen
kan festes til de rustfrie jernene. Armeringsjern i
nødvendig mengde legges ut i den ytre og indre kantblokken.
Ekstra armering 1 stk. Ø 12 mm legges inn i overkant ved
veggåpninger opptil maks. 2700 mm, og ved veggåpninger
mellom 2700 mm til maks. 3900 mm legges 3
stk. Ø 16 mm ekstra i overkant. Bøyler Ø 6 mm festes
med senteravstand 600 mm og ved åpninger iht.
ovennevnte, opptil maks. 3900 mm festes bøyler med senteravstand
190 mm. Ettskjærs bøyler ytterblokken.
Tilbakefylling skal være opptil to tredelers høyde av elementene
før støping av kantblokk.
Det er viktig at fylling med betong skjer parallelt
samtidig i den ytre og indre blokken.
Ferdigstilling
Tilbakefylling skal være minst 200 mm under elementenes
øvre kant. Drenerende masser nærmest elementene.
Utvendig teleisolering festes med Finja isoleringsplate
grå iht. gjeldende
forskrifter.

Følg oss  YouTube-logo.png Linkedin-logo.png mynewsdesk-logo.png Pinterest.png Instagram.png

 

Finja Betong AS - Norge, Ole Deviks Vei 35, 0668 Oslo  | +47 22 72 22 72 | info@finja.no | Cookies

Produktet er lagt til i handlelisten