Herdestenkpuss KC0-1 FC110-920 25kg

Fakta

Navn: Herdestenkpuss KC0-1 FC110-920 25kg
Art.nr: 5660625
Produktkategori: Edelpuss
Pakninger: Småsekk
Nobb-nr: 46373335
Vekt pakning (kg): 25
Lengde pakning (mm): 400
Bredde pakning (mm): 300
Høyde pakning (mm): 120

Produktdata

Herdestenkpuss KC brukes ved overflatebehandling på ny puss samt ved renovering av eldre fasader der det kreves god vedheft.

Arbeidsbeskrivelse

Forbehandling
Underlaget skal være spikerrevet eller ”vaflet” for å sikre godt vedheft. Ved 20 °C må ikke stenkpussen påføres før det har gått minst 7 dager etter pussing. I kaldt vær øker du tiden mellom pussingen og påføringen av stenkpussen, f.eks. 14 dager ved 10 °C og 28 dager ved 5 °C. Overflaten på underlaget skal være ”hvittørket”. Underlaget skal forvannes, men være overflatetørt før stenkpussen påføres. Fritt vann må ikke forekomme, da det kan føre til blankflekker i stenkpussen.

Blanding
Blandes maskinelt i ca. 5 min i hurtiggående blander eller ca. 10 min i saktegående blander med angitt mengde vann per sekk (25 kg). Det skal alltid brukes samme vannmengde og blandingstid.

Påføring
Stenkpussen påføres det pussede underlaget med egnet maskinutstyr. Det skal påføres to sjikt med minst 12 timers mellomrom.

Etterbehandling
Den ferdige stenkpussen skal holdes fuktig i 3 døgn. Beskytt alltid den pussede overflaten mot regn og sol under herdetiden. Ved pussing under 5 °C skal det tas vintertiltak.