Overligger Exakt 400

Overligger Exakt 400x197x1195mm
På lager
Overligger Exakt 400x197x1495mm
På lager
Overligger Exakt 400x197x1795mm
På lager
Overligger Exakt 400x197x2395mm
På lager
Overligger Exakt 400x197x2995mm
På lager
Overligger Exakt 400x197x3595mm
På lager
Overligger Exakt 400x197x3895
På lager
Overligger Exakt spesial 400x4495
På lager
Overligger Exakt spesial 400x4795
På lager
Overligger Exakt 400x197x5095
På lager
Overligger Exakt spesial 400x5395
På lager
Overligger Exakt 400x197x5695
På lager
Overligger Exakt spesial 400x5995
På lager
Overligger Exakt 400x197x1195mm
Overligger Exakt 400x197x1495mm
Overligger Exakt 400x197x1795mm
Overligger Exakt 400x197x2395mm
Overligger Exakt 400x197x2995mm
Overligger Exakt 400x197x3595mm
Overligger Exakt 400x197x3895
Overligger Exakt spesial 400x4495
Overligger Exakt spesial 400x4795
Overligger Exakt 400x197x5095
Overligger Exakt spesial 400x5395
Overligger Exakt 400x197x5695
Overligger Exakt spesial 400x5995
Armerte lettklinkerbjelker med innebygd isolasjon av EPS med lav U-verdi. Brukes over dører og vinduer som en del av Mursystem Exakt. Bjelkenes bæreevne er testet og dokumentert i henhold til gjeldende standarder. Monteres med pilen opp.
  • Mer produktinformasjon

    Overligger Exakt 400 er en av våre seks Exaktbjelker som er produsert av lettklinkerbetong. Den har en bredde på 400 mm, hvilket gjør den til vår bredeste variant i serien. For øvrig er det ingenting som skiller denne lettklinkerbjelken fra våre smalere modeller, Overligger Exakt 290 og Overligger Exakt 350.

    Alle våre overliggere med tilnavnet Exakt passer godt overens med de fem komponentene som til sammen utgjør vårt smidige Mursystem Exakt. Lettklinkerbjelkene er produsert til bruk over dører og vinduer ved muring med dette systemet. Det utgjør derfor et ypperlig komplement til Isolerblokk Exakt.

    Denne varianten av lettklinkerbjelker er armert med varmforsinket stål og finnes i så mange som 14 ulike lengder med en spennvidde fra 1195 til 5995 mm. De har alle lav vekt og en lav U-verdi takket være en kjerne av isopor som utgjøres av grå EPS. Dersom man ønsker høyere høyde anbefaler vi å se nærmere på søstermodellen Overligger 400 2-skift.

    Lettklinkerbjelkens bæreevne er naturligvis vel utprøvd og også dokumentert i henhold til gjeldende standard. Ved montering av denne, og øvrige Exaktbjelker, er det viktig å påse at produktet plasseres med den synlige pilen vendt oppover samt at opplegget blir riktig. For ytterligere anvisninger se dokumentet nedenfor.

Mer produktinformasjon

Overligger Exakt 400 er en av våre seks Exaktbjelker som er produsert av lettklinkerbetong. Den har en bredde på 400 mm, hvilket gjør den til vår bredeste variant i serien. For øvrig er det ingenting som skiller denne lettklinkerbjelken fra våre smalere modeller, Overligger Exakt 290 og Overligger Exakt 350.

Alle våre overliggere med tilnavnet Exakt passer godt overens med de fem komponentene som til sammen utgjør vårt smidige Mursystem Exakt. Lettklinkerbjelkene er produsert til bruk over dører og vinduer ved muring med dette systemet. Det utgjør derfor et ypperlig komplement til Isolerblokk Exakt.

Denne varianten av lettklinkerbjelker er armert med varmforsinket stål og finnes i så mange som 14 ulike lengder med en spennvidde fra 1195 til 5995 mm. De har alle lav vekt og en lav U-verdi takket være en kjerne av isopor som utgjøres av grå EPS. Dersom man ønsker høyere høyde anbefaler vi å se nærmere på søstermodellen Overligger 400 2-skift.

Lettklinkerbjelkens bæreevne er naturligvis vel utprøvd og også dokumentert i henhold til gjeldende standard. Ved montering av denne, og øvrige Exaktbjelker, er det viktig å påse at produktet plasseres med den synlige pilen vendt oppover samt at opplegget blir riktig. For ytterligere anvisninger se dokumentet nedenfor.

Artikkel informasjon

Last ned

Miljødatabaser

Produktet er registrert i følgende miljødatabaser: