Rivpuss KC

Kalk og sement, dolomitt 0–3 mm. For overflatebehandling på ny puss og for reparasjon av eldre fasader.
Artikkel informasjon