Reisen mot grønnere betong fortsetter

Publisert 02.07.2021

Finja holder fast ved sin reise med målet om å bidra til en bærekraftig utvikling, i egen virksomhet, men også for samfunnet generelt. I nært samarbeid med våre kunder og andre aktører, fortsetter vi å ta ansvar og kommersi­alisere de bærekraftige merverdiene vi kan tilby.

Når vi nå presenterer bærekraftsrapporten for 2020, kan vi konstatere at vi tar flere steg mot målet. I løpet av året opti­maliserte vi sementmengden i våre volummessig største produkter, samtidig som kvaliteten ble opprettholdt. Vi innførte til og med en ny ECO-linje med klimapositive byggprodukter, der fokuset er minsket klimaavtrykk.

Som en del i det overordnede bærekraftsarbeidet har vi vår digitaliseringsreise. Året begynte med at vi lanserte en ny Kundeportal og e-handel for våre kontraktskunder. Vi har også tatt flere steg mot robotisering og automatisering av vår produksjon.

Hos oss i Finja finnes et langsiktig bærekraftsarbeid som omfatter miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Finja følger ILO:s kjernekonvensjoner og FN:s Global Compact.

Finja Bærekraftsrapporten 2020