Stenkpuss KC

Kalk og sement, dolomitt 0–1 mm alt. 0–2 mm. For overflatebehandling på ny puss og reparasjon av eldre fasader.
Artikkel informasjon