Garasjeelement Hjørne

Fakta

Garasje-element med børstet fiberbetong på overflaten er et sokkelelement som med fordel kan brukes ved nyproduksjon av f.eks. garasjer og industrihaller. Bunnplate av S300.

Navn: Garasjeelement Hjørne
Art.nr: 64304010h
Produktkategori: Grundsystem
Nobb/Finfo.nr: 51901666
Vekt pakning (kg): 12.25
Lengde pakning (mm): 600
Bredde pakning (mm): 560
Høyde pakning (mm): 400

Garasjeelement er et grunnelement som med fordel brukes ved nyproduksjon av f.eks. garasjer og industrihaller. Garasjeelementet har en innvendig forhøyet sokkel som er 100 mm høyere enn betongsålen og som dermed hindrer fukt i å trenge opp i ytterveggen. Garasjeelementet produseres av høy EPS-kvalitet, og den utvendige sokkelen har en børstet overflate av fiberbetong. Overflaten på den innvendige sokkelen består av en fibersementplate.

Forberedelser
Få hjelp av kommunen eller kompetent fagmann til å
merke ut grunnmurens plassering på tomten. Normalt gjøres
dette enklest ved at man markerer høyde og plassering på
profilstolper som er montert utenfor den tenkte grunnmuren.
Graving
Grav ned til nødvendig dybde for grunnen. Legg
deretter ut drenerende fyllmasse i bunnen.
Før monteringen komprimeres fyllmassen godt og
avrettes til riktig nivå.
Montering av Garasje-element med fiberbetong
Spenn en snor mellom profilene for å ta ut retningen.
Monter deretter ytterhjørneelementene før du setter
ut de andre. Monter en festekil per skjøt i
øvre kant mellom elementene. Trykk deretter ned en spikerplate
horisontalt per skjøt i elementenes bakkant. Bruk
til slutt de medfølgende skjøteprofilene mellom fibersementplatenes
innsider.
Ved portåpninger kapper du elementene ved hjelp av
vinkelsliper og håndsag. Fjern ca. 250 mm i
høyden for en sterkere betongkant. Ved å sette
fibersementplater på soklenes gavler får du en avslutning.
Tradisjonell forskaling med bord eller flak brukes i
åpningen, som armeres ekstra.
Isolering av sålen
Legg ut celleplastplatene iht. foreskrevet kantavstivning.
Skjøtene overlappes mellom sjiktene, og lagene
bindes sammen med plastspiker, ca. 4 st/m².
Armering og støping
Armering og betong skal være tilpasset for belastningen
bygningen vil bli utsatt for, og dimensjoneringen
gjøres fortrinnsvis av en konstruktør. Armeringsnettet
distanseres med armeringsdistanser, ca. 3 stk./m².
Tilbakefyll på elementets utside til minst halve høyden,
og fyll deretter sålen med betong. La hvile en stund
før du forsiktig fyller sokkelen. Denne delen vibreres ikke.
Ferdigstilling
Tilbakefylling skal være minst 200 mm under elementets
øvre kant. Utvendig teleisolering utføres iht. gjeldende
forskrifter.

Følg oss  YouTube-logo.png Linkedin-logo.png mynewsdesk-logo.png Pinterest.png Instagram.png

 

Finja Betong AS - Norge, Ole Deviks Vei 35, 0668 Oslo  | +47 22 72 22 72 | info@finja.no | Cookies

Produktet er lagt til i handlelisten