Stenkpuss KKh

Hydraulisk kalk og luftkalk, dolomitt 0–1 mm alt. 0–2 mm. For reparasjon av eldre fasader og for overflatebehandling på ny puss av maksimum kvalitetsklasse C.
Artikkel informasjon