I-element

I-element med børstet fiberbetong på overflaten brukes ved nyproduksjon og tilleggsisolering av såler.

Artikkel informasjon