F-element 400, S200

Fakta

F-element passer utmerket til teglfasader med homogen grunnmur eller trereisverk. Bunnplate av S200 eller S300. 4 stk. U-sinus, 1 stk. lang spikerplate, 1 stk. kort spikerplate og 1 stk. slipplate inngår per F-element.

Navn: F-element 400, S200
Art.nr: 6420081
Produktkategori: Grundsystem
Nobb/Finfo.nr: 51250042
Vekt pakning (kg): 4
Lengde pakning (mm): 1200
Bredde pakning (mm): 600
Høyde pakning (mm): 400

F-element passer utmerket til teglfasader med homogen grunnmur eller trereisverk. F-elementet gir en stabil, skjøtefri, støpt kantblokk som fungerer som opplag for teglfasaden, samtidig som den utgjør en kantform for platen på bakken. F-elementet brukes ved nyproduksjon av eneboliger, mindre kontorbygninger, daghjem, m.m. I den ytre kantblokken legges det en slipplate mot den ytre vertikale celleplastplaten. Slipplaten gjør det enkelt når den ytre celleplastplaten brytes løs etter støping. Når du har brutt løs den ytre celleplastplaten, får du en 100 mm slett og jevn kantblokk. Denne kantblokken danner nå opplag for teglfasaden. F-elementet monteres enkelt på en plan og komprimert overflate. Det trengs ingen forskaling og avstiving hvis det lages en motholdende inntilfylling opp til to tredeler av elementhøyden før støping. Dimensjonering av kantblokk, armering og kontroll av elementets totale lastekapasitet utføres av konstruktør i hvert enkelt tilfelle.

Forberedelser
La kommunen eller en annen kompetent person fastsette grunnmurens plassering på tomten. Normalt utføres dette enklest ved at man markerer høyden og plasseringen til profilene som er montert utenfor den tenkte grunnmuren.
Graving
Grav til nødvendig dybde for grunnen. Legg deretter ut drenerende fyllmasse i bunnen. Komprimer fyllmassen godt, og avrett til riktig nivå før montering.
Montering av F-element
Spenn en snor mellom profilene for å ta ut retningen. Monter F-elementene i hjørnene før du setter ut de andre. Innsiden av den ytre vertikale isoleringen er lik utsiden av grunnmuren, og denne siden plasseres etter profiltrådene hvis disse er satt etter grunnmurens yttermål. Monter spikerplater over skjøtene mellom F-elementene, 3 stk. per element. Se bildet til høyre.
Isolering av sålen
Legg ut celleplastplatene slik at du oppnår den foreskrevne kantavstivningen. Overlapp skjøtene mellom sjiktene. Bind sammen celleplastlagene med plastspiker. Ca. 4 stk./m².
Monter slipplater
Monter slipplater innvendig, mot den ytre vertikale celleplasten. Overlapp skjøtene på slipplaten mot skjøtene på kantelementene. Teip fast platene i overkant mot den ytre celleplasten. Sørg for at slipplatene ligger an mot bunnen og at alle skjøter er tettet med teip, slik at betongen ikke kan trenge inn bak platene ved støping.
Armering og støping
Stikk U-sinus nålarmering gjennom den indre vertikale celleplasten, slik at det blir nålarmering horisontalt i øvre kantblokk og inn i platen med en c/c-avstand på 600 mm. Stikk også nålarmering skrått ovenfra platen og til underkant av den ytre kantblokken med c/c-avstand 600 mm. Overlapp øvre og nedre nålarmering med 300 mm mellom hverandre. Armer den ytre kantblokken med minst 2 armeringsstenger, en oppe og en nede. Armering og betong skal være dimensjonert for belastningen bygningen vil bli utsatt for. Distanser armeringsnettet med armeringsdistanser. Ca. 3 stk./m². Fyll inntil to tredeler av elementhøyden før støping.
Ferdigstilling av den ytre blokken
Når støpen har herdet, skal du fjerne den ytre celleplasten. Skjær i den ytre vertikale celleplasten langsetter og like under bakkenivå med kniv eller sag, og bryt av de ytre celleplastplatene. Disse kan du deretter med fordel legge på bakken mot grunnmuren som teleisolering.
Ferdigstilling
Tilbakefylling skal være minst 200 mm under elementenes øvre kant. Utvendig teleisolering legges til iht. gjeldende forskrifter. Også slipplatene fjernes fra betongen hvis de ikke automatisk følger med celleplastplatene når du fjerner disse.

Følg oss  YouTube-logo.png Linkedin-logo.png mynewsdesk-logo.png Pinterest.png Instagram.png

 

Finja Betong AS - Norge, Ole Deviks Vei 35, 0668 Oslo  | +47 22 72 22 72 | info@finja.no | Cookies

Produktet er lagt til i handlelisten