Herdestenkpuss KC

For overflatebehandling på ny puss og for reparasjon av eldre fasader der god vedheft kreves.
Artikkel informasjon